Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

e-mail:
dyżur dla studentów

wtorek 10.00-11.30 pokój -1.07

 

 

 

 

 

Funkcje administracyjne:

Przewodniczący Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

Przewodniczący wydziałowej Komisji ds. Biurokratyzacji

Kierownik Katedry Euroazjatyckiej Transformacji Porównawczej

Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej

Członek Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

Członek Komisji Rektorskiej ds. Dziedzictwa UJ

Członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”

Notka biograficzna:

Jan Wiktor Tkaczyński (1960) ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1979). Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim (1984) oraz doktoranckich w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (1989). W latach 1989-1992 stypendysta bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki. Doktoryzował się w 1992 roku rozprawą o geopolityce na przykładzie Niemiec i Polski u profesora Heinza Laufera w Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Tamże w latach 1993-1994 ukończył studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1994 do 2001 roku pracownik naukowy Instytutu Ekonomii i Administracji Publicznej w Universität der Bundeswehr w Monachium. W roku 2000 habilitował się przed Radą Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy: „Między unitaryzmem a federalizmem. Unia Europejska w świetle doświadczeń ustrojowych Republiki Federalnej Niemiec”. W latach 2001-2004 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a od roku 2004 Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tamże od 2012 profesor zwyczajny. Profesor nauk humanistycznych (2008).

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej w latach 2003/2004 oraz 2011/2012. Senator Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014-2016). Prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2008-2022). Jest inicjatorem powołania i przewodniczącym pierwszego w Polsce uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ (od 2008). Ponadto członek Rady Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” (od 2012) oraz Komisji Rektorskiej ds. Dziedzictwa UJ (od 2021). Inicjator powołania i kierownik studiów podyplomowych „Fundusze Unii Europejskiej. Pozyskiwanie i rozliczanie” (2011-2018). Kierownik Katedry Euroazjatyckiej Transformacji Porównawczej (od 2022). Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (od 2023).

Laureat indywidualnej Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię „Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej. Analiza porównawcza Polski i Niemiec” (2009). Wyróżniony zespołowo za „Leksykon funduszy UE” podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010). W roku 2012 zajął pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie na stanowisko profesora w Europa-Universität-Viadrina we Frankfurcie. Promotor 142 prac magisterskich i w sześciu przewodach doktorskich. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki przyznanych w latach 2003, 2007, 2011 oraz 2017.

Wyróżniony członkostwem honorowym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2022). Odznaczony Krzyżem Zasługi RP (2021) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2023).

Indeksy cytowań (z pominięciem autocytowań):

Google Scholar by Harzing's Publish or Perish: 414

h-index for the HS (Social Sciences and Humanities): 12

Monografie i opracowania zbiorowe: 30 (w tym 9 w językach obcych)

Artykuły: 115 (w tym 52 w językach obcych)

Pełna lista publikacji

Najważniejsze monografie:

Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013. Cele – Działania – Środki (wspólnie z Rafałem Willą i Markiem Świstakiem), Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, ss. 585; https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/7784/tkaczynski_willa_swistak_fundusze_unii_europejskiej_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 487; https://ksiegarnia.pwn.pl/Prawo-i-polityka-ochrony-srodowiska-naturalnego-Unii-Europejskiej-z-plyta-CD,68454002,p.html

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (wspólnie z Markiem Świstakiem i Elżbietą Sztorc), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 584; https://www.ksiegarnia.beck.pl/6850-projekty-europejskie-praktyczne-aspekty-pozyskiwania-i-rozliczania-dotacji-unijnych-marek-swistak

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich (wspólnie z Markiem Świstakiem), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 602; https://www.ksiegarnia.beck.pl/8995-encyklopedia-polityki-regionalnej-i-funduszy-europejskich-jan-wiktor-tkaczynski

Prawo ustrojowe Niemiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 562; https://wuj.pl/ksiazka/prawo-ustrojowe-niemiec

Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, ss. 327; https://wuj.pl/ksiazka/azjatycki-model-polityki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego

China's environmental policy in terms of European Union standards (wspólnie z Łukaszem Gackiem), Wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, ss. 296; https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737012119

从欧盟标准方面 看中国环境政策 China’s environmental policy in terms of European Union standards (wspólnie z Łukaszem Gackiem), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, ss. 256; https://wuj.pl/ksiazka/chinas-environmental-policy-in-terms-of-european-union-standard

Zrealizowane granty naukowo-badawcze:

1) Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny UE. Wnioski dla strategii integracyjnej Polski

2003-2005, MNiSW, nr 2 H02A 004 25

2) Implementacja prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego na przykładzie polskiego i niemieckiego procesu decyzyjnego w prawie ochrony środowiska naturalnego

2007-2009, MNiSW, nr H03 2007 32

3) Transformacja niemieckiego prawa ustrojowego. Między renacjonalizacją a europeizacją prawa narodowego

2011-2012, MNiSW, nr N 116 714 140

4) Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zastosowanie w procesie implementacji polityki ekologicznej w Chinach

2017-2021, NCN, nr 2016/23/B/HS5/00143

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1027-8802

Google Scholar: Jan Tkaczynski

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1/discover?query=%22Tkaczy%C5%84ski%2C+Jan%22&submit=Id%C5%BA&filtertype_2=title&filter_relational_operator_2=contains&filter_2=&query=%22jan+tkaczy%C5%84ski%2