Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

II Rekrutacja na program Erasmus + wyjazdy na studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

II Rekrutacja na program Erasmus + wyjazdy na studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Kryteria kwalifikacyjne na program Erasmus+

Wyjazdy na studia w roku akademickim 2021-2022 (semestr letni)

Koordynator: dr Magdalena Pycińska  - e-mail: magdalena.pycinska@uj.edu.pl,

Składanie wniosków i dokumentów/zaświadczeń: on-line

 

Terminarz I Rekrutacji na Erasmus+ Studia w roku akademickim 2022/2023

 

 

10 – 30 stycznia 2021: czas trwania I rekrutacji

31 stycznia – 6 lutego 2022: kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

7 – 13 lutego 2022: odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

14 –20 lutego 2022: ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej      

1 - 31 marca 2022: przesyłanie nominacji do uczelni partnerskich (zadanie DOSZ)

 

Szczegóły będą także dostępne na stronie DOSZ: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing
 

Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium w ramach programu Erasmus+

 

Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z regulaminem programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje.

 

Dokumenty wymagane w ramach naboru wewnętrznego na stypendium Erasmus+ w IBiDW:

 1. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów potwierdzonej przez instytut; w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu zaświadczającego o ukończeniu studiów I stopnia;
 2. Zaświadczenie o znajomości języka (certyfikaty egzaminów, zaświadczenia z kursów, zaświadczenie z oceną z lektoratu);
 3. List motywacyjny w języku angielskim zawierający szczegółowe uzasadnienie wyboru danej uczelni partnerskiej w kontekście naukowych zainteresowań studenta, dokładny plan pobytu oraz listę kursów, które student zamierza zrealizować i które są kompatybilne z jego programem studiów realizowanym na macierzystej uczelni.
 4. Zaświadczenia potwierdzające działalność naukową, publikacje, udział w projektach;
 5. Zaświadczenia potwierdzające aktywne członkostwo w organizacjach studenckich, organizacjach non-profit, instytucjach kulturalnych.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

 1. Średnia ocen: 3 – 5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1 – 3 pkt.
 3. List motywacyjny: 1 – 2 pkt.
 4. Aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1 – 3  pkt.

 

Uwagi dodatkowe:

 1. Istnieje konieczność zaliczenia po powrocie z programu Erasmus+ lektoratu języka orientalnego, proseminarium/seminarium;
 2. Istnieje konieczność ustalenia z lektorem języka orientalnego warunków zaliczenia zajęć;
 3. Przedmioty obowiązkowe – do zaliczenia dla danego toku studiów w IBiDW są w każdym przypadku ustalane przez dyrektora ds. dydaktycznych oraz koordynatora programu Erasmus+;
 4. Przed wyjazdem na stypendium student zobowiązany jest przedstawić w sekretariacie podpisaną deklarację przedmiotów na rok akademicki 2022/2023;
 5. Wypełnienie aplikacji on-line; przesłanie skanów dokumentów/zaświadczeń do koordynatora programu Erasmus+ w IBiDW na adres magdalena.pycinska@uj.edu.pl;

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 3. Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu