Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Profesor UJ

Dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

Dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ

e-mail:
dyżur dla studentów

piątek 15.00-16.00, s. 1.04

 

 

Funkcje administracyjne:

Kierownik Zakładu Korei

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Członkini Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ (kadencja 2019-2022) 

Notka biograficzna:

Dr hab. Renata Czekalska, profesor nadzwyczajny w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, orientalistka, kulturoznawca, literaturoznawca. Jej zainteresowania naukowe obejmują dziedzictwo kulturowe Azji Południowej, kontakty kulturowe między Azją i Europą oraz między cywilizacjami azjatyckimi, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego z języków orientalnych. Autorka licznych artykułów oraz kilkunastu książek (w języku polskim, angielskim i hindi), w tym czterech monografii i kilku antologii przekładów. Aktualnie przygotowuje monografię dotyczącą obecności wątków indyjskich we współczesnej kulturze koreańskiej.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki i monografie:

Czekalska Renata, 2018. Śabdom kā maṇdal. Aśok Vājpeyī kī kavitāom kī sāmskṛtik vāstviktāem, New Delhi: Rajkamal Prakashan, (tłum. na j. hindi: Madan Soni), ss. 275. 

Czekalska Renata, 2017. A Mandala of Words. Cultural Realities in the Poems of Ashok Vajpeyi, Frankfurt am Main: Peter Lang, (Studies in Oriental Culture and Literature 3), ss. 251. 

Czekalska Renata, Kuczkiewicz-Fraś Agnieszka, wstęp i oprac., 2015. Tybet i Tunquim w pismach Fryderyka Szembeka, Kraków: Księgarnia Akademicka, (Orientalia Polonica 2), ss. 106. [edycja krytyczna tekstów źródłowych]

Czekalska Renata, Kuczkiewicz-Fraś Agnieszka, wstęp i oprac., 2015. Dzieje starożytne Indii Joachima Lelewela, wydanie krytyczne ze wstępem i opracowaniem, Kraków: Księgarnia Akademicka, (Orientalia Polonica 4), ss. 290. [edycja krytyczna tekstów źródłowych] 

Czekalska Renata, Kuczkiewicz-Fraś Agnieszka, wybór i oprac., 2014. Helena Willman-Grabowska. Orientalistka – Uczona – Popularyzatorka. Kraków: Księgarnia Akademicka. ss. 256. [edycja krytyczna tekstów źródłowych] 

Czekalska, Renata, 2009. Traktat o sztuce celebracji. Główne struktury tematyczne w poezji Aśoka Wadźpeji. Analizy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 479.  

Czekalska, Renata, 2008. Rodowody nowoczesnej poezji hindi. Od ćhajawadu do nai kawita, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 301. 

Artykuły i rozdziały w monografiach (z lat 2015-2020): 

Czekalska, Renata. 2020. On identities, w: Immigrant Entrepreneurship Cases from Contemporary Poland, red. B. Glinka, A. Jelonek, New York: Routledge, ss. 147-170.

Czekalska, Renata. 2019. Różne barwy biznesu, czyli o przedsiębiorczości indyjskich imigrantów w Polsce, w: Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce , red. A. Jelonek. B. Glinka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., ss. 106-136. 

Czekalska, Renata. 2019. The Journey of Benedictus Polonus or a European Discovery of Asia before Marco Polo, ACTA VIA SERICA, Vol. 4, No. 2, December 2019, ss. 79–95. 

Czekalska, Renata. 2019. „Instigators”, „hooligans”, „sex maniacs”, „drug addicts”, „alcoholics”..: the image of students' protests mirrored in the rhetoric of the State, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”, Vol. 16, 2(59), ss. 73-89.  

Czekalska, Renata. 2019. „Among Strange Peoples, in Foreign Temples We Would Learn to Respect Ourselves” – Images of Distant Cultures in Early Polish Accounts of Tibet, India and Korea, „언어와 문화”, t. 15, nr 4, ss. 1-23. 

Czekalska, Renata. 2018. An Indian princess in Korea: some remarks about the past and the present of one legend, in: Meandry koreanistyki, red. P. Kida, G. Strnad, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ss. 105-118. 

Czekalska, Renata. 2016. The real and the mythicized function of word in the work of a modern Indian poet, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 59(3), ss. 121-134. 

Czekalska, Renata. Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka. 2016. From Africans in India to African Indians, „Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 3 (42), ss 189-212. 

Czekalska, Renata. 2016. Dotyk jako siła stwórcza: obraz dłoni w wierszach współczesnego poety indyjskiego, w: W kulturze dotyku?: dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, red. Ł. Wróblewski, A. Łebkowska, P. Badysiak, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, ss. 178-188. 

Czekalska, Renata. 2016. Immam-e-Hindi Śri Ram : czyli o wybranych hinduskich tradycjach wśród muzułmanów indyjskich, w: Politics and society in the Islamic world / Polityka i społeczeństwo w świecie islamu, red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Widy-Behiesse, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 266-275. 

Czekalska, Renata. 2016. The wonder of inspiration : musical universalizations of Rabindranath Tagore’s poems in Polish culture, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”, nr 1(40), Kraków, ss. 113-127. 

Czekalska, Renata. Kłosowicz, Robert. 2016. Satyagraha and South Africa : part I : the origins of the relationship between the "idea" and the "place" in Mahatma Gandhi’s writings, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”, nr 1(40), Kraków, ss. 31-46. 

Czekalska, Renata. 2016. Ekspresja rozkoszy w indyjskiej sztuce współczesnej : na przykładzie wybranych wierszy i obrazów, w: Rozkosz w kulturze, red. A. Giza, Ł. Wróblewski, Kraków: Wydawnictwo UJ, ss. 157-169. 

Czekalska Renata. 2016. Reading into the magic of words : a sample interpretation of Uṣā by Shamsher Bahadur Singh, „Studia Litteraria Universitatis lagellonicae Cracoviensis” 11, z. 1, ss. 1-8. 

Czekalska, Renata. 2015. O poszukiwaniu sensu dzieła sztuki (na przykładzie tekstów pochodzących z dwóch odległych kultur), „Studia Litteraria Universitatis lagellonicae Cracoviensis” 10 (2015), z. 3. ss. 173-182.  

Czekalska, Renata. 2015. Searching for Buddhist Traces. Ryszard Krynicki: ‘Prawie Haiku’ and ‘Haiku z minionej Zimy’, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, 16 (4/2015), Edited by A. Świerzowska, W. Klimczyk. ss. 9-22. 

Czekalska, Renata. 2015. „Pisz mi o wszystkim dokładnie…”. Rzeczywistości kulturowe w listach malarzy z kręgu Bombay Progressive Artists’ Group, „Societas Communitas” 1 (19-1). ss. 19-36. 

Czekalska, Renata. 2015. „Czym jest poezja, która nie ocala …? Relacje między twórczym artyzmem a politycznym aktywizmem w indyjskiej poezji współczesnej. „Award wapsi” i przypadek Kojamparambatha Saćidanandana”, w: Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności. Materiały XXXV Zjazdu Orientalistów Polskich, Warszawa 16-17 listopada 2015, red. M. Dziekan, A. Bareja Starzyńska, Warszawa: Dom wydawniczy Elipsa. ss. 29-39.  

Czekalska, Renata. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś. 2015. The Symbolism of Continuity and Change: Narendra Modi, w: Symbols of Contemporary Culture, red. M. Banaś, E. Wiącek, Kraków: Księgarnia Akademicka. ss. 127-150. 

 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

Granty krajowe:

“Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce” [Immigrant Entrepreneurship: Entrepreneurial activities of immigrants from the Far East in Poland], OPUS 11, UMO-2016/21/B/HS4/00767, 2017-2020 – wykonawca/researcher. 

„Orientalia Polonica. Polskie tradycje badań nad Orientem”, projekt realizowany przez Bibliotekę Jagiellońską, przewidziany na lata 2013-2017, finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, grant nr 11H 12 042381 – wykonawca; członek rady naukowej projektu [Grant of the Ministry of Science and Higher Education, project: “Orientalia Polonica. Polish Traditions of Research on the Orient”] 

„Badanie twórczości Kunwara Naraina. Klasyfikacja i opis najistotniejszych wątków w poezji i prozie twórcy. Analiza językoznawcza – pisarstwo Naraina jako przykład poliglosji” (wspólnie A. Kuczkiewicz-Fraś, maj 2010-październik 2011) projekt finansowany przez MNiSW w ramach grantu własnego nr N N103 145538 – kierownik projektu [Grant of the Ministry of Science and Higher Education (project: “Kunwar Narain – classification and description of the main themes of poetic and prose works. Linguistic analysis – Kunwar Narain’s writing as an example of multilingualism”; with A. Kuczkiewicz-Fraś)] 

„Analiza głównych wątków tematycznych oraz wewnętrznych struktur znaczeniowych w twórczości poetyckiej Aśoka Wadźpeji”, projekt finansowany przez MNiSW w ramach grantu własnego nr N103 055 32/3327 (zakończony w lipcu 2008 r.)·- kierownik projektu [Grant of the Ministry of Science and Higher Education (project: “Analysis of the main themes and the internal network of meanings in the poetic oeuvre of Ashok Vajpeyi”)] 

„Przekład jako łącznik interkulturowy” (marzec 2005; październik/listopad 2005; marzec 2006, New Delhi, Indie; wspólnie z Haliną Marlewicz); projekt finansowany ze środków UJ [Grant of the Jagiellonian University for the project “Translation as an intercultural link” (with H. Marlewicz)] 

„Badania nad przekładem z języków indyjskich na język polski” (luty 2003; styczeń 2004, New Delhi, Indie; wspólnie z Agnieszką Kuczkiewicz-Fraś i Haliną Marlewicz); projekt finansowany ze środków UJ [Grant of the Jagiellonian University for the project 

„Urdu – język i literatura” (luty 2002, New Delhi, Indie; wspólnie z Agnieszką Kuczkiewicz-Fraś); projekt finansowany ze środków UJ [Grant of the Jagiellonian University for the project “Urdu – language and literature

Granty zagraniczne:

Korea Foundation Field Research Fellow, 15.08.-16.10.2016 r. 

Research Fellow at the Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study, Jawaharlal Nehru 

University, New Delhi, Indie; 15.01-16.03.2016 r. 

Grant of the Indian Council for Cultural Relations for a research visit at Delhi University, sierpień-grudzień 1998 r. 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6595-4233 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=m-ZUrvQAAAAJ&hl=pl 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=Czekalska+Renata&submit=Id%C5%BA 

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/RenataCzekalska 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Renata_Czekalska 

Publons: https://publons.com/researcher/4077220/renata-czekalska/