Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Monografie naukowe

Monografie naukowe

Między powieścią gotycką a podaniem ludowym; demitologizacja „Kwaidanu Opowieści i esejów o rzeczach niesamowitych” Lafcadia Hearna - dr Angelika Funek

Książka Między powieścią gotycką a podaniem ludowym przedstawia kompleksową analizę najpopularniejszego na Zachodzie zbioru japońskich podań i opowieści. Kwaidan Lafcadia Hearna przez lata kształtował wyobrażenia badaczy i czytelników dotyczące folkloru Kraju Kwitnącej Wiśni. Postać Yuki-onny znana z opowieści o tym samym tytule wpłynęła na ikoniczne wyobrażenie japońskiego kobiecego demona w literaturze i kinie. Również figura bezuchego mnicha okaleczonego przez duchy na zawsze przeniknęła do popkultury.

Praca rzuca światło na swoistą mistyfikację dokonaną przez Hearna, pokazując, w jak dużym stopniu czerpał on z literatury zachodniej przy tworzeniu Kwaidanu. Żeby uzmysłowić czytelnikowi, jak wiele elementów i symboli zawartych w zbiorze pochodzi spoza kultury japońskiej, książka zestawia go z dziełami literatury światowej współczesnej pisarzowi. Pozwala to na prześledzenie sposobu, w jaki Hearn wplatał swoje doświadczenia kulturowe i literackie w zasłyszane opowieści z tradycyjnego folkloru. Wprowadzanie przez niego, świadome bądź nie, elementów zachodnich do Kwaidanu spowodowało, że stał się on bardziej zrozumiały dla dwudziestowiecznego czytelnika. Jednocześnie sprawiło to, że przez wiele lat badania nad japońskim folklorem opierały się częściowo na źródłach przystosowanych do gustów zachodniego odbiorcy. Niniejsza książka pozwala spojrzeć na Kwaidan z zupełnie nowej perspektywy i zachęca do zastanowienia się nad współczesnym stanem badań folkloru Japonii.

Książka opublikowana w otwartym dostępie. Więcej informacji na stronie wydawnictwa

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

Hanfu. Wskrzeszając splendor cesarskich Chin ze wzrokiem skierowanym w przyszłość - dr Magdalena Grela-Chen

Książka analizuje fenomen hanfu, kompletnie nowej chińskiej mody, której historia zaczyna się w 2001 roku. Zwolennicy tego ubioru swoje stylizacje opierają na historycznych pierwowzorach, tworząc współczesne wariacje na temat cesarzy, wojowników, uczonych i wyrafinowanych arystokratek. Hanfu oferują wolność wyboru, pozwalają na przełamywanie schematów, m.in. dając kobietom możliwość wyboru historycznie męskich strojów. Każdy projekt związany jest z konkretną inspiracją z przeszłości. Kluczowe jest wskrzeszenie tych sylwetek. Dzięki temu hanfu są czymś więcej niż tylko ubraniami – przekazują zestaw konkretnych cech, który jest za nimi ukryty.

 

"Przedstawiona do recenzji dysertacja jest, stosunkowo rzadką w krajowej nauce, zdecydowanie oryginalną opowieścią o modzie i zabiegach upiększających we współczesnych Chinach. Można ją uznać za monografię problemową. Autorka stawia sobie za cel dogłębne poznanie istoty “hanfu” – zjawiska z pogranicza mody, nacjonalizmu i konsumpcjonizmu. Autorka stawia tezę, iż jest to w pierwszej kolejności styl ubierania się i autoprezentacji. Drobiazgowe studium na temat mody inspirowanej strojami poszczególnych dynastii oraz jej zastosowania w wybranych sferach życia codziennego (np. zamążpójścia)."

z recenzji wydawniczej dr hab M. Kurcza, prof. UJ

Web Content Display Web Content Display

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Adam Jelonek

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Adam Jelonek

Autorzy tekstów zawartych w książce pt. „Nacjonalizm i religia. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej" pod redakcją Magdaleny Pycińskiej i Krystiana Wiciarza, dążą do zredefiniowania dotychczasowych dyskursów odnoszących się do rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej Azji i Afryki Północnej. Jest to oryginalne przedsięwzięcie, które niewątpliwie zapoczątkuje potrzebną dyskusję na temat zmiany i wypracowania nowych podejść badawczych. Dotychczas były one zdominowane przez pojęcia i teorie wykształcone na bazie poszczególnych zachodnich doświadczeń historycznych, przez co zniekształcały obraz tamtejszej rzeczywistości. (z recenzji prof. dr hab. Adama W. Jelonka)

Spis treści:

 • Krystian Wiciarz, Magdalena Pycińska: Nacjonalizm i religia. Założenia teoretyczne
 • Krzysztof Jaskułowski: W imię Boga i narodu. Szkic o relacjach między religią a nacjonalizmem
 • Krzysztof Lalik: Polityka narodowościowa Iraku po 2003 roku. Przykład mniejszości asyryjskiej
 • Monika Czerniejewska: Narracja polityczna w Syrii. Propedeutyka do syryjskiego dyskursu nacjonalistycznego
 • Natalia Bahlawan: Jeśli nie naród, to co? Koncepcje nacjonalizmu i konstytucyjnego patriotyzmu w sporze o uniwersalność
 • Magdalena Pycińska: Religijny nacjonalizm czy religijne elementy w świeckim nacjonalizmie? Refleksje nad relacją pomiędzy sekularyzmem a nacjonalizmem na przykładzie palestyńskiego dyskursu nacjonalistycznego
 • Maciej Pękala: Nacjonalizmy bliskowschodnie – twierdzenia modularne i konteksty dyskusji
 • Krystyna Kołakowska: Silt'anē – etiopska koncepcja budowania i modernizacji państwa z perspektywy etnolingwistycznej
 • Krzysztof Kościelniak: Implikacje religijnego nacjonalizmu hinduskiego Bharatiya Janata Party (BJP) dla społeczności muzułmańskich Indii
 • Mariusz Kalandyk: Bitwa o wyspę Lanke
 • Tobiasz Targosz: Nacjonalizm birmański jako forma nacjonalizmu buddyjskiego. Religijne inspiracje stosowane w języku birmańskiej polityki w okresie 1947–1988
 • Michał Lubina: Naypyidaw. Egzemplifikacja birmańskiego nacjonalizmu
 • Krystian Wiciarz: Islam i rozwój nacjonalizmu indonezyjskiego
 • Joanna Wardęga: Patriota w kinie. Film jako narzędzie promowania nacjonalizmu w ChRL