Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Joanna Guzik

Dr Joanna Guzik

e-mail:
dyżur dla studentów
poniedziałek 14.00-15.00 MS Teams
Funkcje administracyjne:

Członek zarządu European Association of Israel Studies (EAIS): skarbnik.

Notka biograficzna:

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie. Studiowała Judaistykę (Wydział Historyczny UJ) na studiach licencjackich oraz Studia blisko- i dalekowschodnie na studiach magisterskich na kierunku kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). W roku akademickim 2003-2004 wyjechała na stypendium do Kansai Gadai (Japonia). Otrzymała tytuł magistra i doktora filozofii UJ odpowiednio w 2004 i 2010 roku. Od 2006 roku pracuje w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ jako wykładowca, od 2011 roku jako asystent, a od 2015 jako adiunkt. W 2013 roku otrzymała nagrodę specjalną Rektora UJ za publikację w języku polskim „Polityka Japonii wobec kwestii żydowskiej w latach 1932-1945”. Blisko współpracuje z Kobe University (Japonia) w projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych; członek zarządu zarządu European Association of Israel Studies.  W swoich badaniach naukowych koncentruje się na: współczesnym społeczeństwie japońskim i koreańskim, polityce mniejszościowej Japonii, żydowskiej i koreańskiej diasporze w Japonii, historii Japonii od połowy XIX wieku, relacjach koreańsko-japońskich, przemianach społecznych w krajach V4 ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Japonii. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

New Japanese civil society: Kobe earthquake of 1995 and Fukushima accident of 2011 as focal points in the development of the Japanese civil society after WWII, “Rocznik Orientalistyczny” (“Yearbook of Oriental Studies”), tytuł tomu: Concepts, Methods, Challenges and Perspectives, T. LXX, Z. 2, ISSN 0080-3545 ISBN 978-83-8017-193-0, Warszawa 2017, s. 145-160.  

Japonia w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej [w:] Bliżej Azji: współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, E. Trojnar, Ł. Gacek, R. Kwieciński (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 978-83-7383-887-1, Warszawa 2017, s. 226-237. 

Japanese Women’s Rights and Their Roles in the Contemporary Aging Japan from the Perspective of Selected Social Problems, “Krakowskie Studia Międzynarodowe”  3 (XII)/2015, Oficyna Wydawnicza AFN, Kraków 2015, ISSN 1733- 2680, s. 103-117. 

Japan’s Assistance to Palestine 2000 – 2008, [w:] Change and Stability. Religion, Nation and State in the Contemporary Middle East, ks. Krzysztof T. Kościelniak (red.), Wydawnictwo UNUM, ISBN 978-83-7643-044-7, Kraków 2010, s. 213-224. 

Japońskie Siły Samoobrony w Iraku: uwarunkowania i rezultaty, [w:] Świat arabski  
w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Andrzej Kapiszewski, Jerzy Zdanowski (red.), Księgarnia Akademicka 978-83-7188-081-0, Kraków 30 kwietnia 2008, s. 293-303. 

Irańczycy w Japonii: życie, praca oraz kwestia statusu uchodźcy a prawa człowieka,  
[w:] Prawa człowieka w kulturze północnej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ks. Krzysztof T. Kościelniak (red.), Wydawnictwo UNUM, ISBN 078-83-89256-96-6, Kraków 2008. 

Siły Samoobrony Japonii - zarys problematyki w świetle art. 9. Konstytucji Japonii  
[w:] „Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego 2008”, Wydawnictwo Naukowe DSW, ISBN/ISNN 1896-8848, Wrocław 2008, s. 179-184.. 

Monografie:  

Stosunek Japonii wobec kwestii żydowskiej w latach 1932-1945, WUJ, Kraków 2013, ISBN: 978-83-233-3654-9, s. 193. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Comparing Responses to Global Transformations – Regime Changes in the V4 and Japan, 2020 – 2021, Visegrad Fund, Kobe University, Jagiellonian University, Eötvös Loránd University, Charles University, Comenius University in Bratislava. 

Projekt ten ma za zadanie zbadanie kwestii dynamicznych zmian następujących w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Japonii zarówno w kontekście politycznym, jak i kulturowym i społecznym. Badacze z pięciu krajów tworzą grupę badawczą, lecz i dydaktyczną celem przeprowadzenia zajęć dla studentów z Japonii oraz forum do swobodnej wymiany myśli dla naukowców.  . 

Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese, Societies, 2017 – 2018, Japan Society for the Promotion of Science, Kobe University. 

Ten wielodyscyplinowy projekt za przedmiot badawczy obrał migracje, multikulturalizm oraz kwestie zmian w funkcjonowaniu społeczności spowodowanych migracjami w Europie, Azji i Japonii.  

Comparative Regionalisms: Europe, Asia and Latin America, Jean Monnet Centre of Excellence Kobe University, Jean Monnet Actions, European Commision, 24 April 2018. 

Projekt był wydarzeniem seminaryjnym dla studentów Kobe University mającym na celu przedstawienie analizy kwestii regionalizmów w wybranych rejonach świata poprowadzonym przez dwóch prowadzących z ukazaniem perspektyw z regionów ich pochodzenia.   

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID:  0000-0002-2509-9647 

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=FJhbaXkAAAAJ&hl=pl

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?field=affiliation&query=Joanna%20Guzik&scope=/&filtertype_0=title&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=&filtertype=affiliation&filter_relational_operator=equals&filter=Wydzia%C5%82+Studi%C3%B3w+Mi%C4%99dzynarodowych+i+Politycznych+%3A+Instytut+Bliskiego+i+Dalekiego+Wschodu

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/JoannaGuzik

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Guzik2