Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Nowa publikacja pracowników IBiDW na temat azjatyckiego modelu rozwoju

Już jest dostępna książka napisana przez pracowników IBiDW pt.: Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej pod redakcją Jana Wiktora Tkaczyńskiego i Marka Świstaka. Książka odpowiada na najistotniejsze pytania w zakresie azjatyckiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego z perspektywy europejskiej. Autorzy podjęli się zbadania przyczyn i konsekwencji dynamicznego rozwoju gospodarczego dla ustroju politycznego i gospodarki w Europie oraz w wybranych państwach Dalekiego Wschodu.

• Czym wyróżnia się azjatycki model rozwoju w kontekście europejskich doświadczeń wspierania własnych gospodarek?

• Na czym polega specyfika chińskiego rozwoju społeczno-gospodarczego i jakie niesie ona konsekwencje dla Europy?

• Czym charakteryzuje się ustrojowy fenomen Chin oparty na merytokracji w kontekście europejskiej demokracji?

• Jakie konsekwencje niesie chińska obecność inwestycyjna w Europie?

• W jaki sposób Chiny próbują rozwiązywać problemy ochrony środowiska?

• Czy Japonia może stać się „superinteligentnym społeczeństwem” i co to oznacza?

• Jak Koreańczycy Południowi radzą sobie z dysproporcjami rozwojowymi na poziomie regionalnym?

Nie da się zaprzeczyć, że jak uprzednio Japonia i Korea Południowa były na ustach całego świata, tak teraz są nimi Chiny. Dźwignięcie się Państwa Środka w ciągu zaledwie 40 lat z gospodarczego niebytu do rangi drugiej gospodarki globu w naturalny sposób przykuwa uwagę wszystkich. Zarówno tych, którzy chcieliby powtórzyć ten sukces u siebie, jak i tych, którzy upatrują w nowo wykreowanym liderze rozwoju ekonomicznego zagrożenie dla własnej pozycji, dla własnych interesów. Uwagę świata zwraca nie tylko sam wzrost gospodarczy Chin, lecz także – co zrozumiałe w przypadku najludniejszego kraju na naszej planecie – idące z tym w parze jego polityczne ambicje. Te tymczasem rosną wprost proporcjonalnie do osiąganego statusu ekonomicznego.

Chociaż Chiny pozostają z powyższego powodu głównym polem badawczym autorów tej pracy, to jej problematyka nie ogranicza się tylko do Państwa Środka. Przywołanie doświadczeń japońskich i koreańskich stanowi bowiem dobry kontrapunkt do podjętej analizy. Inaczej przecież ogląda się dany kraj z jego własnej perspektywy, a zupełnie inaczej, gdy patrzymy nań oczami obcych analityków. W przypadku niniejszej pracy szczególnej wartości dodanej należy jednak upatrywać w konfrontacji doświadczeń azjatyckich, a więc chińskich, japońskich czy koreańskich, z doświadczeniami europejskimi. Tego rodzaju studium komparatystyczne jest na polskim rynku wydawniczym rzadkością. Najczęściej spotykamy się bowiem z pracami poświęconymi przedmiotowej problematyce, ale właśnie bez przeprowadzenia stosownej analizy na tle porównawczym. Tymczasem jest ona niezbędna, jeśli chcemy wiedzieć, w którym punkcie historycznego wyścigu się znajdujemy.

Szczegóły: Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, Kraków 2019, ss. 327, Wydawnictwo UJ: https://wuj.pl/ksiazka/azjatycki-model-polityki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego#oprawa-miekka

Published Date: 18.11.2019
Published by: Agnieszka Mielczarska