Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Karolina Rak

Dr Karolina Rak

e-mail:
dyżur dla studentów
wtorek 11.30-12.15, p. -1.16
Funkcje administracyjne:

W latach 2016-2020 Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Notka biograficzna:

Dr Karolina Rak, orientalistka, arabistka, literaturoznawczyni. Zajmuje się współczesnymi zagadnieniami społecznymi i kulturowymi szeroko pojętego Bliskiego wschodu i Afryki Północnej. Zajmuje się dyskursem muzułmańskim, ze szczególnym naciskiem na debatę intelektualną w XX wieku. W swoich najnowszych badaniach zajmuje się także zjawiskiem arabskiego feminizmu. W ramach działań promocji wiedzy prowadzi profil FB, IG oraz Youtube Niswiyya-feminizm arabski, oraz podcast poświęcony tej tematyce.  

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

Odnowa muzułmańska z perspektywy propozycji Muhammada Asada na tle dyskursu o stanie świata islamu (Muslim renewal from the perspective of Muhammad Asad’s propositions within the debate about the state of the world of Islam), WUJ, Kraków 2016 

Prace pod redakcją: 

Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu (The Political Systems of Far Eastern Countries), ed. P. Pacek, K. Rak, Oficyna Wydawnicza RYTM, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlce, Warszawa 2019 

Współczesne Maroko. Wybrane aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze (Modern Morocco. Chosen historical, social, cultural and economic aspects), ed. K. Rak, P. Niziński, WUJ, Kraków 2017 

Artykuły/Rozdziały: 

Wpływ religii na funkcjonowanie struktur państw Dalekiego Wschodu – na przykładzie islamu i państwa muzułmańskiego (The role of religion in the functioning of structures of the Far Eastern countries – the example of Islam and the concept of a Muslim state) , [in]: „Systemy polityczne państw Dalekiego Wschodu (The Political Systems of Far Eastern Countries), ed. P. Pacek, K. Rak, Oficyna Wydawnicza RYTM, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlce, Warszawa 2019 

Migracje jako jedno z wyzwań państw azjatyckich (Migrations as one of the challenges within Asian countries); co-authored with B. Pacek, [in]: Współczesny regionalizm Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ed. J. Marszałek-Kawa, G. Kądzielawski, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń 2019, p. 9-23. 

Społeczne inicjatywy kobiece w Maroku (Female social initiatives in Morocco), [in]: Współczesne Maroko. Wybrane aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze, ed. K.Rak, P. Nizinski, WUJ, Kraków 2017, p. 225-241. 

Ğawdat Saʽīd’s Thought within the Discourse of Muslim Revival, [in]: “Hemispheres”, IKŚiO PAN, vol. 31, no. 2, 2016, p. 33-42. 

Wykorzystanie metod interaktywnych w nauce leksyki języka arabskiego, [in]: „Indywidualizacja nauczania języków obcych. Badania i praktyka”, ed. J. Małocha, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, s. 44-52. 

Malek Bennabi – wokół teorii cywilizacji (Malek Bennabi and the theory of civilization); [in]: „Zachód a świat islamu Zrozumieć Innego“, ed. I. Kończak, M. Woźniak, KBWiPA UŁ, Łódź 2012. http://kbwipa.uni.lodz.pl/download/zachod_a_swiat_islamu.pdf, p. 9-14. 

Alegoryczny wymiar Koranu w przekładzie Muhammada Asada i przykład krytycznej recepcji „The Message of Quran” w oparciu o tekst dr Ibrahima Awada (Alegorical aspect of the Quran in the translation by Muhammad Asad and an example of a critical reception of the Message of Quran by dr Ibrahim Awad) [in]: „Źródła Humanistyki Europejskiej”, ed. Kazimierz Korus, vol. IV, WUJ, Kraków 2011, p. 141-153. 

Social and Economic Transformation in Jordan in the last twenty years: an attempt to assess the current position of Jordan in the region [in]: “Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences”, ed. Katarzyna Żukrowska,  Poltext, Warszawa 2010, p. 258-269. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0002-6245-8733 

Google Scholar: 

Repozytorium UJ: 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/KarolinaRak 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Rak 

Facebook: https://www.facebook.com/Niswiyya-Feminizm-arabski-1916294168380600