Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualna oferta - wyjazdy na rok 2020-21

 

Oferta Programu Erasmus+ na stronach:

https://dmws.uj.edu.pl/erasmus

http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/uniwersytety-partnerskie

 

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Kryteria kwalifikacyjne na program Erasmus+

Wyjazdy na studia w roku akademickim 2020-2021

 

Koordynator: dr Ida Balwierz  - e-mail: ida.balwierz@uj.edu.plidabal@wp.pl

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat IBiDW, ul. Oleandry 2a

Terminarz I Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy i semestr letni):

 1. Czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb – 01-31.01.2020,
 2. Teczka z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w sekretariacie najpóźniej do dnia 04.02.2020

  Teczka powinna być opisana następująco:

  Imię i Nazwisko: …

  Instytut/Wydział: …

  I uczelnia: …

  II uczelnia: …

  III uczelnia: …

  Termin wyjazdu: cały rok akademicki; semestr zimowy; semestr letni.

 3. Termin wyjazdu: cały rok akademicki; semestr zimowy; semestr letni.
 4. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 05-10.02.2020,
 5. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki – 11-17.02.2020,
 6. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – 18-25.02.2020.

Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium w ramach programu Erasmus+

http://www.orient.uj.edu.pl/studia/wyjazdy-stypendialne/erasmus/studia-erasmus

 

Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z regulaminem programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje.

Dokumenty wymagane w ramach naboru wewnętrznego na stypendium Erasmus+ w IBiDW na rok akademicki 2020/2021:

 1. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów potwierdzonej przez instytut; w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu zaświadczającego o ukończeniu studiów I stopnia;
 2. Zaświadczenie o znajomości języka (certyfikaty egzaminów, zaświadczenia z kursów, zaświadczenie z oceną z lektoratu);
 3. List motywacyjny w języku angielskim zawierający szczegółowe uzasadnienie wyboru danej uczelni partnerskiej w kontekście naukowych zainteresowań studenta, dokładny plan pobytu oraz listę kursów, które student zamierza zrealizować i które są kompatybilne z jego programem studiów realizowanym na macierzystej uczelni.
 4. Zaświadczenia potwierdzające działalność naukową, publikacje, udział w projektach;
 5. Zaświadczenia potwierdzające aktywne członkostwo w organizacjach studenckich, organizacjach non-profit, instytucjach kulturalnych.

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

 1. Średnia ocen: 3 – 5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1 – 3 pkt.
 3. List motywacyjny: 1 – 2 pkt.
 4. Aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1 – 3  pkt.

 

Uwagi dodatkowe:

 1. Istnieje konieczność zaliczenia po powrocie z programu Erasmus+ lektoratu języka orientalnego oraz proseminarium/seminarium;
 2. Istnieje konieczność ustalenia z lektorem języka orientalnego warunków zaliczenia zajęć;
 3. Przedmioty obowiązkowe – do zaliczenia dla danego toku studiów w IBiDW są w każdym przypadku ustalane przez dyrektora ds. dydaktycznych oraz koordynatora programu Erasmus+;
 4. Przed wyjazdem na stypendium student zobowiązany jest przedstawić w sekretariacie podpisaną deklarację przedmiotów na rok akademicki 2020/2021;
 5. Wypełnienie aplikacji on-line;
 6. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ na stronie: http://dmws.uj.edu.pl/erasmus.

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu – prof. dr hab. Adam Jelonek
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu – prof. dr hab. Renata Czekalska
 3. Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu – dr Ida Balwierz