Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ - pracownik emerytowany

Dr hab. Paweł Siwiec

e-mail: pawel.siwiec@uj.edu.pl
Notka biograficzna:

Arabista, literaturoznawca i językoznawca, specjalizujący się w zakresie studiów bliskowschodnich. Jego zainteresowania badawcze obejmują poetykę i poezję arabską, zagadnienia języka arabskiego, islam, problematykę społeczno-polityczną Bliskiego Wschodu – zwłaszcza współczesnego Iraku. 

Jako pasjonat - dydaktyk, od paru lat prowadzi stronę mowimypoarabsku.pl oraz popularyzuje naukę języka arabskiego, wydając m.in ebook językowy.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki i monografie:

Wiersz arabski – ewolucja formy, Księgarnia Akademicka, Kraków  2017. 

Abū al-ᶜAtāhiya – poeta, błazen, asceta, Księgarnia Akademicka, Kraków  2012. 

Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008. 

Rytm staroarabskiej kasydy. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005,. 

Artykuły: 

„Farys" po arabsku z drugiej ręki prozą, Między Oryginałem a Przekładem, 2022, nr 4(58), s. 25-52. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4832

Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski, Między Oryginałem a Przekładem, (44) 2019, s. 159-182. 

Husayn Mardan (1927-1972) Kloszard na parnasie, [w:] „Miscallenea Arabica Posnaniensia II”, Poznań 2017, s. 147-156. 

Standard Arabic: core value or value added?, Politeja 5 (44) 2016, s. 121-129. 

Ignacy Krasicki po arabsku : analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego, Między Oryginałem a Przekładem, (28) 2015, s. 43-54. 

„Band”: wiersz czy proza? Próba systematyzacji, [w:] “W kręgu zagadnień świata arabskiego”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 55-66. 

„Szanfary” – raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla, Pamiętnik Literacki 2/2014, s. 21-45. 

Figure of repetition as an exponent of Abū al-‘Atāhiya’s poetic style Studia Arabistyczne i Islamistyczne, nr 14, 2011,  s. 17-32. 

Rhythmical Structure of the Classical Arabic Verse, [w:] Romano-Arabica New Series No. 8-11, „Islamic Space: Linguistic and Cultural Diversity”, Universitatea dim Bucureşti, 2011, s. 209-238. 

Między barokiem polskim a... arabskim, Teksty Drugie  nr 3, 2010,  s. 199-208. 

The so-called verba hamzata, verba infirma and verba mediae geminatae in the dialect of Baghdad. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 11, 2005, s. 58-78. 

Redakcja prac zbiorowych: 

Iracki Kurdystan – wyzwania etniczno-religijnej koegzystencji, [w:] „Kurdowie i Kurdystan Iracki na przełomie XX i XXI wieku”, red. Adnan Abbas i Paweł Siwiec Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 347 

Orientalia w „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych Ignacego Krasickiego, Księgarnia Akademicka, Kraków  2015, s. 421. 

Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX w., Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 342. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8419-9672 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=WpE0Ku4AAAAJ&hl=pl&oi=ao 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=%22Siwiec%2C+Paweł%22&submit=Idź&scope=item%2F1&filtertype_1=title&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=&query=%22Siwiec%2C+Paweł%22