Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Artur Skorek

Dr Artur Skorek

e-mail:
dyżur dla studentów
czwartek 18.15-19.00 p. -1.10
Funkcje administracyjne:

2020 - … sekretarz wykonawczy European Association of Israel Studies 

2018 - … opiekun Bliskowschodniego Koła Naukowego UJ 

2017- … członek zespołu ds. promocji WSMiP UJ 

2013-2015 członek zarządu UNIGEA Center for the Cooperation beyond Divisions  

2011-2015 redaktor czasopisma naukowego “Gentes et Nationes” 

2012-2014 członek Senatu Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

Demokracja izraelska (with K. Chaczko & Ł. Sroka), Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 384. 

Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu, Kraków 2015, Nomos, pp. 340. 

Artykuły/rozdziały: 

Religious issues in the “Good Change” political campaign of Law and Justice party, [in:] Religion in the Public Sphere in Central and Eastern Europe, ed. Z. Mach, E. Moddelmog-Anweiler, Peter Lang (forthcoming). 

Religion in the Polish Political Debates: Stances of the Major Political Actors (with M. Kozub-Karkut), [in:] Religion in the Public Sphere in Central and Eastern Europe, ed. Z. Mach, E. Moddelmog-Anweiler, Peter Lang (forthcoming). 

Parliamentary debates on the civil unions and the public funding of religious institutions in Poland [in:] Religion in the Public Sphere in Central and Eastern Europe, ed. Z. Mach, E. Moddelmog-Anweiler, Peter Lang (forthcoming). 

Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects (with J. Dyduch), “Energy Policy” 2020, vol. 140, pp. 1-11.  

Transformation of the Middle East Security Complex Structure. The role of outside powers and non-state actors, [in:] Global politics in the 21st century: between regional cooperation and conflict, ed. A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin 2019, Peter Lang, pp.109-130.  

The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy towards the actors in the Levant Security Subcomplex (with J. Dyduch i J. Jarząbek), “Sprawy Międzynarodowe” 2018, nr. 4, pp. 127-141. 

The Dependence of Gulf Countries on Hydrocarbons Export – a Perspective of Regional Security Complex Theory (with J. Dyduch & J. Jarząbek), "Polityka i Społeczeństwo" 2018, nr 3(16), pp. 131-144. 

Bliskowschodnia strategia Izraela po Arabskiej Wiośnie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 3, pp. 107-126. 

Benjamin Netanyahu’s Long Premiership and the Rise of the New Political Center: Is there a Qualitative Change in the Israeli Party System?, “Polish Political Science Yearbook” 2018, vol. 47, no. 2 (Special Issue on Israeli Studies), pp. 201–214. 

Finansowanie kościołów i związków wyznaniowych ze środków publicznych. Analiza debat politycznych nad likwidacją Komisji Majątkowej i Funduszu Kościelnego, „Politeja” 46/2017, pp. 24. 

Kwestia „zagrożenia demograficznego” w Izraelu w ujęciu wybranych postpozytywistycznych koncepcji internacjologicznych, [in:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, tom II, ed. E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015, Wydawnictwo Rambler, pp. 21. 

Sojusz amerykańsko-izraelski w perspektywie realistycznej, [in:] Teoria realizmu w nauce  
o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, ed. E. Haliżak, 
J. Czaputowicz, Warszawa 2014, Wydawnictwo Rambler, pp. 17. 

Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni,  
[in:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, ed. R. Bania, K. Zdulski, Łódź 2012, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, pp. 27. 

Confrontation and Consociationalism: The Art of Political Argument in the Jewish State,  
[in:] Kultura polityczna (in Russian), ed. A. M. Starostenko, Orzeł 2012, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, pp. 11. 

Multiculturalism - Heritage - Tolerance. The report of the survey (with E. Moddelmog-Anweiler), [in:] Contemporary Challenges for the Values of Multiculturalism, ed. Z. Mach,  
I. Głuszyńska, Bielsko-Biała 2011, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, pp. 23. 

Jews of Habsburg Empire in the Time of Flux: Jewish communities of Bielsko and Biała  
in 19th and the Beginning of 20th Century, [in:] Essays on the Jewish Cultural Heritage,  
ed. I. Głuszyńska, Z. Mach, Bielsko-Biała 2011, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, pp. 20.   

Ultra-Orthodoxy and Modernity: The Evolution of Haredi Attitude towards State of Israel [w:] Dilemmas of Democracy in the Middle East: Cases from Israel, Jordan and Turkey,  
ed. K. Kościelniak, Kraków 2010, UNUM, pp. 27. 

Współczesne spory o miejsce religii w polityce i prawie izraelskim, „Gentes et Nationes” 2010, nr 2, pp. 21. 

Dialektyka procesu zbawczego według rabina Awrahama Kuka. Rola profanum w czasach mesjańskich, „Studia Judaica” 2009, nr 1-2, pp. 14. 

Radykalny nurt religijnego syjonizmu – doktryna ruchu Gusz Emunim, „Studia Judaica” 2008, nr 1, pp. 23. 

Sytuacja społeczno-polityczna Palestyńczyków w Jerozolimie, [in:] Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, ed. A. Kapiszewski, Kraków 2008, Księgarnia Akademicka, pp. 23.   

Partie religijne w systemie politycznym Izraela, „Politeja” 2007, nr 1, pp. 23. 

Rola ortodoksyjnego judaizmu w kształtowaniu prawa w Państwie Izrael, „Studia Judaica” 2007, nr 1, pp. 24. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Miejsce religii w sferze publicznej. Tożsamości religijne w wieloreligijnych regionach Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie wybranych regionów Polski, Ukrainy i Słowacji (2014-2016) – wykonawca w realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki projekcie badawczym pod kierownictwem prof. dr. hab. Zdzisława Macha. Zakres badań indywidualnych: rola religii w sferze politycznej w Polsce. 

Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu »Śląsk Cieszyński« (2010-2012) – wykonawca w realizowanym w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekcie badawczym kierowanym przez prof. dr. hab. Janusza J. Węca. Zakres badań indywidualnych: ochrona środowiska w Euroregionie „Śląsk Cieszyński”.  

Badania postaw mieszkańców Bielska-Białej wobec wykorzystania alternatywnych źródeł energii (2010-2011) – wykonawca w projekcie badawczym Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej i Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej kierowanym przez prof. dr. hab. Zdzisława Macha. 

Wielokulturowość – Dziedzictwo – Tolerancja. Postawy młodzieży w Bielsku-Białej wobec Innych (2009) – wykonawca w badaniach ankietowych zrealizowanych wraz z E. Moddelmog pod kierownictwem prof. dr. hab. Zdzisława Macha i w konsultacji z dr Jolantą Ambrosewicz-Jacobs. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9987-3204 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=lyGMEQYAAAAJ&hl=pl 

Repozytorium UJ: 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Skorek 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830181975