Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma przyjemność zaprosić na

konferencja naukową

Nowy ład międzynarodowy: struktura stosunków międzynarodowych w dobie kryzysu

Kraków, 5-6 czerwca 2023 roku

Głównym celem konferencji jest przenalizowanie zmian zachodzących w ładzie międzynarodowym spowodowanych rywalizacją amerykańsko-chińską, rosnącą rolą Indii, wojną w Ukrainie oraz innymi procesami dostrzegalnymi w ostatniej dekadzie. Duży nacisk zostanie położony nie tylko na postrzeganie tych zmian z perspektywy wielkich mocarstw, ale także sposoby adaptacji państw małych i średniej wielkości do zachodzącej transformacji. Ten drugi aspekt będzie kluczowy pod kątem refleksji nad rolą, która Polska powinna przyjąć w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku międzynarodowym. 

W trakcie dwóch dni konferencji odbędzie się szereg sesji plenarnych i panelowych, debat oraz wykładów otwartych, w trakcie których naukowcy i eksperci z całej Polski będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań i analiz. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania zarówno indywidualnych wystąpień, jak i propozycji paneli zamkniętych, zawierających co najmniej trzy referaty. Zgłaszane wystąpienia i panele mogą się odnosić do procesów zachodzących zarówno globalnie, jak i w skali regionalnej, bez względu na miejsce ich występowania. Zachęcamy również do zgłaszania referatów do otwartych paneli opracowanych przez pracowników Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu:

 • Adaptacja do zmieniającego się ładu międzynarodowego – strategie dla Polski
 • Nowy trójkąt strategiczny? Rozwój stosunków między Rosją, Chinami i Indiami
 • Reakcje państw obszaru MENA na transformację ładu międzynarodowego
 • Wyzwania dla bezpieczeństwa i polityka państw Azji Południowej w warunkach ewoluującego ładu międzynarodowego. Kontekst regionalny i globalny 
 • Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na rolę państw Zachodu w Azji i Afryce
 • Emocje i demokracja: wyzwanie dla liberalnego ładu międzynarodowego. Rola emocji w de(legitymizacji) liberalnego ładu międzynarodowego
 • Nowy ład międzynarodowy z Chinami: polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania rozwoju Państwa Środka w świetle rywalizacji strategicznej z USA

Referaty oraz propozycje paneli zamkniętych należy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

więcej o

więcej o

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ zorganizował IV konferencję naukową ‘Myśl i kultura buddyjska'. Odbyła się ona w dniach 18-20 października 2012 roku w Ojcowie w stylowym budynku Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zaproszenie skierowano do wszystkich, którzy swoje badania naukowe w całości bądź w części poświęcają problematyce buddyjskiej. Między innymi interesujące dla organizatorów były takie zagadnienia, jak: filozofia buddyjska, religijna i medytacyjna praktyka buddyjska, historia buddyzmu, antropologia społeczeństw buddyjskich, społeczne oblicze buddyzmu, buddyzm a polityka, buddyzm a ekonomia.

Program konferencji

18.10.2012, czwartek

 • Krzysztof Kosior: Dlaczego chan jest buddyzmem?
 • Marzenna Jakubczak: Estetyzacja natury. Czy japońska idea natury jest buddyjska?
 • Phil Stanley: Prezentacja Instytutu Nitartha.
 • Joanna Grela: Funkcje krajobrazu sakralnego we współczesnym Tybecie.
 • Przemysław Skrzyński: Czy można mówić o szamanizmie w kontekście tybetańskich praktyk posesyjnych (lha-bzhugs)? Tradycja lokalnego medium (dpa'-bo/dpa'-mo) w społecznościach Tybetu.
 • Maciej Kanert: Czy buddyzm ma "wolną wolę"?
 • Jacek Sieradzan: Wittgenstein a buddyzm.

19.10.2012, piątek

 • Agata Szubert: Problem aborcji w świetle buddyzmu i chrześcijaństwa.
 • Waldemar Zych: Trudności w przekładzie niektórych podstawowych terminów buddyjskich w świetle kontekstu religijno-kulturowego języka polskiego.
 • Przemysław Szczurek: Motyw roztrzaskania głowy w kontekście wczesnobuddyjskiej polemiki z myślą bramińską.
 • Daniel Kalinowski: Twórczość artystyczna XVII Karmapy Ogjena Trinleja Dordżego. Pomiędzy znaczeniem religijnym a walorem estetycznym.
 • Wojciech Dudek: Metody stabilizacji umysłu (samādhi-bhāvanā) w systemie Kamalaśili.
 • Jacek Trzebuniak: Badania naukowe nad tybetańskimi technikami medytacyjnymi.

20.10.2012, sobota

 • Patrycja Bielak: Buddyjska praktyka poznania.
 • Michał Lipnicki: Buddyjska sztuka argumentacji. Kilka uwag o systemie Dharmakirtiego.
 • Marek Szymański: Ontologiczny paradygmat indyjskiej mahajany. Definicja, pochodzenie i warianty.
 • Krzysztof Jakubczak: Zagadnienie tożsamości bytu w filozofii buddyjskiej. Przegląd stanowisk.

 

Na tle niebieskiego nieba, jesiennych żołto-zielonych drzew i zupełnie bezlistnej brzozy stoi na alejce grupa ludzi. Po proawej stronie tej grupy widzimy część białych parterowych zabudowań. Możemy zauważyć ścięty dach i kawałek drewnianego balkonu. Grupa stojąca na ścieżce, która jest otoczona po prawej i lewej stronie równo przystżyżonym trawnikiem składa się z mężczyzn i kobiet. Ubrani są w stylu sportowej elegancji. Jest cieplo, ponieważ większość uczestników ma ściągnięte wierzchnie okrycia.W pierwszym szeregu stoi 7 osób. Pierwsza osoba po lewej stronie to elegancki, dość otyły mężczyzna w rozpiętym czarnym garniturze. Następnie stoi szczupła długowłosa kobieta

Pierwszy szereg: Phil Stanley, Marzenna Jakubczak, Joanna Grela, Michał Lipnicki, Agata Szubert, Patrycja Bielak, Przemysław Szczurek

Drugi szereg: Waldemar Zych (lama Rinczen), Maciej Kanert, Krzysztof Jakubczak, Przemysław Skrzyński, Jacek Sieradzan, Krzysztof Kosior, Wojciech Dudek, Tomasz Szczygielski
 

Strona konferencji