Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent

Dr Magdalena Grela-Chen

Dr Magdalena Grela-Chen

e-mail:
dyżur dla studentów

środa, 12.00 - 13.00, pokój 3.10

Funkcje administracyjne:

Koordynator programu CEEPUS

Notka biograficzna:

Asystent, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, W 2022 roku obroniła pracę doktorską pt. Relacje pomiędzy strojem a polityką. Przekaz pozawerbalny w działalności politycznej kobiet w Chinach i Indiach. Przypadki wybitnych przedstawicielek życia politycznego obu krajów. Absolwentka kulturoznawstwa dalekowschodniego oraz studiów azjatyckich prowadzonych w IBiDW. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień związanych z wpływem działalności politycznej na wizerunek polityków, jak i społeczeństw w Azji. Bada w jaki sposób moda staje się narzędziem w rękach polityków oraz jakie informacje można przekazywać za pomocą prezentowanego wizerunku. Prywatnie właścicielka kolekcji strojów azjatyckich, która swoją pasję do tradycyjnych ubiorów łączy z działalnością naukową i popularyzującą naukę. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Rozdziały w monografiach 

Magdalena Grela-Chen, Discovering roots: the development of Hanfu Movement among Chinese diaspora, [w:] Zuzanna Kopania; Igor Szpotakowski (red.), China and the Chinese in the Modern World. An Interdisciplinary Study, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak,  Łódź 2020, s. 25-39.

Magdalena Grela-Chen, Ubiór jako wyraz tożsamości – porównanie Hanfu Yundong i Lhakar w Chińskiej Republice Ludowej, [w:] Agnieszka Ścibior (red.), Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Tom 1: Pamięć, Obraz, Projekcja, Petrus, Kraków 2020, s. 21-34 .

Artykuły

Magdalena  Grela-Chen, Antithesis versus Inspiration: Chinese Clothing in the Eyes of Western Theorists and Fashion Designers, „Relacje Międzykulturowe. Intercultural Relations”, nr 2(8), 2020, s. 81-95.

Magdalena Grela-Chen, Geisha Fever: Changes in the Traditional Entertainment Districts in Kyoto in Response to Excessive Attention from Western Tourists, „Relacje Międzykulturowe. Intercultural Relations”, tom 3, nr 2(6), 2019, s. 125-137.  

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2646-4191

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ee8krjcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=%22Grela-Chen%2C+Magdalena%22&submit=Id%C5%BA