Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świat otwiera się na Azję... My również chcemy w tym otwarciu uczestniczyć.

Świat otwiera się na Azję...  My również chcemy w tym otwarciu uczestniczyć.

Pana prof. dr hab. Adam W. Jelonek – dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu uhonorowany tytułem Gwiazdy Dyplomacji Publicznej

Kapituła nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Star uhonorowała pana prof. dr hab. Adama W. Jelonka – dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu tytułem Gwiazdy Dyplomacji Publicznej. Nagroda została wręczona podczas gali finałowej konferencji „ Studenci Zagraniczni w Polsce” w dniu 27 stycznia 2020 roku w Łodzi.

 

Ideą nagród przyznawanych przez kapitułę jest promowanie i nagradzanie osób, których działania ogniskują się na promocji Polskiej Nauki poza granicami państwa i na umiędzynaradawianiu polskich uczelni, czyli na otwarciu środowisk naukowych na świat, na studentów zagranicznych oraz na współpracę międzynarodową w zakresie prowadzonych badań. Nagrody przyznawane są w paru kategoriach:  strategia internacjonalizacji dla uczelni, kształcenie studentów zagranicznych, promocja polskich szkół wyższych za granicą, badania nad internacjonalizacją i wsparcia instytucjonalnego/dyplomatycznego dla starań promocji polskiej nauki. Wszyscy laureaci bezpośrednio zaangażowani w procesy internacjonalizacji są wyróżniającymi się w działaniu praktykami.

 

Prof. Adam Jelonek otrzymał nagrodę za działalność promującą polską naukę podczas swojej pracy w dyplomacji oraz obecnie za wszelkie inicjatywy związane z internacjonalizacją Uniwersytetu Jagiellońskiego, takie jak uczestnictwo w Horizon Europe Weeks, rozwijanie programu profesury wizytującej, czy nowo powstające Welcome Center dla studentów zagranicznych. Perspektywy nazwały pana profesora „prawdziwym ambasadorem polskiego szkolnictwa wyższego za granicą, który mocno angażuje się nie tylko w poprawę umiędzynarodowienia macierzystej uczelni, ale skutecznie i konsekwentnie buduje markę polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej”.

 

W skład kapituły przyznającej Gwiazdę Umiędzynarodowienia wchodzą przedstawiciele głównych polskich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką umiędzynarodowienia: MSWiA, KRASP, NAWA, Perspektywy, IROS Forum, KPK Horyzont, Stowarzyszenie Prom, przedstawiciele doktorantów oraz Erasmus Student Network.

Polecamy również
Spotkanie jedwabiu z bursztynem. Chińsko-polska wymiana literacka

Spotkanie jedwabiu z bursztynem. Chińsko-polska wymiana literacka

X Festiwal Studiów Azjatyckich i Afrykańskich : 10 - 12 maja 2024 roku

X Festiwal Studiów Azjatyckich i Afrykańskich : 10 - 12 maja 2024 roku

IBiDW wzmacnia współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym

IBiDW wzmacnia współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pan prof. dr hab. Bogusław Pacek został nowym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego

Pan prof. dr hab. Bogusław Pacek został nowym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego