Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Najważniejsze publikacje
Imię i nazwisko Publikacja Słowa kluczowe
Czekalska, Renata 2020. On identities, w: Immigrant Entrepreneurship Cases from Contemporary Poland, red. B. Glinka, A. Jelonek, New York: Routledge, ss. 147-170 tożsamość emigrantów, systemy wartości, różnice międzykulturowe, stereotypy
Czekalska, Renata 2019. The Journey of Benedictus Polonus or a European Discovery of Asia before Marco Polo, ACTA VIA SERICA, Vol. 4, No. 2, December 2019, ss. 79–95 kontakty Europa-Azji w XIII w., wczesne europejskie podania nt. Azji i Imperium Mongołów, Benedictus Polonus, Giovanni da Pian del Carpine, europejskie wyprawy do Azji przed Marco Polo
Czekalska, Renata 2019. „Among Strange Peoples, in Foreign Temples We Would Learn to Respect Ourselves” – Images of Distant Cultures in Early Polish Accounts of Tibet, India and Korea, „언어와문화”, t. 15, nr 4, ss. 1-23 początki edukacji międzykulturowej, wczesne polskie źródła nt. Azji, rola elementów obcych w rozwoju kultury narodowej, o. Fryderyk Szembek, Joachim Lelewel, Wacław Sieroszewski
Czekalska, Renata 2016. Immam-e-Hindi Śri Ram : czyli o wybranych hinduskich tradycjach wśród muzułmanów indyjskich, w: Politics and society in the Islamic world / Polityka i społeczeństwo w świecie islamu, red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Widy-Behiesse, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 266-275 Indie, hinduizm, islam w Indiach, indyjskie tradycje kulturowe, dialog międzykulturowy, fuzja kulturowa
Czekalska, Renata 2016. From Africans in India to African Indians, „Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3 (42), ss. 189-212 Indie, hinduizm, islam w Indiach, indyjskie tradycje kulturowe, dialog międzykulturowy, fuzja kulturowa

Dyduch, Joanna, joanna.dyduch@uj.edu.pl

Die Visegrád-Staaten und Israel Dimensionen und Funktionen einer Sonderbeziehung, Osteuropa, 9-11/2019, s. 351–367 Grupa Wyszehradzka, Izrael, stosunki polityczne, Europa 
Dyduch, Joanna & Skorek, Artur  Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects, Energy Policy" 2020, vol. 140, pp. 1-11 Polityka energetyczna, Grupa Wyszehradzka, Bliski Wschód, surowce energetyczne

Dyduch, Joanna & Olszewska, Karolina

Israeli innovation policy –important instrument of perusing political interest on the global stage, “Polish Political Science Yearbook”, PPSY 47(2) (2018)  Israel Israeli innovation policy, innovation ecosystem, technology and science, hi-tech research and development (R&D), international-political competitiveness  

Dyduch, Joanna

Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 460

Polityka zagraniczna Polski, Unia Europejska , europeizacja, realizm strukturalny 

Dyduch, Joanna

Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 367 Stosunki polsko-izraelskie, polska polityka zagraniczna, Izrael 
Fyderek, Łukasz Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego : adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2016, ss. 228.  
     
     
Gacek, Łukasz Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020, ss. 260

Chiny, cywilizacja ekologiczna, zrównoważony rozwój, polityka energetyczna, polityka ekologiczna, odnawialne źródła energii, elektromobilność, inicjatywa Pasa i Drogi (Belt&Road)

Gacek, Łukasz&Tkaczyński, Jan China’s environmental policy in terms of European Union standards, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, ss. 296

Chiny, Unia Europejska, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii

Gacek, Łukasz Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 278 Chiny, zielona energia, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, polityka energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, czyste i odnawialne źródła energii
Gacek, Łukasz Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 245 Chiny, Azja Centralna, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
Gacek, Łukasz Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012. ss. 315 Chiny, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, sektor energetyczny w Chinach, przedsiębiorstwa państwowe, strategia „wyjścia na świat”, dostawy surowców, chiński „sznur pereł”, „miękka siła” Chin, soft power
Junik-Łuniewska, Kamila

2015. Literatura jako proces pisania. Analiza „Błękitu” Tedźi Grower w świetle przemian współczesnej prozy hindi, Kraków: Księgarnia Akademicka

Hindi, literatura, Indie, indologia, Grover, Teji, powieść indyjska
Junik-Łuniewska, Kamila 2016. From Malala to Burka Avenger: a few remarks on changing female role models in contemporary Pakistan, “Politeja”1(40)/2016, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 273-300 Feminizm, Pakistan, sytuacja kobiet, Azja Południowa, islam
Junik-Łuniewska, Kamila 2017. Ciało jako znak w przestrzeni tekstu : rozważania tożsamościowe wokół "Błękitu" Tedźi Grower [in:] Ecowskie inspiracje : semiotyka w komunikacji i kulturze, ed. A. Gałkowski, K. Pietrych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, s. 173-189 cielesność, podmiot, znak, ciało, tekst, tożsamość, hindi, literatura hindi, Indie, semiotyka, literatura indyjska, literatura
Junik-Łuniewska, Kamila

2018. Writing (in) melancholy: loss and remembrance in the works of two contemporary Hindi writers, „Jednak Książki” 9/2018, Gdańsk, s. 55–66. doi:10.26881/jk.2018.9.05

hindi, literatura hindi, literatura indyjska, literatura, melancholia, pamięć, poezja, Szkoła Bhopalska, Tedżi Grover, Udajan Wadżpeji, proces pisania, brak
Junik-Łuniewska, Kamila Junik-Łuniewska, Kamila. 2019. Towards the visual: new genres and forms of storytelling in India, „Politeja”, 58/2019, s. 149-160 Hindi litarature, Indi literature, Visual culture, storytelling, graphic novell
Junik-Łuniewska, Kamila Junik-Łuniewska, Kamila. 2019. W poszukiwaniu własnego głosu: poetki Azji Południowej [in:] Kobieta w oczach kobiet: kobiece (auto)narracje w perspektywie transkulturowej, ed. J. Frużyńska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 233-243

hindi, urdu, poezja, tożsamość, kobiecy głos

Kletowski, Piotr, piotr.kletowski@uj.edu.pl

Twórczość filmowa. Wyd. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, 2013, s. 481

antropologia kultury, antropologia filmu, teoria autorska w kinie, dyskurs postkolonialny, III kino w perspektywie antropologicznej
Kletowski, Piotr Kino Dalekiego Wschodu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 222  antropologia kultury, antropologia filmu, historia kina, III kino w perspektywie antropologicznej, filozoficzne aspekty kina dalekowschodniego (inspiracje taoistyczne, konfucjańskie, buddyjskie w kinie krajów chińskiego kręgu kulturowego), transkulturowość (inspiracje kinem azjatyckim w kinie zachodnim), kinematografie Japonii, ChRLD, Hongkongu, Korei, Wietnamu, Tajlandii
Kletowski, Piotr

Film jako materiał badawczy w studiach kulturoznawczych w: Tożsamość kulturoznawstwa, Red. Andrzej Pankowicz, Jarosław Rockicki, Paweł Plichta , Wyd. WUJ, Kraków 2008, s. 237-243

Filmoznawstwo jako kulturoznawstwo, antropologia filmu, antropologia audiowizualna, trans kulturowość

Kletowski, Piotr

„Miłość przegląda się w lustrze śmierci" : doświadczenie wewnętrzne Georges’a  Bataille’a  w perspektywie twórczości Yukio Mishimy , w: Kultura jako pole walki płci: normy, tabu, przekroczenie, Agnieszka Jeżyk, Andrzej Zawadzki (red.), Wyd. WUJ, Kraków 2009, s. 17-24

Komparatystyka, transkulturowość, antropologia kultury, antropologia filmu

Kletowski, Piotr

Wagnerian's idea of "Gesamtkunstwerk" as the matrix of the cinematographic art and its influence in creating the present operatic art, w:  Media convergence - approaches and experiences : aftermath of the "Media convergence - Konwergencja mediów - Medienkonvergenz" Conference, Jesuit University "Ignatianum", Cracow, Poland, 17-18 March 2011, Szczepaniak Renata (ed.), Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, Berlin 2013, s. 143-150

Convergention, Film and Opera Studies, Cultural Anthropology/Konwergencja sztuk, studia nad operą i filmem, antropologia kulturowa
Królikowski, Hubert, hubert.krolikowski@uj.edu.pl Echoes of the Jagiellonian idea in the present Polish military assistance programs Jagiellonian idea, military assistance, special operations forces  
Królikowski, Hubert Indo‑Pakistani “hybrid war” for Kargil India, Pakistan, hybrid war, Kargil  
Królikowski, Hubert Hybrid threats and warfare, are we really facing something new?   Hybrid threats, hybrid war       
Królikowski, Hubert L'origine et les caracteristiques de la guerre irreguliere Irregular warfare, guerilla, unconventional warfare  
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka 2014. Transforming Obscenity into the Sublime. Hidden Sexu-ality in Rusvā’s Umrāʾō Jān Adā. “Annual of Urdu Studies”, 29. S. 39-51 literatura urdu, erotyka w literaturze, kurtyzany, seks w kulturze indomuzułmańskiej
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka&Dagmara Gil 2014. A Mixed Language? Hinglish and Business Hindi. W: Defining the Indefinable: Delimiting Hindi. Red. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś. (Studies in Oriental Culture and Literature 1.) Frankfurt [et al.]: Peter Lang Hinglish, mixed language, business Hindi
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka& Czekalska, Renata 2015. The Symbolism of Continuity and Change: Narendra Modi. W: Symbols of Contemporary Culture. Red. Monika Banaś and Elżbieta Wiącek. Kraków: Księgarnia Akademicka. S. 127-150 Narendra Modi, Indian politics, symbols in politics, language of politics, India 2014 elections
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka 2016. Kim są muzułmańscy dalici? Uwagi na temat kastowości wśród muzułmanów w Azji Południowej. W: Polityka i społeczeństwo w świecie islamu / Poli-tics and Society in the Islamic World. Red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Widy-Behiesse. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 253-265 muzułmanie w Azji Południowej, muzułmanie - podziały społeczne, dalici, kastowość
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka 2017. Państwo świeckie czy islamskie? Procesy islamizacyjne i sekularyzacyjne w Pakistanie i Bangladeszu. W: The World of Islam. Politics and Society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Red. I. Kończak, M. Lewicka, A.S. Nalborczyk. Vol. 1. Politics / Vol. 1. Polityka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. S. 35-54 państwo islamskie, sekularyzacja, islamizacja, Pakistan, Bangladesz
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka ‘Stranded Pakistanis’ in Bangladesh – victims of politi-cal divisions of 70 years ago. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa / Nationalities Affairs. New Series”, nr 51. S. 1-10. doi.org/10.11649/sn.1912 Biharczycy, „opuszczeni Pakistańczycy”, Azja Południowa, relacje Bangladesz–Pakistan
Kuszewska, Agnieszka Naya Pakistan? Wybrane problemy polityki zagranicznej Pakistanu w kontekście dynamiki bezpieczeństwa regionalnego,  „Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, No. 1(64), 2020, pp. 295–311 Azja Południowa, bezpieczeństwo regionalne, Pakistan 
Kuszewska, Agnieszka Państwo w państwie – armia jako architekt strategii regionalnej Pakistanu, w: Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar (red.), Bliżej Azji: współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, Scholar, Kraków 2017, pp. 48–62  
Kuszewska, Agnieszka Central Europe, the European Union and Emerging Asia, in: K. Srinivashan, F. Erixon, Europe in Emerging Asia, Rowman & Littlefield International, London 2015, pp. 209232

European Union’s strategy in Asia, Central Europe-India, Central Europe-China relations 

Kuszewska, Agnieszka Prawa człowieka w indyjskim Kaszmirze jako element konfliktu indyjsko-pakistańskiego w: „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”,  No. 4 (51), 2015, pp. 219–237 konflikt o Kaszmir, stosunki indyjsko-pakistańskie, prawa człowieka   
Kuszewska, Agnieszka Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Difin, Warszawa 2013 stosunki indyjsko-pakistańskie, polityka wewnętrzna  zagraniczna Indii i Pakistanu, Chiny i USA w Azji Południowej   
Kwieciński, Rafał Zmiana w polityce zagranicznej Chin w epoce Xi Jinpinga, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 1/20 Xi Jinping, Chiny, polityka zagraniczna, Nowy Jedwabny Szlak, Belt and Road, USA
Kwieciński, Rafał China Military Affairs in the Xi Jinping Era, [w:] Global and Regional Dimensions of Security, M. Malskyy, R. Vovk, P. Bajor,  Ministry of Educations and Science of Ukraine, Ivan Franko University of Lviv, Lviv 2020 Xi Jinping,Chiny,  ChAL-W, wojsko, armia, siły zbrojne, China, PLA, army, armed forces 
Kwieciński, Rafał Budowa potencjału morskiego Chin, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 2018, vol. 12, nr 1 Xi Jinping, Chiny, marynarka wojenna, potencjał morski, mocarstwo morskie, sea power, Alfred Thayer Mahan 
Kwieciński, Rafał Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI w., „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, , Kraków 2018, vol. 15, nr 1 Xi Jinping, Chiny, Rosja, stosunki chińsko-rosyjskie, polityka zagraniczna, współpraca wojskowa, Syria, konflikt, wojna domowa
Kwieciński, Rafał Multilateralizm z „chińskim charakterem” [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadtmüler, Ł. Fijałkowski, Wydawnictwo Rambler, tom II, Warszawa 2015 Xi Jinping, Chiny, bilateralizm, multilateralizm, polityka zagraniczna, organizacje międzynarodowe
Kwieciński, Rafał Od „soft power” do „smart power” Chin [w:] Liberalizm&neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej, red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel,  Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016 Xi Jinping, Chiny, soft power, smart power, hard power, polityka zagraniczna
Lipa, Michał,  michal.lipa.@uj.edu.pl Autorytaryzm i liberalizacja gospodarcza w Egipcie, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016 Egipt, autorytaryzm, Arabska Wiosna
Lipa, Michał Informal Politics and the National-Democratic Party in Egypt before 2011, "Studia Polityczne", tom 47, nr 3, 2018 Egipt, autorytaryzm, Partia Narodowo-Demokratyczna
Lipa, Michał Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, 2018 Egipt, polityka zagraniczna, Bliski Wschód
Lipa, Michał Internal Determinants of Authoritarianism in the Arab Middle East. Egypt before the Arab Spring, "Hemispheres. Studies on Cultures and Societies", Vol. 31, No. 3, 2016 Egipt, polityka zagraniczna, Bliski Wschód
Lipa, Michał Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. Ciągłość czy zmiana?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, 2014 Egipt, polityka zagraniczna, Bliski Wschód
Lubina, Michał A Political Biography of Aung San Suu Kyi. A Hybrid Politician, Routledge: New York-Abington 2020 Aung San Suu Kyi, Birma, Mjanma, Hybrydowość, teoria postkolonialna
Lubina, Michał Russia and China. A Political Marriage of Convenience – stable and successful, Budrich Publishers, Opladen-Berlin-Toronto 2017 Rosja, Chiny, stosunki rosyjsko-chińskie, Rosja w Azji, Władimir Putin, Xi Jinping

 
Lubina, Michał Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019 Rohingya, Rohingja; Rohindża; Birma; Mjanma; Bangladesz
Lubina, Michał From Geopolitical Chance to Security Threat: Polish Public Political Discourse on the One Belt One Road Initiative, [w:] „Polish Political Science Yearbook” 2017, 46 (1), s. 221-238 Chiny, relacje polsko-chińskie, Nowy Jedwabny Szlak, Pas i Szlak, geopolityka
Lubina, Michał Pomiędzy Nankinem a Hiroszimą. Konfliktowe rocznice w Azji Wschodniej jako element rywalizacji chińsko-japońskiej, [w:] „Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 2 (457), s. 77-89

Chiny, Japonia, polityka pamięci, relacje chińsko-japońskie, konfliktowe rocznice

Łuszczykiewicz, Antonina

Kulturowe dziedzictwo Indii w Pięciu Zasadach Pokojowego Współistnienia i jego rola w relacjach chińsko-indyjskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020 Chiny, Indie, Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia, Pańća Śila, Pancha Shila, konflikt graniczny

Łuszczykiewicz Antonina

China-India Border Conflict: Prospects for War and Peace in the 21st Century, [w:] Security Dilemmas and Challenges in the 21st Century’s Asia, red. Olga Barbasiewicz, Marcin Grabowski, Ewa Trojnar, PeterLang Publisher, 2020 China, India, border conflict

Łuszczykiewicz, Antonina

Znaczenie przejścia granicznego w Natu La w chińsko-indyjskim sporze terytorialnym, [w:] Bliżej Azji: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Scholar, Kraków 2017 Chiny, Indie, konflikt graniczny, Natu La, Nathu La

Łuszczykiewicz, Antonina

Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 Chiny, Indie, literatura brytyjska, kolonializm, stereotypy, uprzedzenia

Łuszczykiewicz, Antonina

Kulturowe stereotypy i uprzedzenia wobec Indusów w twórczości Rudyarda Kiplinga, „Argument” 2/1 (2012) Indie, Rudyard Kipling, kolonializm, stereotypy, uprzedzenia, literatura brytyjska

Łuszczykiewicz, Antonina

Dealing with Colonial Past. The Image of the British Rule in India in the 21st Century Hindi Cinema, Politeja” 16/2 (59) (2019): India and Pakistan: Reflections on Politics and Culture 70 Years after Independence India, Hindi Cinema, Bollywood, Colonization, British Raj
Pletnia, Maciej Asian identity : regional integration and collective memory of the Pacific War in contemporary Japanese society, „IAFOR Journal of Asian Studies” 1(1), 2014: 1-12 nacjonalizm, pamięć zbiorowa, Japonia, tożsamość zbiorowa, wojna na Pacyfiku
Pletnia, Maciej Back to the past : analysis of the amendments regarding emperor and the national symbols in the LDP 2012 constitutional draft, „Japanese Journal of Political Science” 18(1), 2017: 176-195

Japonia, nacjonalizm, pacyfizm, konstytucja, artykuł 9

Pletnia, Maciej Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: Kraków, 2019  

Japonia, pamięć zbiorowa, wojna na Pacyfiku, nacjonalizm, edukacja

Pycińska, Magdalena

(2019). Palestinian experiences of shaping the relationship between national politics and Islamic religious tradition. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, 52(1), s. 49–62

doi:10.4467/20844077SR.19.004.10786

nacjonalizm, islam, islamizm, tradycja religijna

Pycińska, Magdalena (2017). Local and international politics and  the expression of Palestinian identity. In Ö. Öztürk (Ed.), Dakam’s II. International Interdisciplinary Conference on Identity and Philosophy of the Self, Otherness Studies(s. 145–162). İstanbul : DAKAM

nacjonalizm, tożsamość, reprezentacja tożsamości, polityka tożsamościowa

Pycińska, Magdalena& Wiciarz, Krystian

(2013). Nacjonalizm i religia : refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej (s. 337, [2]). Kraków : Wydawnictwo UNUM

nacjonalizm, religia, islam, kolonializm, postkolonializm, kategorie społeczne i kulturowe

Pycińska, Magdalena (2013). Religijny nacjonalizm czy religijne elementy w świeckim nacjonalizmie? : refleksje nad relacją pomiędzy sekularyzmem a nacjonalizmem na przykładzie palestyńskiego dyskursu nacjonalistycznego. In M. Pycińska & K. Wiciarz (Eds.), Nacjonalizm i religia : refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej (s. 131–166). Kraków : Wydawnictwo UNUM nacjonalizm, religia, islam, postkolonializm, kategorie społeczne i kulturowe, sekularyzm, islamizm
Siwiec, Paweł

Wiersz arabski. Ewolucja formy, Kraków 2017, Księgarnia Akademicka

wiersz arabski, prozodia, kasyda, rym, strofika, wiersz wolny, wiersz nienumeryczny

Siwiec, Paweł

Abū Al-ᶜAtāhiya poeta, błazen asceta, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka

Abu al-Atahiya, zuhdiyya, klasyczna poezja arabska
Siwiec, Paweł

Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, wyd. drugie,  Kraków 2018, Księgarnia Akademicka

klasyczny wiersz arabski, rym, wersyfikacja, kasyda, prozodia, metryka, stylistyka
Siwiec, Paweł

Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski, Między Oryginałem a Przekładem, 2019 / 2 (44), s. 159-181

poezja arabska, poezja polska, przekład, wersyfikacja
Siwiec, Paweł

„Szanfary”. Raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla

Pamiętnik Literacki, 2 / 2014, s. 21-44

Mickiewicz, Szanfary, Spitznagel, wiersz arabski, Ash-Shanfara
Skorek, Artur  Transformation of the Middle East Security Complex Structure. The role of outside powers and non-state actors, [in:] Global politics in the 21st century : between regional cooperation and conflict, eds A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin 2019, Peter Lang Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bliski Wschód, regionalny kompleks bezpieczeństwa 
Skorek Artur & Chaczko, Krzysztof & Sroka, Łukasz Demokracja izraelska, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN Izrael, system polityczny, partie, organy państwa, polityka zagraniczna
Skorek. Artur  Benjamin Netanyahu’s Long Premiership and the Rise of the New Political Center: Is there a Qualitative Change in the Israeli Party System? “Polish Political Science Yearbook” 2018, vol. 47, no. 2 B. Netanjahu, premier, scena polityczna
Skorek. Artur  Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, red. R. Bania, K. Zdulski, Łódź 2012, Wydawnictwo Naukowe Ibidem Osadnicy żydowscy, radykalizm, terroryzm, Zachodni Brzeg Jordanu
Skorek. Artur  Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu, Kraków 2015, Nomos Izrael, państwo-religia, partie religijne, judaizm ortodoksyjny
Świstak, Marek Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Kraków 2018, Wydawnictwo UJ polityka publiczna, Unia Europejska, polityka regionalna, rozwój, integracja europejska, ewaluacja
Świstak, Marek&Tkaczyński, Jan (red.) Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej, Kraków 2019, Wydawnictwo UJ model rozwoju społeczno-gospodarczego, Azja, Chiny, Japonia, Korea, polityki publiczne
Świstak, Marek&Tkaczyński, Jan (red.) Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej Stan i perspektywy, Kraków 2015, Wydawnictwo UJ model rozwoju społeczno-gospodarczego, Azja, Chiny, Japonia, Korea, polityki publiczne
Świstak, Marek Regional Policy of the European Union and the Stimulation of Innovation: The Role of the Operational Programmes in Poland, “Studia Europejskie” (2)2019 polityka innowacyjna, polityka regionalna, fundusze Unii Europejskiej, program operacyjne, projekty europejskie
Świstak, Marek Good Governance as a new form of management in the context of the Europe 2020 Strategy, “POLITEJA” 4(43) 2016 Good Governance, Unia Europejska, polityka publiczna, Europa 2020, integracja europejska
Trzciński, Krzysztof Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing, Warszawa 2019, Elipsa ograniczanie konfliktów, surowce, Nigeria, Indonezja, Papua, power-sharing
Trzciński, Krzysztof „Demokracja o niskiej jakości” (low-quality democracy) – zasadność stosowania pojęcia i horowitzowska egzemplifikacja na przykładzie Indonezji, Studia Polityczne 4 (44),2016, 167-189

demokracja, demokracja nieliberalna, demokratyzacja, Indonezja, Papua, Timor Wschodni

Trzciński, Krzysztof Czym jest stabilność polityczna państwa?, Przegląd Politologiczny 2, 2015, 37-47 stabilność polityczna, good governance, niestabilność, Libia, Azja, Afryka
Trzciński, Krzysztof Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, Afryka 42,2015, 11-30 communal conflict, konflikt etniczny, wojna, Afryka, Azja
Trzciński, Krzysztof Słów kilka o potencjalnej przydatności indyjskich rozwiązań politycznych dla demokratyzacji państw Afryki Subsaharyjskiej, w: Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski, Warszawa 2014, Elipsa, s. 355-366 demokracja, demokratyzacja, mniejszości, Indie, Afryka, power-sharing
Turek, Przemysław Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, 471 stron

poezja semicka, tłumaczenia polskie, kultura Bliskiego Wschodu, wpływy orientalne w Europie

Turek, Przemysław Mandejczycy – wczoraj i dziś [w:] Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia – kultura – problemy przetrwania. Redakcja: Michael Abdalla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Orientalistyczny. Pracownia Studiów nad Chrześcijanami Orientu, Poznań 2005

Gnoza, mniejszości Iraku, Mandajczycy jako wspólnota

Turek, Przemysław Orientaliści: Protagoniści czy ofiary konfliktu cywilizacji? [w:] „Przegląd Orientalistyczny”, Nr 3-4 (222-223), Warszawa 2007, 136-144 Edward Said, orientaliści, stereotypy dotyczące orientalistyki
Turek, Przemysław Ucieczka, wypędzenie czy czystki etniczne? Arabowie palestyńscy 1948-1949 w historiografii izraelskiej i żydowskiej [w:] Palestyna. Polityka – Społeczeństwo – Kultura pod redakcją Izabeli Kończak i Marty Woźniak, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, 77-84

Palestyńczycy, Izrael, wojna 1948-1949, zmiany etniczne

Turek, Przemysław Mową i uczynkiem – zderzenie zwrotów i zwyczajów uznanych na Bliskim Wschodzie za tabu z obyczajowością „zachodnią” w dobie globalizacji [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury. Redakcja: Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, 179-193

feminizm arabski, protesty kobiet, tabu na Bliskim Wschodzie

Wardęga, Joanna Chiński nacjonalizm. Rekonstruowanie narodu w Chińskiej Republice Ludowej, Kraków 2014, Wydawnictwo WUJ  Chiny, naród, nacjonalizm, etniczność, kultura, soft power, Komunistyczna Partia Chin
Wardęga, Joanna

Współczesne społeczeństwo chińskie. Konsekwencje przemian modernizacyjnych,, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek

Chiny, chińskie społeczeństwo, modernizacja, zmiana, chińska gospodarka, demografia
Wardęga, Joanna Chińczycy w Polsce – niewidoczna mniejszość, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, 2/2017, s. 121-141 Chińczycy w Polsce, migracja, przedsiębiorczość, organizacje społeczne
Wardęga, Joanna (red.)

(REDAKCJA) China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business, Kraków 2016, Wydawnictwo WUJ

Chiny, społeczeństwo, kultura, stosunki międzynarodowe, edukacja
Wardęga, Joanna (red.)

(REDAKCJA) Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Kraków 2013, Wydawnictwo WUJ

Stosunki międzynarodowe, Azja, soft power, Komunistyczna Partia Chin, polityka zagraniczna ChRL