Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Adiunkt

Dr Joanna Katarzyna Puchalska

Dr Joanna Katarzyna Puchalska

e-mail:
dyżur dla studentów
piatek 11.00-12.00 - online MS Teams, po wcześniejszym umówieniu mailowym,
Funkcje administracyjne:

Koordynator praktyk.

Notka biograficzna:

Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu. Tytuł magistra uzyskała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ ukończyła studia doktoranckie. Rozprawę doktorską o japońskim ethosie wojownika obroniła na SWPS Uniwersytecie humanistycznospołecznym w Warszawie. Pierwsze doświadczenia dydaktyczne zdobyła w KPSC UJ, obecnie związana jest z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Swoje zainteresowania badawcze łączy z praktycznym zdobywaniem wiedzy w zakresie rozmaitych sztuk walki i jeździectwa. Zainteresowania naukowo-badawcze: kultura wojenna oraz wojownicy Azji i Europy, militaria, sztuki walki, II wojna światowa i ideologie nacjonalistyczne, kultura Japonii, kultura popularna, mitologia skandynawska, dawna sztuka żeglugi. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Pół wieku potęgi : japońskie próby budowy imperium kolonialnego [w:] Dyskursy imperiów, Kraków 2018. 

Etyka samuraja według japońskich opowieści wojennych [w:] Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. W kręgu średniowiecza, Katowice 2017. 

Bushidō. Ethos samurajów od opowieści wojennych do wojny na Pacyfiku, Bydgoszcz 2016. 

Legend of the Samurai Blade [in:] Still Facing East. International Scholars on Japanese Culture, Łódź 2015. 

Vikings television series: when History and Myth Intermingle, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 15, (3/2015). 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0326-5453 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Gd5U4ZcAAAAJ&hl=en 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/profile 

Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/JoannaPuchalska