Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia zagraniczne

Kontakt do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, który koordynuje wyjazdy ERASMUS https://dydaktyka.uj.edu.pl/centrum/dosz
Rekrutacja na program Erasmus + w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Koordynator: dr Magdalena Pycińska, magdalena.pycinska@uj.edu.pl
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat IBiDW, ul. Oleandry 2a
 

Kryteria kwalifikacyjne na program Erasmus+ 

Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z regulaminem programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje.
 
 
Harmonogram rekrutacji ERASMUS+ na rok akademicki 2023/2024:
Terminarz I rekrutacji:
 
·           16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
 
·           06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 
·           20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
 
·           27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 
Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium w ramach Programu Erasmus+:
Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie
z regulaminem Programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje.
 
Dokumenty wymagane w ramach naboru wewnętrznego na stypendium Erasmus+ w IBiDW na
rok akademicki 2023/2024:
1. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów potwierdzonej przez instytut,
w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu zaświadczającego
o ukończeniu studiów I stopnia
2. Zaświadczenie o znajomości języka (certyfikaty egzaminów, zaświadczenia z kursów,
zaświadczenie z oceną z lektoratu)
3. List motywacyjny w języku angielskim zawierający szczegółowe uzasadnienie wyboru danej
uczelni partnerskiej w kontekście naukowych zainteresowań studenta, dokładny plan pobytu
oraz listę kursów, które student zamierza zrealizować i które są kompatybilne z jego
programem studiów realizowanym na macierzystej uczelni
4. Zaświadczenia potwierdzające działalność naukową, publikacje, udział w projektach
5. Zaświadczenia potwierdzające aktywne członkostwo w organizacjach studenckich,
organizacjach non-profit, instytucjach kulturalnych
 
Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:
1. Średnia ocen: 3 – 5 pkt.
2. Znajomość języka: 1 – 3 pkt.
3. List motywacyjny: 1 – 2 pkt.
4. Aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1 – 3 pkt.
 
Uwagi dodatkowe:
1. Istnieje konieczność zaliczenia po powrocie z Programu Erasmus+ lektoratu języka
orientalnego oraz proseminarium/seminarium
2. Istnieje konieczność ustalenia z lektorem języka orientalnego i proseminarium/seminarium
warunków zaliczenia zajęć
3. Przedmioty obowiązkowe - do zaliczenia dla danego toku studiów w IBiDW są w każdym
przypadku ustalane przez dyrektora ds. dydaktycznych oraz koordynatora Programu Erasmus+
4. Przed wyjazdem na stypendium student zobowiązany jest przedstawić w sekretariacie
podpisaną deklarację przedmiotów
5. Wypełnienie aplikacji on-line
6. Więcej informacji na temat Programu Erasmus+ na stronie: http://dmws.uj.edu.pl/erasmus
 
Skład Komisji Rekrutacyjnej:
  1. Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu – prof. dr hab. Adam Jelonek
  2. Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu – dr Michał Lipa
  3. Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu – dr Magdalena Pycińska
 
-Informacje dla studentów wyjeżdżających w ramach Erasmus: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing
-Informacja dla studentów przyjeżdżających w ramach Erasmus: https://erasmus.uj.edu.pl/en_GB/incoming 
The International Students Office, as the admissions office of the Jagiellonian University, provides information and counseling for foreign students wishing to study at this institution.
Address and contact person: International Students Office, The Erasmus Programme,25 Straszewskiego Street, First Floor, Room 3,31-113 Krakow
Krzysztof Byrski MA,
phone: (+48 12) 663 1546
fax: (+48 12) 663 1545
The Institute’s coordinator: dr Magdalena Pycinska, magdalena.pycinska@uj.edu.pl
 
-Erasmus student Network: https://uj.esn.pl/

Japonia

1. Aoyama Gakuin University - informacje znajdują się tutaj

Termin nominacji 31 marca 2023 

 

1.       Application Information

http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material

 

2.       Application Procedure for NEW applicants

NOMINATE ONLINE

Firstly, please check with us regarding number of student exchange spots available at exchange@aoyamagakuin.jp .

After the confirmation, please nominate them via online form: https://business.form-mailer.jp/fms/a9351d3881817

(If you have already informed us about the student quota, please directly nominate your students from the link above.)

The nomination deadline is March 31, 2023 (JST).

SUBMIT ONLINE

Please be sure to submit all application documents via online form.

Online Application Guide:How to Apply for the Exchange Program at AGU via online system.

Online Application Form for new applicants

ID: Exchange / PW: Inbound

The application deadline is April 10, 2023 (JST).

 

2. Momoyama Gakuin University - prosimy o zapoznanie się z załączonym plikiem informacyjnym

Wstępny termin aplikowania do końca kwietna 2023

Po ogłoszeniu rozpoczęcia aplikacji na studia zostaną przesłane informacje w sprawie możliwego stypednium Momoyama w wysokości 40 000 JPY / miesięcznie podczas pobytu w Japonii.

 
Po ogłoszeniu naboru przez Momoyama, prosimy o przekazanie wszystkich dokumentów w pierwszej kolejności do sekretariatu IBiDW w celu ich zweryfikowania. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż limit miejsc, to przeprowadzony zostanie konkurs, w celu wyłonienia studentów do nominacji.
 
3. Keimyung University -  prosimy o zapoznanie się z załączonym plikiem informacyjnym