Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia i działalność Instytutu

O Instytucie

Założycielem i pomysłodawcą powołania do życia tej jednostki zajmującej się zagadnieniami Bliskiego i Dalekiego Wschodu był pan prof. Andrzej Kapiszewski (1947 – 2007). Wizjoner - matematyk, socjolog, znawca Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej – ambasador RP w Emiratach Arabskich i Katarze. Założyciel i pierwszy kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W chwili powoływania jednostki do życia studia nad Azją w Uniwersytecie Jagiellońskim ograniczały się właściwie do studiów filologicznych i badań prowadzonych przez garstkę pasjonatów. Kontynuatorem pomysłu prof. Kapiszewskiego i kolejnym kierownikiem Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu był pan prof. Adam W. Jelonek. Socjolog, ambasador RP w Malezji i Brunei, wykładowca akademicki i podróżnik. W roku 2009 Katedra została przekształcona w samodzielny Instytut, który obecnie zatrudnia ponad pięćdziesięciu badaczy
i lektorów języków orientalnych. W kolejnych latach Instytutem kierowali profesor Leszek Korporowicz, ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak i ponownie profesor Adam W. Jelonek. Aktualnie dyrektorem Instytutu jest dr hab. Łukasz Fyderek.
 
Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów i całego zespołu, Instytut rozbudowywał się o kolejne kierunki studiów, przyciągając ciekawych świata studentów i przekazując im specjalistyczną wiedzę o współczesnej Azji. Studia, początkowo mieszczące się w jednym pokoju, obecnie są prowadzone w jednym z najnowocześniejszych budynków UJ - Collegium Asiaticum UJ, w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Jagiellońskiej.
 
Obecnie zespół Instytutu tworzą naukowcy posługujący się biegle takimi językami orientu jak: arabski, japoński, chiński, hindi, urdu, koreański, hebrajski czy turecki. Prowadzą oni interdyscyplinarne badania nad strategicznymi problemami społeczeństw azjatyckich i ich kulturami. Instytut skupia pracowników z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, których badania obejmują politologię, studia nad kulturą i religią, stosunki międzynarodowe, socjologię, nauki o bezpieczeństwie, historię i filologię. Wśród naukowców tworzących Instytut są zarówno wybitni teoretycy, jak i praktycy znający swoje obszary zainteresowania przez pryzmat wieloletniego osobistego doświadczenia. Efektami ich prac są monografie, opracowania, ekspertyzy i komentarze, które pomagają kształtować społeczne postrzeganie zjawisk zachodzących na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Studia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Mottem Instytutu jest „Uczymy rozumieć Azję i Afrykę”. Naszą misją jest zdobywać i przekazywać wiedzę o współczesnych społeczeństwach tych dwóch kontynentów. W coraz bardziej współzależnym świecie, potrzeba specjalistów znających kultury i języki grup społecznych zamieszkujących dwa ogromne kontynenty sąsiadujące z Europą. Ludzi potrafiących zrozumieć kontekst procesów politycznych i gospodarczych toczących się w sąsiedztwie Europy. Problematyka którą się zajmujemy jest niezwykle szeroka: Od konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce, kulturowych kontekstów islamu, przez zjawiska urbanizacji i migracji, rywalizacji mocarstw na Dalekim Wschodzie aż po zagadnienia kultury popularnej i korporacyjnej Japonii i Korei Południowej. Studenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu kształcą się na siedmiu kierunkach: pięciu licencjackich (studia I stopnia) i dwóch magisterskich (studia II stopnia). Na poziomie licencjackim są to: Studia nad Chinami, Studia nad Japonią, Studia nad Koreą, Studia afrykańskie i Studia bliskowschodnie. Natomiast na poziomie magisterskim są to Studia strategiczne nad Azją oraz prowadzone w języku angielskim Korean Studies. Aktualnie społeczność Instytutu współtworzy ponad 350 studentów, a rokrocznie tytuł licencjata i magistra uzyskuje ok. 100 osób.

Studia I stopnia, to studia zawodowe, dające tytuł licencjata i przygotowujące do dobrego startu na rynku pracy. Mimo swojej interdyscyplinarności to studia kierunkowe o wąskiej specjalizacji – dzięki czemu studenci zdobywają unikalną i pełną wiedzę na temat regionu. Niezależnie od wyboru ścieżki kształcenia na wszystkich studiach prowadzonych w Instytucie duże znaczenie ma kształcenie językowe. Na każdym roku studiów realizują minimum 180 godzin lektoratu j. orientalnego z których część prowadzonych jest przez native – speakerów. Nacisk kładziemy na praktyczną naukę języka, jako narzędzia komunikacji i analizy współczesnych problemów społeczeństw Azji i Afryki. Studenci podejmujący naukę na studiach II stopnia kontynuują naukę języka orientalnego, tak by po pięciu latach nauki zyskać biegłość językową. Studia II stopnia w większym stopniu kładą nacisk na kształtowanie zdolności analitycznych i poszerzanie instrumentarium metod nauk społecznych wykorzystywanych przez studentów. Po zakończeniu studiów, niektórzy z naszych absolwentów decydują się na podjęcie studiów III stopnia w jednej ze szkół doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poza kształceniem językowym dużą rolę przywiązujemy do rozwijania zdolności analitycznych. Dlatego dużą część programu zajmują kursy poświęcone historii, polityce i kulturze społeczeństw Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Poza wiedzą o faktach i kontekstach kulturowych studenci uczą się metod nauk społecznych, przydatnych do prowadzenia praktycznych analiz zjawisk politycznych i kulturowych.

Istotną częścią kształcenia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi bezpośredni kontakt z krajami naszego zainteresowania. Służą temu regularnie organizowane Szkoły letnie oraz program wyjazdów stypendialnych do partnerskich uniwersytetów w Azji i na Bliskim Wschodzie. Wyjazdy stanowią integralną część programu kształcenia na studiach II stopnia. Poza wyjazdami, studenci Instytutu realizują swoje pasje w ramach kół naukowych: Dalekowschodniego Koła Naukowego i Afrykańsko-Bliskowschodniego Koła Naukowego.

Od strony praktycznej, formalne kwestie związane ze studiowaniem prowadzi przyjazne Biuro administracji Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, którego zespół regularnie honorowany jest nagrodami za życzliwe podejście do spraw studenckich. Z perspektywy studenckiej, studia azjatyckie i afrykańskie realizowane w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu dają możliwość zanurzenia się w fascynujących kulturach i poznawania problemów o znaczeniu strategicznym dla współczesnego świata. Zapraszamy do dołączenia do społeczności Instytutu.