Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Marek Świstak

Dr hab. Marek Świstak

e-mail:
dyżur dla studentów

czwartek 16.30-17.30 p. -1.07

 

 

 

 

Funkcje administracyjne:

Członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Członek Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji

Członek Komisji Wyborczej na lata 2020-2024 Wydziały Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Członek Rady Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Notka biograficzna:

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce UJ (2010). Jest absolwentem politologii, europeistyki a także studiów podyplomowych: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej oraz ekonomii społecznej. Jego zainteresowania obejmują analizę polityk publicznych (w tym krajów Dalekiego Wschodu), politykę regionalną, rozwoju, chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego, relacje Unia Europejska-Azja, fundusze Unii Europejskiej, zarządzanie projektami. Pięciokrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia naukowe. Wyróżniony zespołowo za Leksykon funduszy UE podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010). 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – Działania – Środki (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą), Kraków 2008, Wydawnictwo UJ, ss. 585.

Leksykon Funduszy Unii Europejskiej (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą), Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 484.

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Elżbietą Sztorc), Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 584.

Fundusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego, Kraków 2012, Wydawnictwo Lettra-Graphic 2012, ss. 295.

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 602.

Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej Stan i perspektywy pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 324.

Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018.

Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, ss. 327.

Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach. Formułowanie-implementacja-adaptacja, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2021, ss. 367.

Minimalizm formalny. Stosowanie instytucji partycypacji społecznej w Krakowie w świetle koncepcji smart city, (wspólnie z Maksymilianem Galonem, Katarzyną Plebańczyk, Dominikiem Siekluckim), Wydawnictwo UJ, Kraków 2022, ss. 200.

Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges, Wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2023, ss.319.

Wybrane artykuły:

Regional policy of the European Union and the stimulation of innovation: The role of operational programmes in Poland, [w:] Studia Europejskie (2)2019, s. 131-151.

Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego – zagadnienia teoretyczne, (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), [w:] Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, pod redakcją  Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 11-36.

Ewolucja chińskiego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego w supranarodowej perspektywie Unii Europejskiej, [w:] Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, pod redakcją  Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 89-115.

Polityka rozwoju społeczno-gospodarczego a wyzwania rozwojowe Chin, [w:] Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, pod redakcją  Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 117-149.

Ochrona środowiska naturalnego w Chinach jako nowy element modelu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Państwa środka (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), [w:] Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, pod redakcją  Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 199-249.

Koreański model polityki rozwoju regionalnego: między centralizmem a regionalizacją, [w:] Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, pod redakcją  Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 289-326.

Znaczenie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście instrumentów polityki regionalnej UE w Polsce, [w:] Gospodarka, polityka i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej w dobie brexitu, pod redakcją Radosław Kubicki,  Ireneusz Kraś, Warszawa 2020, s. 159-190.

Mechanizmy rynkowe i interwencja państwa w różnicowaniu rozwoju regionalnego Chińskiej Republiki Ludowej, [w:] Politeja 2020, 17, 6(69), s. 51-70.

O wyższości polityki nad gospodarką i pierwszeństwie mechanizmów rynkowych przed politycznymi. Rola państwa w chińskiej polityce rozwoju regionalnego, [w:] Hanna Kupś, Maciej Szatkowski, Michał Dahl (red.), 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym, Warszawa 2021, s. 69-88.

Centralne planowanie i lokalne wykonanie: wyzwania wielopoziomowego systemu implementacji polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach, [w:] Studia z Polityki Publicznej 2021, Vol. 8, No. 1, s. 73-90.

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-672X 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=R5Z5WuMAAAAJ 

Repozytorium UJ

USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=76506

Polska bibliografia naukowa: https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709319878c28a0473a2c65/current