Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe

Dalekowschodnie Koło Naukowe:

  • Przewodnicząca: Anita Dziedzic  - anita.dziedzic@student.uj.edu.pl
  • Wiceprzewodnicząca: Karolina Łoch - karolina.loch@student.uj.edu.pl
  • Skarbnik: Kinga Majcherczyk  - kinga-24.majcherczyk@student.uj.edu.pl 
  • Sekretarz: Tola Jamka - tola.jamka@student.uj.edu.pl
  • Koordynator ds. Praktyk: Leonia Bożek - leonia.bozek@student.uj.edu.pl
  • Koordynator ds. Wydarzeń Naukowych: Aleksandra Przęczek - aleksandra.przeczek@student.uj.edu.pl
  • Komisja Rewizyjna DKN UJ: Marzena Salisz, Julia Szafarowicz oraz Kajetan Blocher
  • Kontakt: dkn.orient@uj.edu.pl

Opiekun naukowy Koła: dr Magdalena Grela-Chen

Opis działalności Koła:

Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Początki DKN UJ sięgają 2001 r. - zostało wówczas utworzone Koło Naukowe Studentów Studiów Dalekowschodnich UJ. W 2004 r. zmieniono nazwę na obecną. Niestety mimo dokonań i sukcesów, w 2009 r. Koło zawiesiło swoją działalność. Wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011 reaktywowano DKN UJ w zupełnie nowym składzie. Organizację tworzą studenci UJ zainteresowani szeroko pojętą tematyką Dalekiego Wschodu, którzy za zadanie stawiają sobie obalanie stereotypów i rozwijanie wiedzy związanej z kulturami dalekowschodnimi.

Koło, we współpracy z Bliskowschodnim Kołem Naukowym, co roku organizuje jedną z największych imprez o Azji w Polsce - Festiwal Studiów Azjatyckich, na których studenci i pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście zabierają uczestników Festiwalu w niezwykłą podróż po krajach szeroko rozumianego Orientu, ich kulturze, historii i kuchni.

W obrębie Koła działa wiele Sekcji Tematycznych, które odpowiadają jego interdyscyplinarnemu charakterowi i pozwalają na rozwijanie zainteresowań we wszystkich dziedzinach.

Najświeższe informacje na temat Koła znajdą Państwo na stronie: https://www.facebook.com/dknuj

Afrykańsko - Bliskowschodnie Koło Naukowe

Przewodniczący: Marcelina Cieślik
Wiceprzewodniczący: 
Skarbniczka: 

Kontakt: bliskowschodniekn@gmail.com

Opiekun naukowy Koła: dr Artur Skorek

Opis działalności Koła:

Bliskowschodnie Koło Naukowe powstało w 2004 roku przy ówczesnej Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pod opieką naukową dr Hayssama Obeidata. Obecnie opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Artur Skorek.

Obszarem zainteresowań członków Koła jest szeroko rozumiany Bliski Wschód, który obejmuje nie tylko kraje Półwyspu Arabskiego i Lewantu, ale również obszary Afryki Północnej, Turcji i Iranu, a także Afganistanu i Pakistanu.

Działalność Koła skupia się na wielu wymiarach świata bliskowschodniego – kulturowym, religijnym, politycznym, społecznym, gospodarczym i artystycznym. Organizujemy konferencje naukowe, wykłady, wystawy i spotkania panelowe, które mają na celu poszerzanie wiedzy na temat Bliskiego Wschodu oraz stworzenie możliwości analizowania bieżących wydarzeń w regionie. Staramy się wychodzić również poza środowisko akademickie, by tym samym dzielić się wiedzą na temat Bliskiego Wschodu ze wszystkimi zainteresowanymi po to, aby wpływać na świadomość społeczności lokalnej i zwiększać jej wiedzę na temat regionu. Współpracujemy także z kołami naukowymi spoza naszego Instytutu, jak również z innych uczelni w Krakowie i w Polsce. Facebook: https://www.facebook.com/bliskowschodniekn/?ref=page_internal