Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Profesor UJ

Dr hab. Przemysław Turek

Dr hab. Przemysław Turek

e-mail:
dyżur dla studentów
środa  15.30-16.30, pokój -1.10
Funkcje administracyjne:

Kierownik Katedry Afryki Północnej i Subsaharyjskiej

Notka biograficzna:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990). 

Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”. Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”. 

Pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku. Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013). Od kwietnia 2016 roku do grudnia 2022 roku kierownik Zakładu Izraela i Lewantu w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od lutego 2023 roku pełni funkcję kierownika Katedry Afryki Północnej i Subsaharyjskiej. Od V 2019 roku profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003[2]. W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego". Od 2014 członek zwyczajny Amerykańskiego Towarzystwa Orientalistycznego (American Oriental Society). Od 2014 członek International Association of Maltese Linguistics. Od 2017 członek European Association of Israeli Studies. Od 2017 członek Royal Asiatic Society. Od 2018 członek European Association of Biblical Studies. 

W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria). W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii. W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA). Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim, Orient muzułmański w kulturze europejskiej, Żydzi i muzułmanie), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej oraz w języku i kulturze suahili. 

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2003), Medal „Niezłomnym w słowie” (2011), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2017). 

Autor lub współautor 6 pozycji książkowych oraz ok. 40 publikacji naukowych. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Universitas, Kraków 2001 

Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010  

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2. Praca zbiorowa pod redakcją Iwony Janowskiej, Ewy Lipińskiej, Agnieszki Rabiej, Anny Seretny, Przemysława Turka, Biblioteka „LingVariów”. Seria: Podręczniki. T. 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011 

Orientalia w “Zbiorze potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych” Ignacego Krasickiego. Opracował zespół pod redakcją Pawła Siwca [Renata Czekalska, Julia Krajcarz, Anna Krasnowolska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Halina Marlewicz, Ewa Siemieniec-Gołaś, Paweł Siwiec, Przemysław Turek], Orientalia Polonica 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015 

Literatura Orientu w piśmiennictwie polskim XIX wieku. Część I. Opracował zespół pod redakcją Pawła Siwca [Sylwia Filipowska, Paweł Siwiec, Przemysław Turek], Orientalia Polonica 5, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

1. Grant MNiSW: „Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem”; 2013-2018; grant zespołowy MNiSW, finansowany w ramach programu NPRH nr 11H 12 042381 (wykonawca w grancie zespołowym).  

2. Granty (projekty) finansowane ze środków zagranicznych: 

“Oneness – On-Line Less Used And Less Taught Language Courses”, Socrates Lingua 2  [110745-CP-1-2003-1-LT-LINGUA-L2], 2003-2007, projekt międzynarodowy (wykonawca) 

“Macedonian Language Testing and Certifying Center”TEMPUS PROJECT: SM_SCM-C008B06-2006 (MK), 2006-2008, projekt międzynarodowy (wykonawca) 

“Macedonian as a Foreign Language Curriculum Upgrading”, Tempus Project No. 158638-TEMPUS-1-2009-1-MK-TEMPUS-JPCR, 2009-2012, projekt międzynarodowy (koordynator strony polskiej/ekspert) 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7333-160X  

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=TdllYb4AAAAJ&hl=pl&oi=ao  

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/PrzemyslawTurek  

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Turek