Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Adam Jelonek

Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Adam Jelonek

Autorzy tekstów zawartych w książce pt. „Nacjonalizm i religia. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej" pod redakcją Magdaleny Pycińskiej i Krystiana Wiciarza, dążą do zredefiniowania dotychczasowych dyskursów odnoszących się do rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej Azji i Afryki Północnej. Jest to oryginalne przedsięwzięcie, które niewątpliwie zapoczątkuje potrzebną dyskusję na temat zmiany i wypracowania nowych podejść badawczych. Dotychczas były one zdominowane przez pojęcia i teorie wykształcone na bazie poszczególnych zachodnich doświadczeń historycznych, przez co zniekształcały obraz tamtejszej rzeczywistości. (z recenzji prof. dr hab. Adama W. Jelonka)

Spis treści:

 • Krystian Wiciarz, Magdalena Pycińska: Nacjonalizm i religia. Założenia teoretyczne
 • Krzysztof Jaskułowski: W imię Boga i narodu. Szkic o relacjach między religią a nacjonalizmem
 • Krzysztof Lalik: Polityka narodowościowa Iraku po 2003 roku. Przykład mniejszości asyryjskiej
 • Monika Czerniejewska: Narracja polityczna w Syrii. Propedeutyka do syryjskiego dyskursu nacjonalistycznego
 • Natalia Bahlawan: Jeśli nie naród, to co? Koncepcje nacjonalizmu i konstytucyjnego patriotyzmu w sporze o uniwersalność
 • Magdalena Pycińska: Religijny nacjonalizm czy religijne elementy w świeckim nacjonalizmie? Refleksje nad relacją pomiędzy sekularyzmem a nacjonalizmem na przykładzie palestyńskiego dyskursu nacjonalistycznego
 • Maciej Pękala: Nacjonalizmy bliskowschodnie – twierdzenia modularne i konteksty dyskusji
 • Krystyna Kołakowska: Silt'anē – etiopska koncepcja budowania i modernizacji państwa z perspektywy etnolingwistycznej
 • Krzysztof Kościelniak: Implikacje religijnego nacjonalizmu hinduskiego Bharatiya Janata Party (BJP) dla społeczności muzułmańskich Indii
 • Mariusz Kalandyk: Bitwa o wyspę Lanke
 • Tobiasz Targosz: Nacjonalizm birmański jako forma nacjonalizmu buddyjskiego. Religijne inspiracje stosowane w języku birmańskiej polityki w okresie 1947–1988
 • Michał Lubina: Naypyidaw. Egzemplifikacja birmańskiego nacjonalizmu
 • Krystian Wiciarz: Islam i rozwój nacjonalizmu indonezyjskiego
 • Joanna Wardęga: Patriota w kinie. Film jako narzędzie promowania nacjonalizmu w ChRL