Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRAKTYKI STUDENCKIE

W

INSTYTUCIE BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU:

KROKI POSTĘPOWANIA

 1. Należy najpierw zaznajomić się z Regulaminem praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Wybrawszy firmę, organizację lub instytucję, w której można odbyć praktyki
  w porozumieniu z koordynatorem ds. praktyk w IBiDW oraz osoby odpowiedzialnej za praktyki z ramienia wybranej instytucji, należy zgłosić się do koordynatora
  w IBiDW z wypełnionym formularzem Skierowanie na praktyki w dwóch identycznych egzemplarzach. W jego części „Metody organizacji” winno się uwzględnić plan praktyk wraz z efektami.

​Wzór skierowania tutaj 

 1. Istnieje możliwość odbycia praktyk w instytucji, która nie jest uwzględniona w spisie interesariuszy zewnętrznych IBiDW. W tej kwestii należy skonsultować się z koordynatorem ds. praktyk w IBiDW - dr Joanną Puchalską (joanna.puchalska@uj.edu.pl)
 2. Przed rozpoczęciem praktyk należy wydrukować Zaświadczenie o odbyciu obowiązkowej praktyki studenckiej.
 3. W trakcie trwania praktyk należy notować ilość godzin i wykonywane prace, które po podliczeniu i podsumowaniu powinny znaleźć się na wspomnianym zaświadczeniu – wraz z podpisem przedstawiciela instytucji, w której miały miejsce praktyki, oraz jej pieczątką.
 4. Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć do koordynatora ds. praktyk w IBiDW zaświadczenie wraz ze skierowaniem celem rozliczenia praktyk oraz zapisać się na kurs pt.: Praktyki studenckie w systemie USOSweb.
 5. Podstawę rozliczenia stanowią zaświadczenie oraz skierowanie, prawidłowo wypełnione i podpisane.
 6. Studenci studiów licencjackich są zobligowani do odbycia praktyk studenckich
  w liczbie 60 godzin dydaktycznych (45 godzin zegarowych) w przeciągu trzech lat trwania ich studiów, gdyż tak stanowi regulamin studiów.
 7. Brak rozliczenia z kursu Praktyki studenckie, czyli brak wpisanego zaliczenia
  w systemie USOSweb z tego kursu, jest równoznaczny z niedopuszczeniem do obrony pracy licencjackiej.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Jak należy rozumieć wymiar praktyk: 60 godzin dydaktycznych?

60 godzin dydaktycznych to jest 45 godzin zegarowych.

 

 1. Czy można podzielić 60 godzin na kilka miejsc odbywania praktyk?

Nie ma przeciwwskazań, lecz całe praktyki nie mogą trwać krócej niż trzy tygodnie od daty ich rozpoczęcia.

 

 1. Co to znaczy, że praktyki mają trwać nie krócej niż trzy tygodnie?

Rozpoczynając praktyki, przykładowo, 1 lutego, nie można zakończyć ich wcześniej jak 21 lutego.

 

 1. Czy można odbyć praktyki w miejscu niezwiązanym z kulturą, na przykład
  w firmie outsourcingowej albo w jednostce wojskowej?

Nie ma przeciwwskazań, lecz praktyki studenckie muszą być zgodne z profilem absolwenta. Można w takim wypadku zorganizować np. wykłady na temat kultury pracy w Azji, jeżeli jest to firma outsourcingowa. Samo przygotowanie wykładów liczy się godzinowo do praktyk, jak i prelekcje. W jednostce wojskowej można poprowadzić cykl wykładów na temat Bliskiego Wschodu, kultury w miejscach konfliktów, czy geografii tych rejonów. Wszystko za zgodą przełożonych osób odpowiedzialnych za praktyki w danej instytucji oraz koordynatora praktyk w IBiDW. 

 

 1. Na którym roku studiów należy realizować praktyki studenckie?

Praktyki studenckie można zacząć już na pierwszym roku studiów licencjackich czyli nawet 1-go października po otrzymaniu statusu studenta IBiDW.

 

 1. Czy studenci zaoczni także muszą odbyć praktyki?

Tak, gdyż reguluje to regulamin studiów.

 

 1. Pracuję / posiadam własną firmę. Czy można pracę zawodową zaliczyć na poczet praktyk?

Istnieje taka możliwość, lecz zależy to od wykonywanego zawodu i rodzaju pracy. Zawsze można dodatkowo przeprowadzić w firmie projekt związany z profilem studiów. W każdym przypadku kontakt z koordynatorem ds. praktyk IBiDW jest wskazany.

 

 1. Czy mogę rozliczyć i tym samym zaliczyć praktyki po obronie pracy licencjackiej?

Nie ma takiej możliwości. Praktyki są integralną częścią procesu kształcenia
w IBiDW. Bez ich zaliczenia nie ma możliwości uzyskania absolutorium i tym samym
nie można przystąpić do obrony pracy licencjackiej. USOSweb nie dopuści do obrony poprzez zablokowanie procedury przygotowawczej.

 

 1. Jak rozlicza się praktyki?

Zapisawszy się na kurs Praktyki studenckie w systemie należy równocześnie dostarczyć koordynatorowi tegoż kursu dokumenty: wypełniony prawidłowo dziennik praktyk i skierowanie. Dokumenty można zostawić na półce koordynatora
w sekretariacie lub donieść osobiście podczas jego dyżuru, który po ich analizie wpisze zaliczenie do systemu. Rejestracja na kurs w USOS-ie trwa prawie cały rok
i powinien zarejestrować się dopiero ten student, który faktycznie zrealizował już wymagane 60 godzin praktyk i pozostaje mu tylko dopełnić formalności (zdać dokumenty), aby je zaliczyć. Osoby, które zarejestrowały się na kurs, muszą je podpiąć w USOS-ie, inaczej koordynator nie będzie miał możliwości wpisania zaliczenia. Nie ma potrzeby przynoszenia deklaracji z praktykami studenckimi.

 

 1.  Do kiedy najpóźniej można dostarczyć dokumenty celem rozliczenia praktyk w danym roku akademickim?

Do końca sesji letniej, a w wyjątkowych przypadkach – do końca sesji poprawkowejw danym roku akademickim. Osoby planujące przystąpić za pisemną zgodą Dyrekcji do wcześniejszej obrony są zobligowane do rozliczenia praktyk z wyprzedzeniem.

 

REJESTRACJA NA PRAKTYKI STUDENCKIE  TRWA PRZEZ NIEMAL CAŁY ROK AKADEMICKI OD POCZĄTKÓW LISTOPADA DO 25 WRZEŚNIA ROKU KOLEJNEGO

PRAKTYKI SĄ OBOWIĄZKOWE DLA STUDENTÓW STUDIOW I STOPNIA

Szanowni Państwo,

Rejestracja na praktyki trwa prawie cały rok – student studiów I stopnia MA OBOWIĄZEK zaliczyć praktyki przed obrona pracy dyplomowej (w ciągu 3 lat).

Na praktyki studenckie w USOS’ie powinien zarejestrować się dopiero ten student, który faktycznie zrealizował już gdzieś 60 godzin praktyk i pozostaje mu tylko dopełnić formalności, aby je zaliczyć.

Proszę pamiętać, że osoby, które zarejestrowały się na praktyki muszą je podpiąć w USOS’ie (inaczej koordynator nie będzie miał możliwości wpisania zaliczenia) – natomiast nie ma potrzeby przynoszenia nowej deklaracji z praktykami studenckimi.

 

BARDZO PROSZĘ, ABY DO REJESTRACJI NIE ZGŁASZALI SIĘ STUDENCI, KTÓRZY NIE MAJA JESZCZE ZREALIZOWANYCH PRAKTYK.

STUDENCI III ROKU – BRAK ZALICZENIA Z PRAKTYK STUDENCKICH W USOSIE UNIEMOŻLIWIA TERMINOWĄ OBRONĘ – PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ ZWŁASZCZA POD KONIEC ROKU – PROSZĘ O TERMINOWE DOPEŁNIANIE WSZELKICH FORMALNOŚCI !

LISTA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Africae Deserta Project – Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej

Agencja Turystyczna Starholiday Sp. z o.o.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (Poland) Sp z o.o.

Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Atominium

Bohan

Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza”

Centrum Językowe EVEREST

Chiny dla Każdego

Czasopismo Internetowe bliskiwschód.pl

Dziennik "Japonia-Online"   

East Analytics s.c.

ETW (Explore the World) Centrum Edukacji

Fundacja Court Watch Polska

King Sejong Institute, Kraków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakow Photomonth Festival

Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie

Laboratorium Językowe KOTOKEN  

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

PULS AZJI

Radio RMF FM

Stowarzyszenie CTA - Closer To Asia

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wydawnictwo De Gruyter Open Sp. z o.o. (dawniej Versita)

Wydawnictwo Koobe

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK

praktyk studenckich w zakresie PR i promocji, oraz redakcji czasopisma SDirect:

praktyk studenckich w ramach Miesiąca Forografii w Krakowie:

 

 

 

 

Pliki do pobrania
doc
Skierowanie na praktyki - formularz
docx
zaświadczenie o odbyciu obowiązkowej praktyki studenckiej