Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

rekrutacja na program Erasmus + wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy i letni)

Rekrutacja na program Erasmus + wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy i letni)

Rekrutacja na program Erasmus + 2021/2022

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Kryteria kwalifikacyjne na program Erasmus+

Wyjazdy na studia w roku akademickim 2021-2022 (semestr zimowy i letni)

Koordynator: dr Ida Balwierz  - e-mail: ida.balwierz@uj.edu.pl, idabal@wp.pl

Składanie wniosków i dokumentów/zaświadczeń: on-line

 

Terminarz I Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2021/2022:

 1. Czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków w USOSweb – 4 – 29 stycznia 2021;
 2. Przesyłanie skanów dokumentów/zaświadczeń do Koordynatora Programu Erasmus+ w IBiDW na adres ida.balwierz@uj.edu.pl – 4 – 29 stycznia 2021;
 3. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 30 stycznia – 10 lutego 2021;
 4. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – 11 – 19 lutego 2021;
 5. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) – 20 – 28 lutego 2021.

 

http://www.orient.uj.edu.pl/studia/wyjazdy-stypendialne/erasmus/studia-erasmus

Regulamin wyjazdów studentów IBiDW na stypendium w ramach programu Erasmus+

 

 

Do konkursu stypendialnego mogą się zgłaszać osoby, które są do tego uprawnione zgodnie z regulaminem programu Erasmus+ oraz w terminie złożą aplikacje.

 

Dokumenty wymagane w ramach naboru wewnętrznego na stypendium Erasmus+ w IBiDW na semestr letni w roku akademickim 2021/2022:

 1. Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów potwierdzonej przez instytut; w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu zaświadczającego o ukończeniu studiów I stopnia;
 2. Zaświadczenie o znajomości języka (certyfikaty egzaminów, zaświadczenia z kursów, zaświadczenie z oceną z lektoratu);
 3. List motywacyjny w języku angielskim zawierający szczegółowe uzasadnienie wyboru danej uczelni partnerskiej w kontekście naukowych zainteresowań studenta, dokładny plan pobytu oraz listę kursów, które student zamierza zrealizować i które są kompatybilne z jego programem studiów realizowanym na macierzystej uczelni.
 4. Zaświadczenia potwierdzające działalność naukową, publikacje, udział w projektach;
 5. Zaświadczenia potwierdzające aktywne członkostwo w organizacjach studenckich, organizacjach non-profit, instytucjach kulturalnych.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniższej punktacji:

 1. Średnia ocen: 3 – 5 pkt.
 2. Znajomość języka: 1 – 3 pkt.
 3. List motywacyjny: 1 – 2 pkt.
 4. Aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1 – 3  pkt.

 

Uwagi dodatkowe:

 1. Istnieje konieczność zaliczenia po powrocie z programu Erasmus+ lektoratu języka orientalnego, proseminarium/seminarium;
 2. Istnieje konieczność ustalenia z lektorem języka orientalnego warunków zaliczenia zajęć;
 3. Przedmioty obowiązkowe – do zaliczenia dla danego toku studiów w IBiDW są w każdym przypadku ustalane przez dyrektora ds. dydaktycznych oraz koordynatora programu Erasmus+;
 4. Przed wyjazdem na stypendium student zobowiązany jest przedstawić w sekretariacie podpisaną deklarację przedmiotów na rok akademicki 2021/2022;
 5. Wypełnienie aplikacji on-line; przesłanie skanów dokumentów/zaświadczeń do Koordynatora Programu Erasmus+ w IBiDW na adres ida.balwierz@uj.edu.pl;
 6. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ na stronie: http://dmws.uj.edu.pl/erasmus.

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 2. Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
 3. Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu