Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

e-mail:
Notka biograficzna:

Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Tadeusz Kościelniak, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, w latach 2012-2016 dyrektor Instytutu BiDW, orientalista, arabista, historyk. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię Orientu, nurty i ruchy religijne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, problemy współczesnego islamu oraz konflikty religijne w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Złe duchy w Biblii i Koranie - wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych, Kraków 1999 (Evil Spirits in the Bible and the Koran – the influence of biblical demonology on the Koranic conceptions of Satan in the context of the interactions of the ancient religions] Kraków 1999, 446 pages)

Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach, Kraków 2001 (Muslim Tradition in the Background of the Christian-Islamic Acculturation from the 7th to the 10th Centuries. The Origin, History and Meaning of the New Testament Borrowings in the Hadiths Kraków 2001, 384 pages)

Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego (katolickiego) na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634-1516), Kraków 2004; (Greeks and Arabs. The History of the Melkite (Catholic) Church in the lands conquered by the Muslims (634-1516), Kraków 2004, Pages 446)

Change and Stability. State, Religion and Politics in the Middle East and North Africa, Kraków 2010.

Czas i historia w islamie. Kalendarz i podstawy chronologii muzułmańskiej, Kraków 2013; (Time and History in Islam. The Muslim Calendar and Chronology, Kraków 2013)

Religie Indii. Hinduizm, Kraków 2015. (Religions of India. Hinduism, Kraków 2015).

The Contribution of Prof. Tadeusz Lewicki (1906-1992) to Islamic and West African Studies. In Arabic and Islamic Studies in Europe and Beyond / Etudes arabes et islamiques en Europe et au-dela: Proceedings of the 26th Congress of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants Basel 2012, ed. M. Reinkowski, M. Winet, S. Yasargil. Leuven: Peeters 2016, 61-83.

Elements of Islamic Ideology of Jihād in Tactica by Emperor Leo VI (866–912) in the Context of the Arab-Byzantine Struggles in the 7th–10th Centuries, w: Contacts and Interaction, Proceedings of the 27th Congress of the Union Européenne des Arabisants et Islamisants, Leuven-Paris-Bristol: Peeters 2017: 245-260.

Zur Assimilation apokrypher Lehren in der koranischen Demonologie. Eine Analyse von Fragmenten aus dem Bartholomäus-Evangeliums und dem Testament Salomos, w: K. Myśliwiec, A. Ryś (red.), Crossing Time and Space. To Commemorate Hanna Szymańska. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2020: 117-124.

Between Constantinople, the Papacy, and the Caliphate. The Melkite Church in the Islamicate World, 634-969. London: Routledge //doi.org/10.4324/9781003253006