Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 

 

Polecamy:

Web Content Display Web Content Display

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków
Contact Information

sekretariat-orient@uj.edu.pl
https://orient.uj.edu.pl/

Address: ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków

Web Content Display Web Content Display

 

SEKRETARIAT DYDAKTYCZNY - pokój 0.09

 

godziny otwarcia:

poniedziałek - nieczynne

wtorek- piątek w godz. 9.00-14.00

 

mgr Agnieszka Mielczarska 

tel. 12 663 26 05   agnieszka.mielczarska@uj.edu.pl

 

mgr Marta Sokołowska

tel. 12 663 26 04   marta.1.sokolowska@uj.edu.pl

 1. Obsługa studiów stacjonarnych na wszystkich specjalnościach i modułach.
 2. Obsługa studiów niestacjonarnych – I i II stopnia.
 3. Potwierdzanie wykształcenia absolwentów dla firm zewnętrznych.
 4. Obsługa strony www. w zakresie wszystkich najważniejszych regulacji dot. toku studiów.
 5. Współpraca z jednostkami KPSC, MISH i BOSZ.

 

mgr Dorota Puchacz-Pierzchała

tel. 12 663 26 03     dorota.puchacz-pierzchala@uj.edu.pl

 1. Rozliczanie pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników Instytutu.
 2. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych pracowników zewnętrznych (umowy dot. dydaktyki).
 3. Obsługa studiów niestacjonarnych – I i II stopnia.
 4. Obsługa Rady Instytutu.
 5. Prowadzenie dokumentacji pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz współpraca z Działem Spraw Osobowych UJ.

 

SEKRETARIAT OGÓLNY - pokój 0.08
 

dr Agata Karbowska

godziny otwarcia:

poniedziałek i piątek w godz. 8.00-15.00 pok. 0.08

tel. 12 663 26 01     

 

 1. Kompleksowa obsługa dokumentacji:

- Ankiety naukowe pracowników,

- Ocena nauczycieli akademickich,

- Dane sprawozdawcze oraz plany na kolejne okresy rozliczeniowe DS.

   2. Przygotowanie informacji dot. działalności naukowej pracowników Instytutu.

   3.Obsługa procedur związanych z partnerami zagranicznymi

   4. Koordynowanie zdalnych działan dt. ekspertów zagranicznych i krajowych współpracujacych z IBiDW

 

 

mgr Barbara Banasik

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00 pok. 0.08

tel. 12 663 26 02      barbara.banasik@uj.edu.pl

 

 1. Przygotowanie harmonogramów studiów prowadzonych w Instytucie.
 2. Prowadzenie dziennika korespondencji.
 3. Sprawy inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych Instytutu, zgłoszenia awarii, zamówień obsługi etc.
 4. Opracowywanie zamówień dot. zakupów (papier, artykuły biurowe, tonery, woda, etc.).

 

 

SEKRETARIAT FINANSOWY – pokój 0.06

godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek w godz. 9.00-14.00

 

mgr Anita Łada – Łapczyńska

tel. 12 663 26 06     anita.lada-lapczynska@uj.edu.pl

 1. Obsługa dokumentów finansowych Instytutu.
 2. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych wniosków wyjazdowych pracowników i studentów Instytutu.
 3. Pomoc merytoryczna i weryfikacja planowanych wydatków wynikających z organizacji imprez studenckich oraz innych działalności pracowników Instytutu
 4. Wstępna weryfikacja kosztorysów konferencji naukowych realizowanych w Instytucie.