Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor

Prof. dr hab. Hubert Królikowski

Prof. dr hab. Hubert Królikowski

e-mail:
dyżur dla studentów
urlop
Notka biograficzna:

Hubert Królikowski jest profesorem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada doktorat z historii wojskowości obroniony w Wojskowym Instytucie Historycznym w 1996 r., habilitację w zakresie bezpieczeństwa narodowego uzyskaną w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie w 2006 r., w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1994–1997 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 1997-2005 był starszym analitykiem ds. obronnych w CEC Government Relations. Od 2006 roku zatrudniony na stanowiskach kierowniczych związanych z międzynarodową współpracą przemysłów obronnych i polityką obronną państwa w Instytucie Lotnictwa, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Obrony Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016-17 doradca Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego. Zainteresowania badawcze obejmują siły operacji specjalnych i operacje specjalne, wojnę nieregularną i niekonwencjonalną, historię konfliktów zbrojnych. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1990-2000 [Special Military Unit GROM 1990-2000] / Hubert M. Królikowski. – Gdańsk: Gdański Dom Wydawniczy, 2001. 

Operacja „Little Flower". Na tle konfliktu w byłej Jugosławii [Operation “Little Flower” and the Conflict in Former Yugoslavia] / Hubert M. Królikowski. – Gdańsk: Gdański Dom Wydawniczy, 2002. 

Historia działań specjalnych. Od wojny trojańskiej do II wojny światowej [History of Special Operations. From Trojan War to World War II] / Hubert M. Królikowski – Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2004. 

Działania specjalne w strategii wojskowej III Rzeczypospolitej Polskiej [Special Operations in Military Strategy of the 3rd Republic of Poland] / Hubert M. Królikowski – Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005. 

Geneza i rozwój polskich operacji oraz sił specjalnych [Origin and Development of Polish Operations and Special Forces] / Hubert M. Królikowski - Warszawa: Taktyka i Strategia, 2013. 

Siły zbrojne Państw Afryki Północnej, stan obecny i perspektywy / Łukasz Fyderek, Hubert M. Królikowski, Michał Lipa, Piotr Niziński, Zuzanna Roszka - Warszawa: Bellona, 2019. 

Echoes of the Jagiellonian Idea in the Present Polish Military Assistance Programs / Hubert M. Królikowski // Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. The Jagiellonian Idea: Past and Present - 2017 Nr 6 (51), s.191-212. 

Hybrid Threats and Warfare, Are We Really Facing Something New? / Hubert M. Królikowski // Internal Security - 2017 vol. 9, is. 2, s.9-22. 

Indo-Pakistani “Hybrid War” for Kargil /Hubert M. Królikowski // Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. Modern South Asia: a Space of Intercultural Dialogue - 2016 Nr 1 (40), s.395-414. 

Modern Military Strategy and Its Founders: Sun Tzu, Carl von Clausewitz and Andre Beaufre / Hubert Królikowski // Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University. Human Values in Intercultural Space - 2016 Nr 5 (44), s.199-208. 

Koncepcja i tworzenie JW GROM jako jednostki sił operacji specjalnych / Hubert M. Królikowski // Bezpieczeństwo teoria i praktyka. Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jednostka Wojskowa GROM jako instrument polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 30 lat istnienia formacji. - 2020 Nr 2, s.61-76. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Koordynacja realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w województwie dolnośląskim „KOORDYNACJA” (Coordination of the implementation of tasks in the field of public safety in the Dolnośląskie Voivodeship) - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 2013.

Udział w dwóch programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Participation in two National Centre for Research and Development’s programs). 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6617-1185 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/scholar?q=hubert+kr%C3%B3likowski+google+scholar&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2801/browse?value=Kr%C3%B3likowski%2C+Hubert+%5BSAP11020270%5D&type=author 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Hubert_Krolikowski