Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Joanna Wardęga

Dr Joanna Wardęga

e-mail:
dyżur dla studentów
wtorek 11.00-11.30, p.3.10
Funkcje administracyjne:
Kierownik studiów podyplomowych Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka.
Notka biograficzna:

Adiunkt, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2010 roku obroniła pracę doktorską nt. Oblicza chińskiego nacjonalizmu. Konstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej. Ukończyła socjologię na UJ, studiowała także w ówczesnej Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, w pierwszym roczniku studentów tej instytucji. Na uniwersytetach w Szanghaju i Xiamen uczyła się języka chińskiego. Od listopada 2010 do stycznia 2018 roku dyrektorka Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie". Od 2010 do stycznia 2023 roku opiekunka naukowa Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ. Jest inicjatorką i koordynatorką kursu poświęconego Chinom w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przemian społeczeństwa współczesnych Chin, chińskiego nacjonalizmu oraz problemów związanych z turystyką w Azji Wschodniej.

Najważniejsze publikacje naukowe:

MONOGRAFIE:  

Współczesne społeczeństwo chińskie. Konsekwencje przemian modernizacyjnych [Modern Chinese Society. Consequences of Modernization], Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2015, 297 pages. 

Chiński Nacjonalizm. Rekonstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej [Chinese Nationalism. Rebuilding Nation in People’s Republic of China], Wydawnictwo WUJ, Kraków 2014, 422 pages. 

Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych [Modern China in the Context of International Relations], Wydawnictwo WUJ, Kraków 2013 [edycja]. 

China - Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue: Society, Business and Education in Transition, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2016 [edition, in English]. 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY NAUKOWE:

Chinese media coverage of Hong Kong’s anti-government protests in the context of Chinese nationalism [w:] Protest in Late Modern Societies. Dynamics, Forms, Futures, red. Monika Banaś, Ruslan Saduov, Routledge 2023, s. 207-222.

Znaczenie turystyki dla międzynarodowej pozycji Chin [w:] 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Hanna Kupś, Maciej Szatkowski, Michał Dahl, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2021, s. 135-158. 

The Role of Dark Tourism National Memorials in Reconstructing Historical Awareness in China [w:] Historical and Collective Memory in the Middle and Far East, red. Olga Barbasiewicz, Michał Lipa, Karolina Rak, Peter Lang, Berlin 2021, s. 53-69. 

“Chinese Heritage With European Characteristics: International and Domestic Dimensions of the China’s Cultural Heritage Politics”. Politeja, vol. 18, no. 4(73), Nov. 2021, pp. 7-28, https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.73.01 

Międzynarodowe aspekty retoryki „People’s Daily” podczas protestów w Hongkongu w 2019 roku. Azja-Pacyfik, Tom XXIV (2021), pp. 85-102.

Different facets of immigrant entrepreneurship. Central and peripheral target countries (współautorstwo z Beatą Glinką i Adamem W. Jelonkiem) [w:] Immigrant Entrepreneurship Cases from Contemporary Poland, red. Beata Glinka, Adam W. Jelonek, Routledge 2020, s. 171-192. 

Peng Liyuan na tle innych pierwszych dam w dyplomacji publicznej Chin [w:] Kobiety w polityce. Sfera publiczna, red. Monika Banaś, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2020, s. 157-178. 

W drodze do Chinatown? Chińscy przedsiębiorcy w Polsce [w:] Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce, red. Adam Jelonek, Beata Glinka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2019, s. 83-105. 

Kobiety a polityka w Azji Wschodniej – analiza porównawcza wybranych państw [w:] Azja: kultura, społeczeństwo i edukacja, red. Joanna Marszałek-Kawa, Ksenia Kakareko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 40-62.

Chińczycy w Polsce – niewidoczna mniejszość, „Studia Migracyjne  - Przegląd Polonijny”, 2/2017, s. 121-141.

Konflikty polityczne jako zagrożenie dla rozwoju turystyki w Azji, [w:] Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 251-262. 

Constructing a desired image of China: picture of territorial controversies in Chinese language textbooks  [w:] Overcoming Controversies in East Asia, red. Tomasz Kamiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 215-232. 

W poszukiwaniu połowy nieba – kobiety w polityce Chin [w:] Kobiety w polityce, red. Monika Banaś, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 141-162.

Chińczycy – charakterystyka społeczno-kulturowa w kontekście migracji, [w:] Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Raporty i ekspertyzy, red. Jacek Schmidt, Dariusz Niedźwiedzki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 281-352. 

Potencjał tanatoturystyki do budowania tożsamości narodowej – porównanie Chin i Japonii, [w:] Japonia widziana z polskiej perspektywy, red. Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 120-139.

Chinese Community in Poland – the Dynamics of Its Development, [w:] China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business, red. Joanna Wardęga, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2016, s. 83-102.

Nierównomierna modernizacja a przeobrażenia struktury społecznej w Chińskiej Republice Ludowej, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2015, nr 3, s. 131-146.

The role of tourism in Chinese history education, Collection of Papers from the Third International Conference on Chinese Studies “The Silk Road” organized by the Confucius Institute in Sofia, Sofia 2015, s. 165-171.

The Image of the Beijing Olympic Games as Constructed in Chinese Media, [w:] Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities, red. Adina Zemanek, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2014, ss. 57-72. 

Patriota w kinie. Film jako narzędzie promowania nacjonalizmu w ChRL [w:] Nacjonalizm, religia i demokracja. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej, red. Magdalena Pycińska, Krystian Wiciarz, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2013, ss. 319-337.

Wykorzystanie dyskursu historycznego w chińsko-japońskiej konkurencji o przywództwo w Azji Wschodniej –perspektywa chińska, [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, red. Joanna Wardęga, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2013, ss. 229-248.

Nacjonalizm jako narzędzie legitymizacji władzy w Chinach po 1989 roku, „Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych”, Nr 4/2012, ss. 49-60.

Mao Zedong in present-day China – forms of deification, „Politics and Religion”, No 2/2012 (vol. VI) ss. 181-197.

Rola patriotycznych muzeów i miejsc pamięci w kształtowaniu obrazu miejsca Chin w świecie [w:] Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Małgorzata Pietrasiak, Dominik Mierzejewski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, ss. 109-122.

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Mini-grant indywidualny "Złożenie artykułu "Narratives across the Strait. Hong Kong's anti-government protests of 2019 in PRC and Taiwanese media", 2022, Uniwersytet Jagielloński 

Uczestnik grantu „Przedsiębiorczość Imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce”,  2017-2020, Narodowe Centrum Nauki, UMO-2016/21/B/HS4/00767. 

Wykonawca w projekcie "Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców", 2013-2016, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-9175-2280 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pQ5ctZcAAAAJ&hl=pl&oi=ao 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=joanna+ward%C4%99ga&submit=Id%C5%BA 

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/JWardega 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Wardega