Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Monografie naukowe

Mówimy po arabsku - darmowy e-book do nauki języka arabskiego autorstwa pracownika Instytutu pana dr hab. Pawła Siwca, prof. UJ

Mówimy po arabsku - darmowy e-book do nauki języka arabskiego autorstwa pracownika Instytutu pana dr hab. Pawła Siwca, prof. UJ

New Publication: Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges

New Publication: Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges

The book answers questions about the main challenges of China's regional policy. Supporting less developed regions (areas) and building competitiveness in various local and regional systems is a kind of fire test for the Chinese political elites. Building competitiveness in China is primarily through large and numerous investments, but also through modest effects on reducing development disproportions.
Nowość: Buddyzm. Tradycje i idee.

Nowość: Buddyzm. Tradycje i idee.

Zebrane w niniejszym tomie teksty mają charakter autorski. Różnie więc rozłożone zostały w nich akcenty. Jedne wypowiedzi uwypuklają kwestie historyczne, inne filozoficzno-doktrynalne, a jeszcze inne zwracają uwagę na zagadnienia związane z formami buddyjskiej praktyki. Razem składają się one na bogaty obraz wielowarstwowej i wielowymiarowej buddyjskiej tradycji.
Nowość: Between Constantinople, the Papacy, and the Caliphate. The Melkite Church in the Islamicate World

Nowość: Between Constantinople, the Papacy, and the Caliphate. The Melkite Church in the Islamicate World

This volume examines the Melkite church from the Arab invasion of Syria in 634 until 969. The Melkite Patriarchates were established in Antioch, Jerusalem and Alexandria and, following the Arab campaigns in Syria and Egypt, they all came under the new Muslim state. Over the next decades the Melkite church underwent a process of gradual marginalization, moving from the privileged position of the state confession to becoming one of the religious minorities of the Caliphate. This transition took place in the context of theological and political interactions with the Byzantine Empire, the Patriarchate of Constantinople, the Papacy and, over time, with the reborn Roman Empire in the West. Exploring the various processes within the Melkite church this volume also examines Caliphate–Byzantine interactions, the cultural and religious influences of Constantinople, the synthesis of Greek, Arab and Syriac elements, the process of Arabization of communities, and Melkite relations with distant Rome.
Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach – nowa książka autorstwa Marka Świstaka

Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach – nowa książka autorstwa Marka Świstaka

Książka odnosi się do najistotniejszych wyzwań polityki rozwoju regionalnego w Chinach. Chiny aspirują do stania się państwem o największej gospodarce i potencjale rozwojowym, co wymaga wyksztalcenia i ciągłego podtrzymywania zdolności modernizacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym, czy technologicznym.
Nowy Raport (III) Studium Europy Wschodniej

Nowy Raport (III) Studium Europy Wschodniej

Szanowni Państwo, już jest dostępny III Raport Grupy Analitycznej "Białoruś w regionie" Studium Europy Wschodniej. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką raportu - zwłaszcza z artykułem dot. relacji na linii Chiny - Białoruś.