Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 
Najważniejsze publikacje
Imię i nazwisko Publikacja Słowa kluczowe

Jelonek, Adam, adam.jelonek@uj.edu.p

Wietnamczycy: systemy wartości, stereotypy Zachodu, Warszawa 2004, Scholar migracje, systemy wartości, stereotypy narodowe, różnice międzykulturowe, cywilizacje

Jelonek, Adam & Glinka, Beata,

Zarządzanie międzykulturowe, Kraków 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

zarządzanie międzykulturowe, komunikacja międzykulturowa, marketing międzykulturowy, negocjacje międzykulturowe, kultury organizacji

Jelonek, Adam

W stronę nieliberalnej demokracji: szkice z antropologii politycznej Azji Południowo-Wschodniej, Warszawa 2004, Scholar

systemy polityczne, antropologia polityki, kultura polityczna, Azja Południowo Wschodnia

Jelonek, Adam

Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego naród, nacjonalizmy w Azji, kultura polityczna, systemy polityczne, separatyzmy etniczne, etniczność

Jelonek, Adam & Glinka, Beata

Immigrant Enterpreneurship: Cases from Contemporary Poland, London 2020, Routledge

przedsiębiorczość, migracje międzynarodowe , integracja imigrantów, kultury organizacji, polityka migracyjna

Barbasiewicz, Olga Pomniki i miejsca Pamięci w relacjach międzynarodowych. Wpływ pamięci na stosunki japońsko-amerykańskie z perspektywy Japonii. IKŚiO PAN Pamięć, Japonia, Stany Zjednoczone, pojednanie, II wojna Światowa, Wojna na Pacyfiku
Barbasiewicz, Olga How much does the reconciliation matter?: the Japanese-American alliance in the context of regional stabilization in East Asia, In O. Barbasiewicz (Ed.), Postwar reconciliation in Central Europe and East Asia : the case of Polish-German and Korean-Japanese relations (pp. 101–121). Berlin: Peter Lang. doi:10.3726/b13529  Pamięć, Japonia, Stany Zjednoczone, pojednanie, II wojna Światowa, Wojna na Pacyfiku 
Barbasiewicz, Olga  Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim Wschodzie, Wilno: Instytut Polski w Wilnie Tadeusz Romer, migracje, uchodźcy, żydzi, Kowno, Szanghaj 
Barbasiewicz, Olga  Aiming at reconciliation: political leaders, post-war lieux de mémoire and the memory work (travail de mémoire) in the context of the alliance between Japan, the United States and the Republic of Korea until the end of Barack Obama's presidency, Hemispheres, 32(1), 5–16  Pamięć, Japonia, Stany Zjednoczone, pojednanie, II wojna światowa, Wojna na Pacyfiku, Barack Obama, Shinzo Abe
Barbasiewicz, Olga  Hidden memory and memorials: the Monument in Memory of the Korean Victims of the Atomic Bomb and the Remembrance of Korean Victims. “Polish Political Science Yearbook”, 48(2), 289–303. doi:10.15804/ppsy2019206  Japonia, Korea, pamięć, pomniki, Hiroszima, bomba atomowa
Czekalska, Renata 2020. On identities, w: Immigrant Entrepreneurship Cases from Contemporary Poland, red. B. Glinka, A. Jelonek, New York: Routledge, ss. 147-170 tożsamość emigrantów, systemy wartości, różnice międzykulturowe, stereotypy
Czekalska, Renata 2019. The Journey of Benedictus Polonus or a European Discovery of Asia before Marco Polo, ACTA VIA SERICA, Vol. 4, No. 2, December 2019, ss. 79–95 kontakty Europa-Azji w XIII w., wczesne europejskie podania nt. Azji i Imperium Mongołów, Benedictus Polonus, Giovanni da Pian del Carpine, europejskie wyprawy do Azji przed Marco Polo
Czekalska, Renata 2019. „Among Strange Peoples, in Foreign Temples We Would Learn to Respect Ourselves” – Images of Distant Cultures in Early Polish Accounts of Tibet, India and Korea, „언어와문화”, t. 15, nr 4, ss. 1-23 początki edukacji międzykulturowej, wczesne polskie źródła nt. Azji, rola elementów obcych w rozwoju kultury narodowej, o. Fryderyk Szembek, Joachim Lelewel, Wacław Sieroszewski
Czekalska, Renata 2016. Immam-e-Hindi Śri Ram : czyli o wybranych hinduskich tradycjach wśród muzułmanów indyjskich, w: Politics and society in the Islamic world / Polityka i społeczeństwo w świecie islamu, red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Widy-Behiesse, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 266-275 Indie, hinduizm, islam w Indiach, indyjskie tradycje kulturowe, dialog międzykulturowy, fuzja kulturowa
Czekalska, Renata 2016. From Africans in India to African Indians, „Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3 (42), ss. 189-212 Indie, hinduizm, islam w Indiach, indyjskie tradycje kulturowe, dialog międzykulturowy, fuzja kulturowa

Dyduch, Joanna, joanna.dyduch@uj.edu.pl

Die Visegrád-Staaten und Israel Dimensionen und Funktionen einer Sonderbeziehung, Osteuropa, 9-11/2019, s. 351–367 Grupa Wyszehradzka, Izrael, stosunki polityczne, Europa 
Dyduch, Joanna & Skorek, Artur  Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects, Energy Policy" 2020, vol. 140, pp. 1-11 Polityka energetyczna, Grupa Wyszehradzka, Bliski Wschód, surowce energetyczne

Dyduch, Joanna & Olszewska, Karolina

Israeli innovation policy –important instrument of perusing political interest on the global stage, “Polish Political Science Yearbook”, PPSY 47(2) (2018)  Israel Israeli innovation policy, innovation ecosystem, technology and science, hi-tech research and development (R&D), international-political competitiveness  

Dyduch, Joanna

Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 460

Polityka zagraniczna Polski, Unia Europejska , europeizacja, realizm strukturalny 

Dyduch, Joanna

Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 367 Stosunki polsko-izraelskie, polska polityka zagraniczna, Izrael 
Gacek, Łukasz Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020, ss. 260

Chiny, cywilizacja ekologiczna, zrównoważony rozwój, polityka energetyczna, polityka ekologiczna, odnawialne źródła energii, elektromobilność, inicjatywa Pasa i Drogi (Belt&Road)

Gacek, Łukasz&Tkaczyński, Jan China’s environmental policy in terms of European Union standards, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, ss. 296

Chiny, Unia Europejska, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii

Gacek, Łukasz Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 278 Chiny, zielona energia, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, polityka energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, czyste i odnawialne źródła energii
Gacek, Łukasz Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 245 Chiny, Azja Centralna, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
Gacek, Łukasz Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012. ss. 315 Chiny, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, sektor energetyczny w Chinach, przedsiębiorstwa państwowe, strategia „wyjścia na świat”, dostawy surowców, chiński „sznur pereł”, „miękka siła” Chin, soft power
Królikowski, Hubert, hubert.krolikowski@uj.edu.pl Echoes of the Jagiellonian idea in the present Polish military assistance programs Jagiellonian idea, military assistance, special operations forces  
Królikowski, Hubert Indo‑Pakistani “hybrid war” for Kargil India, Pakistan, hybrid war, Kargil  
Królikowski, Hubert Hybrid threats and warfare, are we really facing something new?   Hybrid threats, hybrid war       
Królikowski, Hubert L'origine et les caracteristiques de la guerre irreguliere Irregular warfare, guerilla, unconventional warfare  
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka 2014. Transforming Obscenity into the Sublime. Hidden Sexu-ality in Rusvā’s Umrāʾō Jān Adā. “Annual of Urdu Studies”, 29. S. 39-51 literatura urdu, erotyka w literaturze, kurtyzany, seks w kulturze indomuzułmańskiej
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka&Dagmara Gil 2014. A Mixed Language? Hinglish and Business Hindi. W: Defining the Indefinable: Delimiting Hindi. Red. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś. (Studies in Oriental Culture and Literature 1.) Frankfurt [et al.]: Peter Lang Hinglish, mixed language, business Hindi
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka& Czekalska, Renata 2015. The Symbolism of Continuity and Change: Narendra Modi. W: Symbols of Contemporary Culture. Red. Monika Banaś and Elżbieta Wiącek. Kraków: Księgarnia Akademicka. S. 127-150 Narendra Modi, Indian politics, symbols in politics, language of politics, India 2014 elections
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka 2016. Kim są muzułmańscy dalici? Uwagi na temat kastowości wśród muzułmanów w Azji Południowej. W: Polityka i społeczeństwo w świecie islamu / Poli-tics and Society in the Islamic World. Red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Widy-Behiesse. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 253-265 muzułmanie w Azji Południowej, muzułmanie - podziały społeczne, dalici, kastowość
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka 2017. Państwo świeckie czy islamskie? Procesy islamizacyjne i sekularyzacyjne w Pakistanie i Bangladeszu. W: The World of Islam. Politics and Society / Świat islamu. Polityka i społeczeństwo. Red. I. Kończak, M. Lewicka, A.S. Nalborczyk. Vol. 1. Politics / Vol. 1. Polityka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. S. 35-54 państwo islamskie, sekularyzacja, islamizacja, Pakistan, Bangladesz
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka ‘Stranded Pakistanis’ in Bangladesh – victims of politi-cal divisions of 70 years ago. „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa / Nationalities Affairs. New Series”, nr 51. S. 1-10. doi.org/10.11649/sn.1912 Biharczycy, „opuszczeni Pakistańczycy”, Azja Południowa, relacje Bangladesz–Pakistan
Kwieciński, Rafał Zmiana w polityce zagranicznej Chin w epoce Xi Jinpinga, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 1/20 Xi Jinping, Chiny, polityka zagraniczna, Nowy Jedwabny Szlak, Belt and Road, USA
Kwieciński, Rafał China Military Affairs in the Xi Jinping Era, [w:] Global and Regional Dimensions of Security, M. Malskyy, R. Vovk, P. Bajor,  Ministry of Educations and Science of Ukraine, Ivan Franko University of Lviv, Lviv 2020 Xi Jinping,Chiny,  ChAL-W, wojsko, armia, siły zbrojne, China, PLA, army, armed forces 
Kwieciński, Rafał Budowa potencjału morskiego Chin, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 2018, vol. 12, nr 1 Xi Jinping, Chiny, marynarka wojenna, potencjał morski, mocarstwo morskie, sea power, Alfred Thayer Mahan 
Kwieciński, Rafał Synergia. Rozwój stosunków Chin i Rosji w XXI w., „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, , Kraków 2018, vol. 15, nr 1 Xi Jinping, Chiny, Rosja, stosunki chińsko-rosyjskie, polityka zagraniczna, współpraca wojskowa, Syria, konflikt, wojna domowa
Kwieciński, Rafał Multilateralizm z „chińskim charakterem” [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Stadtmüler, Ł. Fijałkowski, Wydawnictwo Rambler, tom II, Warszawa 2015 Xi Jinping, Chiny, bilateralizm, multilateralizm, polityka zagraniczna, organizacje międzynarodowe
Kwieciński, Rafał Od „soft power” do „smart power” Chin [w:] Liberalizm&neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej, red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel,  Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016 Xi Jinping, Chiny, soft power, smart power, hard power, polityka zagraniczna
Lipa, Michał,  michal.lipa.@uj.edu.pl Autorytaryzm i liberalizacja gospodarcza w Egipcie, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016 Egipt, autorytaryzm, Arabska Wiosna
Lipa, Michał Informal Politics and the National-Democratic Party in Egypt before 2011, "Studia Polityczne", tom 47, nr 3, 2018 Egipt, autorytaryzm, Partia Narodowo-Demokratyczna
Lipa, Michał Egipt wobec głównych osi rywalizacji międzynarodowej na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, 2018 Egipt, polityka zagraniczna, Bliski Wschód
Lipa, Michał Internal Determinants of Authoritarianism in the Arab Middle East. Egypt before the Arab Spring, "Hemispheres. Studies on Cultures and Societies", Vol. 31, No. 3, 2016 Egipt, polityka zagraniczna, Bliski Wschód
Lipa, Michał Główne kierunki polityki zagranicznej Egiptu od 1979 r. Ciągłość czy zmiana?, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, 2014 Egipt, polityka zagraniczna, Bliski Wschód

Łuszczykiewicz, Antonina

Kulturowe dziedzictwo Indii w Pięciu Zasadach Pokojowego Współistnienia i jego rola w relacjach chińsko-indyjskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020 Chiny, Indie, Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia, Pańća Śila, Pancha Shila, konflikt graniczny

Łuszczykiewicz Antonina

China-India Border Conflict: Prospects for War and Peace in the 21st Century, [w:] Security Dilemmas and Challenges in the 21st Century’s Asia, red. Olga Barbasiewicz, Marcin Grabowski, Ewa Trojnar, PeterLang Publisher, 2020 China, India, border conflict

Łuszczykiewicz, Antonina

Znaczenie przejścia granicznego w Natu La w chińsko-indyjskim sporze terytorialnym, [w:] Bliżej Azji: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Łukasz Gacek, Rafał Kwieciński, Ewa Trojnar, Wydawnictwo Scholar, Kraków 2017 Chiny, Indie, konflikt graniczny, Natu La, Nathu La

Łuszczykiewicz, Antonina

Azjata jako źródło zagrożenia. Rekonstrukcja wizerunku Indusów i Chińczyków w literaturze brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 Chiny, Indie, literatura brytyjska, kolonializm, stereotypy, uprzedzenia

Łuszczykiewicz, Antonina

Kulturowe stereotypy i uprzedzenia wobec Indusów w twórczości Rudyarda Kiplinga, „Argument” 2/1 (2012) Indie, Rudyard Kipling, kolonializm, stereotypy, uprzedzenia, literatura brytyjska

Łuszczykiewicz, Antonina

Dealing with Colonial Past. The Image of the British Rule in India in the 21st Century Hindi Cinema, Politeja” 16/2 (59) (2019): India and Pakistan: Reflections on Politics and Culture 70 Years after Independence India, Hindi Cinema, Bollywood, Colonization, British Raj
Siwiec, Paweł

Wiersz arabski. Ewolucja formy, Kraków 2017, Księgarnia Akademicka

wiersz arabski, prozodia, kasyda, rym, strofika, wiersz wolny, wiersz nienumeryczny

Siwiec, Paweł

Abū Al-ᶜAtāhiya poeta, błazen asceta, Kraków 2012, Księgarnia Akademicka

Abu al-Atahiya, zuhdiyya, klasyczna poezja arabska
Siwiec, Paweł

Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, wyd. drugie,  Kraków 2018, Księgarnia Akademicka

klasyczny wiersz arabski, rym, wersyfikacja, kasyda, prozodia, metryka, stylistyka
Siwiec, Paweł

Wyzwania wersyfikacyjne w przekładach poezji arabskiej na polski i polskiej na arabski, Między Oryginałem a Przekładem, 2019 / 2 (44), s. 159-181

poezja arabska, poezja polska, przekład, wersyfikacja
Siwiec, Paweł

„Szanfary”. Raz jeszcze o przekładach Adama Mickiewicza i Ludwika Spitznagla

Pamiętnik Literacki, 2 / 2014, s. 21-44

Mickiewicz, Szanfary, Spitznagel, wiersz arabski, Ash-Shanfara
Skorek, Artur  Transformation of the Middle East Security Complex Structure. The role of outside powers and non-state actors, [in:] Global politics in the 21st century : between regional cooperation and conflict, eds A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin 2019, Peter Lang Bezpieczeństwo międzynarodowe, Bliski Wschód, regionalny kompleks bezpieczeństwa 
Skorek Artur & Chaczko, Krzysztof & Sroka, Łukasz Demokracja izraelska, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN Izrael, system polityczny, partie, organy państwa, polityka zagraniczna
Skorek. Artur  Benjamin Netanyahu’s Long Premiership and the Rise of the New Political Center: Is there a Qualitative Change in the Israeli Party System? “Polish Political Science Yearbook” 2018, vol. 47, no. 2 B. Netanjahu, premier, scena polityczna
Skorek. Artur  Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, red. R. Bania, K. Zdulski, Łódź 2012, Wydawnictwo Naukowe Ibidem Osadnicy żydowscy, radykalizm, terroryzm, Zachodni Brzeg Jordanu
Skorek. Artur  Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu, Kraków 2015, Nomos Izrael, państwo-religia, partie religijne, judaizm ortodoksyjny
Trzciński, Krzysztof Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing, Warszawa 2019, Elipsa ograniczanie konfliktów, surowce, Nigeria, Indonezja, Papua, power-sharing
Trzciński, Krzysztof „Demokracja o niskiej jakości” (low-quality democracy) – zasadność stosowania pojęcia i horowitzowska egzemplifikacja na przykładzie Indonezji, Studia Polityczne 4 (44),2016, 167-189

demokracja, demokracja nieliberalna, demokratyzacja, Indonezja, Papua, Timor Wschodni

Trzciński, Krzysztof Czym jest stabilność polityczna państwa?, Przegląd Politologiczny 2, 2015, 37-47 stabilność polityczna, good governance, niestabilność, Libia, Azja, Afryka
Trzciński, Krzysztof Co łączy i dzieli communal conflict oraz „konflikt etniczny”? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja, Afryka 42,2015, 11-30 communal conflict, konflikt etniczny, wojna, Afryka, Azja
Trzciński, Krzysztof Słów kilka o potencjalnej przydatności indyjskich rozwiązań politycznych dla demokratyzacji państw Afryki Subsaharyjskiej, w: Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski, Warszawa 2014, Elipsa, s. 355-366 demokracja, demokratyzacja, mniejszości, Indie, Afryka, power-sharing
Turek, Przemysław Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, 471 stron

poezja semicka, tłumaczenia polskie, kultura Bliskiego Wschodu, wpływy orientalne w Europie

Turek, Przemysław Mandejczycy – wczoraj i dziś [w:] Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia – kultura – problemy przetrwania. Redakcja: Michael Abdalla, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Orientalistyczny. Pracownia Studiów nad Chrześcijanami Orientu, Poznań 2005

Gnoza, mniejszości Iraku, Mandajczycy jako wspólnota

Turek, Przemysław Orientaliści: Protagoniści czy ofiary konfliktu cywilizacji? [w:] „Przegląd Orientalistyczny”, Nr 3-4 (222-223), Warszawa 2007, 136-144 Edward Said, orientaliści, stereotypy dotyczące orientalistyki
Turek, Przemysław Ucieczka, wypędzenie czy czystki etniczne? Arabowie palestyńscy 1948-1949 w historiografii izraelskiej i żydowskiej [w:] Palestyna. Polityka – Społeczeństwo – Kultura pod redakcją Izabeli Kończak i Marty Woźniak, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, 77-84

Palestyńczycy, Izrael, wojna 1948-1949, zmiany etniczne

Turek, Przemysław Mową i uczynkiem – zderzenie zwrotów i zwyczajów uznanych na Bliskim Wschodzie za tabu z obyczajowością „zachodnią” w dobie globalizacji [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury. Redakcja: Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, 179-193

feminizm arabski, protesty kobiet, tabu na Bliskim Wschodzie