Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

The impact of rivalry between China, Russia and the United States on security dynamics in Asia, Maghreb and Europe

The impact of rivalry between China, Russia and the United States on security dynamics in Asia, Maghreb and Europe

22-23.11.2018

„The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe”
W dniach 22-23 listopada 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius odbyła się międzynarodowa konferencja „The Impact of Rivalry between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe” pod auspicjami programu DEEP NATO, zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, we współorganizacji Bliskowschodniego i Dalekowschodniego Koła Naukowego. Komitet Naukowy stanowili m. in.: prof. dr hab. Adam Jelonek, prof. dr hab. Bogusław Pacek, prof. Jerzy Bayer, prof. Renata Czekalska., a w Komitecie Organizacyjnym znaleźli się: dr Michał Lipa, dr Karolina Rak, Joanna Sozańska, Mateusz Tupaj oraz Patrycja Molko i Kamila Chrobak.
Konferencja została otwarta przez prof. dr hab. Bogusława Packa i dr. Michała Lipę. Obrady otworzyli dziekan WSMiP UJ prof. dr hab. Zdzisław Mach i wicedyrektor IBiDW UJ dr Karolina Rak. W konferencji uczestniczyło kilkunastu badaczy z Polski, Ukrainy, Czech, Chin, Indii, Gruzji, Węgier, Nowej Zelandii, Azerbejdżanu.
Zaprezentowane referaty dotyczyły wpływów globalnej rywalizacji na bezpieczeństwo w Azji, Afryce oraz Europie (zwłaszcza jej wschodniej części). Głównymi obszarami dyskusji były wojny zastępcze w Syrii i na Ukrainie, interwencje NATO poza granicami Sojuszu, programy jądrowe, stosunki amerykańsko-chińskie w regionie Pacyfiku, rywalizacja amerykańsko-chińsko-rosyjska w Azji Środkowej, chińska inicjatywa Pasa i Szlaku, spory
terytorialne w Azji Wschodniej w XX wieku, malejąca rola Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, walka o dominację regionalną na Bliskim Wschodzie, kwestie bezpieczeństwa w obszarze eurośródziemnomorskim, terroryzm i inne „stare” asymetryczne zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak również „nowe” zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każdy z pięciu paneli złożonych z ok. 8 referatów wywołał ożywione dyskusje, w których prym wiódł dwukrotny Minister Obrony Narodowej prof. Janusz Onyszkiewicz. Było to bardzo dobre pole do pogłębienia wiedzy, ponadto otworzyło to szansę niejednemu badaczowi na pogłębienie swoich badań i nawiązanie międzynarodowej współpracy ze środowiskiemakademickim wielu krajów.

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z przedstawicielami NATO Defense Education Enhancement Program (DEEP), podjął się organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt.“The impact of rivalry between China, Russia and the United States on security dynamics in Asia, Maghreb and Europe”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 22-23 listopada 2018 r. Celem konferencji jest przedstawienie interdyscyplinarnych badań nad bezpieczeństwem oraz stosunkami międzynarodowymi, a także przedyskutowanie najnowszych analiz dotyczących relacji między Chińską Republiką Ludową, Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi oraz ich wpływu na dynamikę bezpieczeństwa regionalnego w Azji, Afryce Północnej i Europie.     

Program konferencji jest tutaj

Strona interentowa konferencji

Główne obszary dyskusji:

1) Wojny zastępcze w Syrii i na Ukrainie

2) Interwencje NATO poza granicami Sojuszu

3) Programy jądrowe – północnokoreański i irański

4) Stosunki amerykańsko-chińskie w regionie Pacyfiku

5) Rywalizacja amerykańsko-chińsko-rosyjska w Azji Środkowej

6) Chińska inicjatywa Pasa i Szlaku – szanse, zagrożenia, oczekiwania

7) Spory terytorialne w Azji Wschodniej w XX wieku

8) Malejąca rola Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie

9) Walka o dominację regionalną na Bliskim Wschodzie

10) Chiny i Rosja na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej

11) Kwestie bezpieczeństwa w obszarze eurośródziemnomorskim

12) Niekontrolowana migracja do Unii Europejskiej w XXI wieku

13) Terroryzm i inne „stare” asymetryczne zagrożenia dla bezpieczeństwa

14) „Nowe” zagrożenia dla bezpieczeństwa -cyberterroryzm i dezinformacja