Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus/MOST, a terminowe zaliczenie studiów

Szanowni Państwo, 

wszyscy studenci są uprawnieni do korzystania ze stypendiów w programie Erasmus/MOST, jednak Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu rekomenduje wyjazdy dla studentów I stopnia w trakcie 3 roku studiów – ze względu na obowiązujący ich plan studiów. 

Do zaliczenia roku studiów obowiązują pewne wymogi również w czasie przebywania na stypendium. Przed decyzją o złożeniu wniosku warto zadać sobie kilka pytań: 

  1. Czy jestem w stanie zrealizować program obowiązujący mnie(tzn. te same przedmioty co do treści i efektów kształcenia) w IBiDW w wybranym uniwersytecie? 

  • Student wyjeżdżający na Erasmusa/MOST powinien przywieźć ze stypendium zaliczone przedmioty odpowiadające co do treści, ilości punktów i efektów kształcenia przedmiotom obowiązującym go w programie na dany rok studiów 

  1. Czy mogę wziąć urlop studencki/dziekański w czasie pobytu na stypendium Erasmus/MOST? 

  • Nie, bo student wyjeżdżający na stypendium nie może korzystać w czasie stypendium z urlopu studenckiego 

  1. Jakich formalności muszę dopełnić po przyjeździe ze stypendium? 

  • Po przyjeździe ze stypendium student musi zaliczyć lektorat języka orientalnego (oba semestry plus egzamin końcowy).  

  1. Co się stanie jeśli nie uda mi się zaliczyć wszystkich obowiązkowych przedmiotów? 

  • Jeśli student nie uzyska 50 ECTS z przedmiotów obowiązkowych w danym roku studiów to będzie zmuszony powtarzać rok studiów w celu uzupełnienia brakującej ilości punktów