Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

więcej o

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ zorganizował IV konferencję naukową ‘Myśl i kultura buddyjska'. Odbyła się ona w dniach 18-20 października 2012 roku w Ojcowie w stylowym budynku Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zaproszenie skierowano do wszystkich, którzy swoje badania naukowe w całości bądź w części poświęcają problematyce buddyjskiej. Między innymi interesujące dla organizatorów były takie zagadnienia, jak: filozofia buddyjska, religijna i medytacyjna praktyka buddyjska, historia buddyzmu, antropologia społeczeństw buddyjskich, społeczne oblicze buddyzmu, buddyzm a polityka, buddyzm a ekonomia.

Program konferencji

18.10.2012, czwartek

 • Krzysztof Kosior: Dlaczego chan jest buddyzmem?
 • Marzenna Jakubczak: Estetyzacja natury. Czy japońska idea natury jest buddyjska?
 • Phil Stanley: Prezentacja Instytutu Nitartha.
 • Joanna Grela: Funkcje krajobrazu sakralnego we współczesnym Tybecie.
 • Przemysław Skrzyński: Czy można mówić o szamanizmie w kontekście tybetańskich praktyk posesyjnych (lha-bzhugs)? Tradycja lokalnego medium (dpa'-bo/dpa'-mo) w społecznościach Tybetu.
 • Maciej Kanert: Czy buddyzm ma "wolną wolę"?
 • Jacek Sieradzan: Wittgenstein a buddyzm.

19.10.2012, piątek

 • Agata Szubert: Problem aborcji w świetle buddyzmu i chrześcijaństwa.
 • Waldemar Zych: Trudności w przekładzie niektórych podstawowych terminów buddyjskich w świetle kontekstu religijno-kulturowego języka polskiego.
 • Przemysław Szczurek: Motyw roztrzaskania głowy w kontekście wczesnobuddyjskiej polemiki z myślą bramińską.
 • Daniel Kalinowski: Twórczość artystyczna XVII Karmapy Ogjena Trinleja Dordżego. Pomiędzy znaczeniem religijnym a walorem estetycznym.
 • Wojciech Dudek: Metody stabilizacji umysłu (samādhi-bhāvanā) w systemie Kamalaśili.
 • Jacek Trzebuniak: Badania naukowe nad tybetańskimi technikami medytacyjnymi.

20.10.2012, sobota

 • Patrycja Bielak: Buddyjska praktyka poznania.
 • Michał Lipnicki: Buddyjska sztuka argumentacji. Kilka uwag o systemie Dharmakirtiego.
 • Marek Szymański: Ontologiczny paradygmat indyjskiej mahajany. Definicja, pochodzenie i warianty.
 • Krzysztof Jakubczak: Zagadnienie tożsamości bytu w filozofii buddyjskiej. Przegląd stanowisk.

 

Na tle niebieskiego nieba, jesiennych żołto-zielonych drzew i zupełnie bezlistnej brzozy stoi na alejce grupa ludzi. Po proawej stronie tej grupy widzimy część białych parterowych zabudowań. Możemy zauważyć ścięty dach i kawałek drewnianego balkonu. Grupa stojąca na ścieżce, która jest otoczona po prawej i lewej stronie równo przystżyżonym trawnikiem składa się z mężczyzn i kobiet. Ubrani są w stylu sportowej elegancji. Jest cieplo, ponieważ większość uczestników ma ściągnięte wierzchnie okrycia.W pierwszym szeregu stoi 7 osób. Pierwsza osoba po lewej stronie to elegancki, dość otyły mężczyzna w rozpiętym czarnym garniturze. Następnie stoi szczupła długowłosa kobieta

Pierwszy szereg: Phil Stanley, Marzenna Jakubczak, Joanna Grela, Michał Lipnicki, Agata Szubert, Patrycja Bielak, Przemysław Szczurek

Drugi szereg: Waldemar Zych (lama Rinczen), Maciej Kanert, Krzysztof Jakubczak, Przemysław Skrzyński, Jacek Sieradzan, Krzysztof Kosior, Wojciech Dudek, Tomasz Szczygielski
 

Strona konferencji