Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Rafał Kwieciński

Dr Rafał Kwieciński

e-mail:
dyżur dla studentów
czwartek 12.00-13.00, p. 3.01
Notka biograficzna:

Dr Rafał Kwieciński jest adiunktem w Zakładzie Chin Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej. W swoich badaniach skupia się na polityce zagranicznej Chin, stosunkach międzynarodowych oraz bezpieczeństwie międzynarodowym w Azji Wschodniej. Jest autorem albo współredaktorem trzech książek oraz ponad 20 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Od 2013 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Współredakcja (razem z Łukaszem Gackiem I Ewą Trojnar) Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Ł, Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7383-887-1, ss. 293, https://scholar.com.pl/en/books/1688-blizej-azjiwspolczesne-wyzwania-dla-bezpieczenstwa.html.  

Zjednoczenie Chin? Proces reintegracji Wielkich Chin na przełomie XX i XXI w., Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ISBN 978-83-7638-733-8 (wersja papierowa), ss.332, http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=M-02401&ilosc=1.  

China Military Affairs in the Xi Jinping Era, [w:] Global and Regional Dimensions of Security, M. Malskyy, R. Vovk, P. Bajor,  Ministry of Educations and Science of Ukraine, Ivan Franko University of Lviv, Lviv 2020, ISBN 978-617-10-0593-8, s. 217-230, 0,6 arkusza, https://orient.uj.edu.pl/documents/20745011/0/Monografia+Lwo%CC%81w+2020-1-km3XxFJE.pdf/45af7698-1b3b-41ed-a754-a691d1f561e7 

Zmiana w polityce zagranicznej Chin w epoce Xi Jinpinga, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2020,1/20, ISNN 1733-2680, eI SNN 2451-0610, s. 89-108, 1 arkusz, https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2020-1/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2020-nr1-kwiecinski.pdf, 

Budowa potencjału morskiego Chin, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 2018, vol. 12, nr 1, ISNN 1896-8848, s. 105-115, 0,75 arkusza, http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/RBM_2018_01_9.pdf 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Wykonawca w projekcie: Establishment of Taiwan Studies Centre and Development of Taiwan Studies at the Institute of Middle and Far Eastern Studies, Jagiellonian University, 2017-2019, Ministry of Eduction, Republic of China (Taiwan), nr 294. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3544-2728

Google Scholar: https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=rafa%C5%82+kwieci%C5%84ski&hl=pl&as_sdt=0,5  

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui//handle/item/1/browse?value=Kwieci%C5%84ski%2C+Rafa%C5%82+%5BSAP14005422%5D&type=author  

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/RafalKwiecinski  

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Rafal_Kwiecinski