Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja pracowników IBiDW na temat azjatyckiego modelu rozwoju

Już jest dostępna książka napisana przez pracowników IBiDW pt.: Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej pod redakcją Jana Wiktora Tkaczyńskiego i Marka Świstaka. Książka odpowiada na najistotniejsze pytania w zakresie azjatyckiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy europejskiej. Autorzy podjęli się zbadania przyczyn i konsekwencji dynamicznego rozwoju gospodarczego dla ustroju politycznego i gospodarki w Europie oraz w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.

• Czym wyróżnia się azjatycki model rozwoju w kontekście europejskich doświadczeń wspierania własnych gospodarek?

• Na czym polega specyfika chińskiego rozwoju społeczno-gospodarczego i jakie niesie ona konsekwencje dla Europy?

• Czym charakteryzuje się ustrojowy fenomen Chin oparty na merytokracji w kontekście europejskiej demokracji?

• Jakie konsekwencje niesie chińska obecność inwestycyjna w Europie?

• W jaki sposób Chiny próbują rozwiązywać problemy ochrony środowiska?

• Czy Japonia może stać się „superinteligentnym społeczeństwem” i co to oznacza?

• Jak Koreańczycy Południowi radzą sobie z dysproporcjami rozwojowymi na poziomie regionalnym?

Nie da się zaprzeczyć, że jak uprzednio Japonia i Korea Południowa były na ustach całego świata, tak teraz są nimi Chiny. Dźwignięcie się Państwa Środka w ciągu zaledwie 40 lat z gospodarczego niebytu do rangi drugiej gospodarki globu w naturalny sposób przykuwa uwagę wszystkich. Zarówno tych, którzy chcieliby powtórzyć ten sukces u siebie, jak i tych, którzy upatrują w nowo wykreowanym liderze rozwoju ekonomicznego zagrożenie dla własnej pozycji, dla własnych interesów. Uwagę świata zwraca nie tylko sam wzrost gospodarczy Chin, lecz także – co zrozumiałe w przypadku najludniejszego kraju na naszej planecie – idące z tym w parze jego polityczne ambicje. Te tymczasem rosną wprost proporcjonalnie do osiąganego statusu ekonomicznego.

Chociaż Chiny pozostają z powyższego powodu głównym polem badawczym autorów tej pracy, to jej problematyka nie ogranicza się tylko do Państwa Środka. Przywołanie doświadczeń japońskich i koreańskich stanowi bowiem dobry kontrapunkt do podjętej analizy. Inaczej przecież ogląda się dany kraj z jego własnej perspektywy, a zupełnie inaczej, gdy patrzymy nań oczami obcych analityków. W przypadku niniejszej pracy szczególnej wartości dodanej należy jednak upatrywać w konfrontacji doświadczeń azjatyckich, a więc chińskich, japońskich czy koreańskich, z doświadczeniami europejskimi. Tego rodzaju studium komparatystyczne jest na polskim rynku wydawniczym rzadkością. Najczęściej spotykamy się bowiem z pracami poświęconymi przedmiotowej problematyce, ale właśnie bez przeprowadzenia stosownej analizy na tle porównawczym. Tymczasem jest ona niezbędna, jeśli chcemy wiedzieć, w którym punkcie historycznego wyścigu się znajdujemy.

Szczegóły: Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, Kraków 2019, ss. 327, Wydawnictwo UJ: https://wuj.pl/ksiazka/azjatycki-model-polityki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego#oprawa-miekka

Data opublikowania: 18.11.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Mielczarska