Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, pod red. Joanny Wardęgi

Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, pod red. Joanny Wardęgi

Od kilku dekad Chiny rosną w siłę na arenie międzynarodowej, będąc ważnym partnerem dla światowych potęg. Co więcej, wydają się zmierzać ku pozycji największej siły gospodarczej i politycznej świata w XXI stuleciu. To ogromne osiągnięcie dla kraju, który jeszcze do niedawna przeżywał jedną z najpoważniejszych zapaści w swojej historii. Niniejszy tom składa się z tekstów już uznanych młodych polskich badaczy, którzy postawili sobie za cel analizę różnych przejawów aktywności Chin w relacjach międzynarodowych i międzykulturowych.

„Z całą pewnością aktualna rola i miejsce zajmowane przez Chińską Republikę Ludową zarówno w międzynarodowym ładzie ekonomicznym, jak i globalnej polityce zasługuje na rzeczową analizę. Choć problematyka Państwa Środka na trwałe zagościła w przekazach publicystycznych i naukowych, także i w Polsce, na rynku wciąż wyraźnie brakuje prac profesjonalnie podsumowujących toczący się dyskurs na temat pozycji ChRL, a zarazem oferujących czytelnikowi właściwą perspektywę badawczą i dystans do zachodzących procesów. Zbiór tekstów pod redakcją Joanny Wardęgi porusza problematykę niezwykle istotną z punktu widzenia polityki międzynarodowej i kształtujących się relacji w systemie światowym. Jej podjęcie w obecnej sytuacji wydaje się z oczywistych względów uzasadnione. Autorzy projektu wielokrotnie dają dowód tego, że ich teksty powinny dostarczyć odbiorcom nie tylko ciekawej analizy naukowej, lecz również interesującego materiału o znaczeniu praktycznym. Otrzymaliśmy pracę kompetentną, gruntownie przemyślaną, starannie napisaną, którą dobrze się czyta".

Z recenzji prof. dr. hab. Adama W. Jelonka