Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr Tomasz Wilczyński

dr Tomasz Wilczyński

e-mail:

tomasz1.wilczynski@uj.edu.pl

 

dyżur dla studentów

środa 15.00-17.00, pokój -1.15

Notka biograficzna:

Asystent w Zakładzie Korei w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, doktor nauczania języka koreańskiego jako języka obcego, absolwent nauczania języka koreańskiego jako języka obcego na Keimyung University, politologii i stosunków międzynarodowych na Korea University, studiów nad Koreą oraz politologii i stosunków międzynarodowych na Keimyung University. W 2021 roku obronił rozprawę doktorską pt. A Contrastive Study on the Korean 'ida (이다)' Constructions and Their Polish and English Counterparts: Focused on Bible Parallel Corpus. Jego zainteresowania naukowe związane są z językiem i kulturą koreańską, językoznawstwem kontrastywnym (polski-koreański-angielski), socjolingwistyką oraz wykorzystaniem technik komputerowych do prowadzenia badań nad językiem i kulturą Korei. Zawodowo pracuje też jako ustny i pisemny tłumacz między językami polskim, koreańskim i angielskim. W czasie prywatnym hobbystycznie zajmuje się komputerami oraz programowaniem.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Linki do oficjalnych profili naukowych: