Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na wszystkie przedmioty - semestr zimowy 2024/25

Rejestracja na wszystkie przedmioty - semestr zimowy 2024/25

Przypominamy ! Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla studentów wpisanych na rok akad. 2024/25 tj. studentów rozliczonych ! Zachęcamy do szybkiego zgłaszania do "automatycznego rozliczenia" - po zakończeniu sesji.

  • KOD REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: KBDW_24/25Z_OBW 
  • KOD REJESTRACJI NA KURSY FAKULTATYWNE: KBDW_24/25Z_MON 
  • KOD REJESTRACJI NA KURSY FAKULTATYWNE W J. ANG: KBDW_24/25Z_MONANG 
  • KOD REJESTRACJI NA KURSY EKSPERCKIE (1 SUM); KBDW_24/25Z_KE 

 

Terminy rejestracji: 

I tura: 09. 09.2024 godz. 18.00 – 26.09.2024 godz. 23.59 – tura dedykowana z giełdą 
II tura: 29.09.2024 godz. 18:00 - 6.10.2024 godz. 23:59 - tura dedykowana z giełdą (w turze możliwość rejestracji wyłącznie na przedmioty, które nie uzyskały pełnego limitu) 

 

ZASADY ORAZ TERMINY REJESTRACJI SĄ IDENTYCZNE DLA WSZYSTKICH REJESTRACJI 

 
Podczas 1 tury – uprawnieni studenci (czyli studenci wpisani w USOS na rok 2024/25) będą mieli możliwość rejestracji na przedmioty dedykowane dla danego roku i kierunku studiów; będą mieli możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania z przedmiotów; będą mieli możliwość korzystania z giełdy. 

Podczas 2 tury – uprawnieni studenci (czyli studenci wpisani w USOS na rok 2024/25) będą mieli możliwość rejestracji na przedmioty dedykowane dla danego roku i kierunku studiów; będą mieli możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania z przedmiotów; będą mieli możliwość korzystania z giełdy. 

ale 

Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów po zamknięciu 1 tury – osoby zapisane zostaną przez sekretariat wyrejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy w 2 turze 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu, w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych. 

Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być podpięte najpóźniej do dnia 19 października 2024 roku. 

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty fakultatywne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2024/25 

Prosimy o przemyślane decyzje. 

Polecamy również
12.06.2024 roku - wybory do rady Instytutu wśród nauczycieli nieposiadających stopnia doktora habilitowanego

12.06.2024 roku - wybory do rady Instytutu wśród nauczycieli nieposiadających stopnia doktora habilitowanego

Zapraszamy na wykłady dr A. Blouchoutzi (Uniwersytet Macedoński)

Zapraszamy na wykłady dr A. Blouchoutzi (Uniwersytet Macedoński)

10.05.2024 odwołanie zajęć M. Yamazoe

10.05.2024 odwołanie zajęć M. Yamazoe

06.05.2024-08.05.2024 odwołanie zajęć dr. J. Guzik

06.05.2024-08.05.2024 odwołanie zajęć dr. J. Guzik