Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie, red. Krzysztof Kościelniak

Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie, red. Krzysztof Kościelniak

Publikacja Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie stanowi istotny wkład w rozwój badań orientalistycznych, wkład nauki polskiej do studiów bliskowschodnich. Zawiera panoramę problemów społecznych Bliskiego Wschodu na przestrzeni ostatnich dekad: w pierwszym rzędzie demokracji, reform ustrojowych, despotyzmu, edukacji, praw kobiet, praw mniejszości religijnych i etnicznych.

Wielką zaletą książki jest nie tylko zajmowanie się myślą i praktyką reformatorską, lecz przede wszystkim instytucjami i praktyką społeczną w kontekście międzynarodowych uwarunkowań. Należy podkreślić wysoki poziom naukowy opublikowanych materiałów, które zostały skierowane do środowisk akademickich i kręgów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bliskowschodnią, w tym perspektywami demokratycznego rozwoju obszaru i zażegnania zagrożeń stamtąd płynących.

Autorzy przedstawiają nam wysoce zobiektywizowany obraz przemian dokonujących się w ciągu ostatnich dekad na rozległej przestrzeni geograficznej od Maroka do Kurdystanu irackiego. Poszczególne teksty charakteryzują się obiektywizmem, spojrzeniem krytycznym w stosunku do badanej problematyki oraz do sądów zewnętrznych wydawanych o tym obszarze. Prawda, że są to studia przypadków, niemniej lektura całości ukazuje zespół czynników ideowych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych wyjaśniających i determinujących badane zjawiska składające się na dekady transformacji. W rezultacie mamy do czynienia z wolnym od dogmatów, spójnym projektem teoretycznym opartym o solidne badania.

Z recenzji prof. dr. hab. Hassana Alego Jamsheera

Spis treści:

Wstęp

I. Przemiany gospodarcze
 • Łukasz Fyderek, Reformy gospodarcze w Syrii 2000-2008
 • Aleksandra Zamojska, Maciej Kurcz, Modernizacja nad Nilem. Przemiany społeczno-ekonomiczne we współczesnym Sudanie
 • Renata Kurpiewska-Korbut, Transformacja gospodarki Regionu Kurdystanu (Irackiego)
 
II. Państwo i wspólnoty
 • Łukasz Fyderek, Państwowość a konstruowanie tożsamości wspólnoty politycnej - przypadek Syrii
 • Katarzyna Jarecka-Stępień, Reforma parlamentarna 1996 roku jako element modernizacji struktur politycznych w Królestwie Maroka
 • Rachela Tonta, Zmiany w otoczeniu politycznym jako jeden z cynników mobilizacji politycznej szyitów w Libanie
 
III. Tożsamość i komunikacja
 • Katarzyna Jarecka-Stępień, Polityczne aspiracje ruchu kobiet w Królestwie Maroka
 • ks. Krzystof Kościelniak, Przemiany tożsamości koptyjskiej
 • Daniel Płatek, Islam, media i sfera publiczna. Dynamika zmiany społecznej w Iranie
 
IV. Religie i sekularyzacja
 • Katarzyna Brataniec, Sekularyzacja a edukacja w Egipcie
 • ks. Krzysztof Kościelniak, Organizacja, kondycja i problemy mniejszości religijnych w Turcji
 • Krystian Wiciarz, Transformacja świeckiego państwa. Religia i polityka we współczesnej Turcji