Kontakt

Pokaż Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu na większej mapie

Adres
ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków
Telefon
12 663 26 01
12 663 26 02
12 663 26 04, 663 26 05
12 663 26 03
12 663 26 06

UWAGA ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESU INSTYTUTU

Sekretariat

 

dr Magdalena Pycińska

Asystentka dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-11.30 pok. 0.08

tel. 12 663 26 01      magdalena.pycinska@uj.edu.pl

 1. Koordynowanie spotkań dyrekcji IBiDW

 2. Kompleksowa obsługa dokumentacji:

- Ankiety naukowe pracowników,

- Ocena nauczycieli akademickich,

- Dane sprawozdawcze oraz plany na kolejne okresy rozliczeniowe DS.

 1. Przygotowanie informacji dot. działalności naukowej pracowników Instytutu.

 2. Obsługa procedur związanych z partnerami zagranicznymi.

 3. Obsługa profesorów wizytujących.

 

mgr Barbara Banasik

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00 pok. 0.08

tel. 12 663 26 02      barbara.banasik@uj.edu.pl

 

 1. Przygotowanie harmonogramów studiów prowadzonych w Instytucie.

 2. Prowadzenie dziennika korespondencji.

 3. Sprawy inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych Instytutu, zgłoszenia awarii, zamówień obsługi etc.

 4. Opracowywanie zamówień dot. zakupów (papier, artykuły biurowe, tonery, woda, etc.).

 5. Porządkowanie danych ogólnych na stronie www, w tym dyżurów pracowników Instytutu.

 

Sekretariat dydaktyczny

godziny otwarcia:

poniedziałek: nieczynne

wtorek- piątek w godz. 9.00-14.00  pok. 0.09

 

mgr Agnieszka Mielczarska

tel. 12 663 26 05   agnieszka.mielczarska@uj.edu.pl

 

mgr Marta Sokołowska

tel. 12 663 26 04   marta.1.sokolowska@uj.edu.pl

 

 1. Obsługa studiów stacjonarnych na wszystkich specjalnościach i modułach.

 2. Obsługa studiów niestacjonarnych – I i II stopnia.

 3. Potwierdzanie wykształcenia absolwentów dla firm zewnętrznych.

 4. Obsługa strony www. w zakresie wszystkich najważniejszych regulacji dot. toku studiów.

 5. Współpraca z jednostkami KPSC, MISH i BOSZ.

 

 

mgr Dorota Puchacz-Pierzchała pok. 0.09

tel. 12 663 26 03     dorota.puchacz-pierzchala@uj.edu.pl

 1. Rozliczanie pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników Instytutu.

 2. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych pracowników zewnętrznych (umowy dot. dydaktyki).

 3. Obsługa studiów niestacjonarnych – I i II stopnia.

 4. Obsługa Rady Instytutu.

 5. Prowadzenie dokumentacji pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz współpraca z Działem Spraw Osobowych UJ.

 

Sekretariat finansowy – pok. 0.06

godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek w godz. 9.00-14.00

 

mgr Anita Łada – Łapczyńska

tel. 12 663 26 06     anita.lada-lapczynska@uj.edu.pl

 1. Obsługa dokumentów finansowych Instytutu.

 2. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych wniosków wyjazdowych pracowników i studentów Instytutu.

 3. Pomoc merytoryczna i weryfikacja planowanych wydatków wynikających z organizacji imprez studenckich oraz innych działalności pracowników Instytutu

 4. Wstępna weryfikacja kosztorysów konferencji naukowych realizowanych w Instytucie.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje kontaktowe

 

Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr Karolina Rak
E-mail: carolaynarak@gmail.com

Koordynator ds. praktyk
dr Joanna Puchalska
e-mail: joanna.puchalska@uj.edu.pl

Koordynator ds. Erasmusa
dr Ida Balwierz
e-mail: ida.balwierz@uj.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów

Godziny otwarcia sekretariatu w roku akademickim 2018_2019

 

 • Poniedziałek sekretariat nieczynny
 • Wtorek      9.00-14.00
 • Środa        9.00-14.00
 • Czwartek   9.00-14.00
 • Piątek        9.00-14.00