Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Ewa Trojnar

Dr hab. Ewa Trojnar

e-mail:
dyżur dla studentów
czwartek 13.15-14.00, p. 3.10,
Funkcje administracyjne:

Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierownik Zakładu Japonii

Członek Rady Dyscypliny Nauki o polityce i administracji

Notka biograficzna:

Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kierownik Zakładu Japonii w IBiDW. Naukowo zajmuje się stosunkami międzynarodowymi w Azji. Doktorat i habilitacja z nauk o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych, a magisterium z ekonomii. Inicjuje projekty dydaktyczne i badawcze, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, z pasją je realizuje, także w ramach badań terenowych w Azji. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie:  

Ewa Trojnar, Tajwan. Dylematy rozwoju, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015. 

Paweł Górzny, K. Wiciarz, E. Trojnar, Ścieżki życiowe wietnamskich absolwentów polskich uczelni. Wpływ studiowania w Polsce na uzyskany status społeczny i rozwój kariery zawodowej w Wietnamie w diasporze wietnamskich absolwentów polskich uczelni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.  

Ewa Trojnar, Łukasz Gacek, Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013. 

Adam W. Jelonek, Ewa Trojnar, Malezja, TRIO, Warszawa 2009. 

Ewa Trojnar, Japonia a monarchie Zatoki Perskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 

Redakcja naukowa: 

Security Dilemmas and Challenges in 21st Century Asia, red. Olga Barbasiewicz, Marcin Grabowski, Ewa Trojnar, Peter Lang GmbH, Berlin 2020. 

Taiwan’s Exceptionalism, red. Anna Rudakowska, Ewa Trojnar, Agata W. Ziętek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019. 

Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017. 

China in the Beginning of the 21st Century, red. Łukasz Gacek, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014. 

The Taiwan Issues, red. Ewa Trojnar, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012. 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Centrum Studiów nad Tajwanem (Establishment of Taiwan Studies Centre and Development of Taiwan Studies at the Institute of Middle and Far Eastern Studies, Jagiellonian University), kierownik projektu zbiorowego, 2017–2019, Ministerstwo Edukacji, Republika Chińska (Tajwan), nr 294. 

Cele projektu Centrum Studiów nad Tajwanem dotyczą tworzenia oferty dydaktycznej w zakresie studiów nad Tajwanem, gromadzenia zasobów bibliotecznych o tematyce tajwańskiej, wzmocnienia wymiany między naukowej, promocji tajwańskiej kultury w Polsce i szerzenie wiedzy o Tajwanie (www.taiwan.orient.uj.edu.pl). 

Ścieżki życiowe wietnamskich absolwentów polskich uczelni 2011–2015. Wpływ studiowania w Polsce na uzyskany status społeczny i rozwój kariery zawodowej w Wietnamie w diasporze wietnamskich absolwentów polskich uczelni, wykonawca projektu zbiorowego, 2011–2015, Narodowe Centrum Nauki. 

Celem projektu była ocena możliwości wykorzystania w Polsce kapitału społecznego Wietnamczyków, absolwentów polskich uczelni. W aspekcie metodologicznym projekt oparto na badaniach jakościowych, głównie ankietowych i wywiadach pogłębionych w Wietnamie. Efektem realizacji badań jest publikacja: Paweł Górzny, Krystian Wiciarz, Ewa Trojnar, Ścieżki życiowe wietnamskich absolwentów polskich uczelni. Wpływ studiowania w Polsce na uzyskany status społeczny i rozwój kariery zawodowej w Wietnamie w diasporze wietnamskich absolwentów polskich uczelni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015. 

Taiwan through Transition, projekt indywidulany, 2011/2012, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej w ramach programu Taiwan Fellowship. 

Projekt miał na calu ocenę wykorzystania porozumienia przez Tajwan zawartego z Chinami w 2010 r. do wytworzenia korzystnych relacji z sąsiednimi państwami Azji Południowo-Wschodniej. Projekt uwzględniał możliwość przeprowadzenia badań terenowych w Azji, w tym National Chengchi University na Tajwanie. Bezpośrednim efektem realizacji projektu był raport z wyników i jego prezentacja podczas pobytu na Tajwanie w 2012 r., a później publikacja wielu artykułów naukowych i książki: Ewa Trojnar, Tajwan. Dylematy rozwoju, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9219-2868?lang=en 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-Mfm7_QAAAAJ&hl=pl 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=trojnar+ewa&submit=Id%C5%BA