Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Profesor UJ

dr hab. Łukasz Fyderek

dr hab. Łukasz Fyderek

e-mail:
dyżur dla studentów
poniedziałek 11.30-12.30, pok. -1.08
Notka biograficzna:

Politolog, specjalizujący się w problematyce bliskowschodniej. Jest adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajmuje się problematyką państw autorytarnych i przechodzących transformację ustrojową. Jego zainteresowania naukowe obejmują także zagadnienia polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu, odbudowy państwowości i zarządzania publicznego. W swojej pracy badawczej stara się łączyć refleksję teoretyczną z doświadczeniem empirycznym. Kilkunastokrotnie przebywał w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej podróżując i prowadząc obserwację uczestniczącą. Badania terenowe prowadził w Syrii, Libanie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Brał udział w licznych projektach badawczych. Był kierownikiem projektu badawczego „Autorytarne systemy polityczne na Bliskim Wschodzie. Ciągłość i zmiana po trzeciej fali demokratyzacji" realizowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki. W roku akademickim 2011/2012 był „Visiting Scholar" w Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie. Jest organizatorem i koordynatorem konferencji, sympozjów, debat i szkoleń. Wykłady gościnne wygłaszał na uczelniach w Holandii, USA i Iraku. Jest autorem m.in. monografii syryjskiego systemu politycznego pt. „Pretorianie i technokraci w reżimie politycznym Syrii", współautorem podręcznika pt. „Wprowadzenie do problematyki pomocy rozwojowej" i redaktorem pracy zbiorowej pt. „Socialization, Participation and Revolution in the Middle East". Wkrótce ukaże się jego książka pt. "Autorytarne systemy polityczne Świata Arabskiego".