Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Krzysztof Trzciński

Dr hab. Krzysztof Trzciński

e-mail:
dyżur dla studentów
środa 11.00-11.30 online lub stacjonarnie po umówieniu mailowym
Funkcje administracyjne:

Członek Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Notka biograficzna:

Krzysztof Trzciński ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, nauki polityczne oraz prawo europejskie. Bada sposoby ograniczania konfliktów w społeczeństwach wieloetnicznych; różne aspekty demokratyzacji, obywatelstwa i separatyzmu; filozofię polityczną i znaczenie pojęć. Prowadzi studia terenowe w państwach Afryki i Azji. Tworzy archiwum fotograficzne dokumentujące modernizację społeczeństw Afryki Subsaharyjskiej. Jest tutorem Collegium Invisibile i członkiem Kolegium Clare Hall Uniwersytetu Cambridge. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Autor ponad osiemdziesięciu prac naukowych, w tym:  

Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing [Reducing Conflicts in Nigeria and Indonesia: Hybrid Power-Sharing Model], Warszawa 2019, ss. 202; 

Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej [Democratization in Sub-Saharan Africa: West African Political Thought Perspective], Warszawa 2013, ss. 414; 

Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji [Citizenship in Europe: The History of the Idea and Institution], Warszawa 2006, ss. 307; 

Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989–2002). Geneza, przebieg i następstwa [Wars in Liberia and Sierra Leone (1989–2002): Origins, Development, and Consequences], Warszawa 2002, ss. 215. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

- Centrypetalny model systemu politycznego dla państw wieloetnicznych. Badanie porównawcze dwóch przypadków (kierownik: Krzysztof Trzciński), 2015-18, Narodowe Centrum Nauki, nr 2014/15/B/HS5/01174. Słowa kluczowe: power-sharing, hybrydowe power-sharing, centrypetalizm, konsocjonalizm, konflikt etniczny, communal conflict, Nigeria, Indonezja.

- Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Badań nad Społeczeństwami Wieloetnicznymi pod kierownictwem dr hab. Krzysztofa Trzcińskiego, prof. PAN (w ramach restrukturyzacji Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk), 2016-18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 339943. Słowa kluczowe: społeczeństwo wieloetniczne, etniczność, power-sharing, hybrydowe power-sharing, centrypetalizm, konsocjonalizm, konflikt etniczny, communal conflict, Afryka Subsaharyjska, Azja Południowo-Wschodnia.

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0003-0268-6344 

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/KrzysztofTrzcinsk

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Trzcinski3