Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Łukasz Gacek

Dr hab. Łukasz Gacek

e-mail:
dyżur dla studentów

czwartek 10.30-11.30, pokój 0.07

 

Funkcje administracyjne:

Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji w UJ 

Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. nauki

Notka biograficzna:

Łukasz Gacek jest profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Polska). Politolog i kulturoznawca. Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik staży naukowo-badawczych w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. W latach 2017-2018 zatrudniony w KGHM (Shanghai) Copper Trading Co. Ltd. na stanowisku Analyst & Business Development Manager. Specjalizuje się w tematyce współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej. Główne osiągnięcia badawcze związane są z polityką energetyczną i ekologiczną Chin. Autor wielu monografii i artykułów naukowych. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 374. 

Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012. ss. 315.  

(we współautorstwie z E. Trojnar), Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 202.  Open Access: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/1130/gacek_trojnar_pokojowe_negocjacje_czy_twarda_gra_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 245.Open Access:https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/249/gacek_azja_centralna_w_polityce_energetycznej_chin_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 278. Open Access: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/22947/gacek_zielona_energia_w_chinach_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020, ss. 260. 

(we współautorstwie z J. Tkaczyńskim), China’s environmental policy in terms of European Union standards, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, ss. 296. Open Access: https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737012119 

Monografie pod redakcją:  

China at the beginning of 21th century, red. Ł. Gacek, E. Trojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 136. Open Access: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/7490/gacek_trojnar_china_at_the_beginning_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 286. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Wykonawca w projekcie: Promocja wiedzy o Polsce wśród studentów i liderów opinii w Chinach 

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 29 kwietnia – 31 grudnia 2011 

Wykonawca w projekcie badawczym Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ realizowanym we współpracy z Taiwan Foundation for Democracy

Źródło finansowania: Taiwan Foundation for Democracy, 1 stycznia 2011 – 1 stycznia 2012 

International Grant (International Cooperation Program): Closer to Taiwan z Taiwan Foundation for Democracy

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie CTA-Closer To Asia w Krakowie w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim (nr 1423), 15 listopada 2016 – 15 czerwca 2017 

Wykonawca w projekcie: Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia polityki ekologicznej w Chinach? (Konkurs OPUS (NCN): nr 2016/23/B/HS5/00143),

Źródło finansowania: NCN, październik 2017 – październik 2021

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: 0000-0003-1834-4031 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=dK--gSMAAAAJ&hl=pl&oi=sra  

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=Gacek+%C5%81ukasz&submit=Id%C5%BA&scope=%2F&filtertype_1=title&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=&query=%C5%82ukasz+gacek