Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor zwyczajny

prof. dr hab. Bogusław Pacek generał dywizji (w stanie spoczynku)

e-mail:
dyżur dla studentów
czwartek, 10.30-11.30, p. -1.08
Notka biograficzna:

Profesor zwyczajny w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, generał dywizji w stanie spoczynku, doktor honoris causa Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy. 

Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim . Pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim – aktywny animator kultury studenckiej. M.in. prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego, kierownik organizacyjny klubu „Wysepka”, organizator przeglądów teatralnych i filmowych, kabaretonów, dni uczelni itp. 

W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, był też  :  Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej, Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.

W 1990 roku doktoryzował się w naukach humanistycznych a w 2009 został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i przedmiotów z zakresu nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym, Szkole Wyższej TWP - Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej.  Jest autorem ponad 20 książek oraz ok. 200 artykułów naukowych . Był organizatorem wielu konferencji naukowych, kierownikiem i uczestnikiem programów badawczych. Uczestniczył i nadal uczestniczy w komitetach naukowych polskich i międzynarodowych magazynów i konferencji naukowych. W latach 2014–2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium. Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski - członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL). Przez wiele lat był felietonistą "Polski Zbrojnej", "Świata Elit” i „Twojego Wieczoru”. 30 czerwca 2014 odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.Jest Honorowym Obywatelem Rypina.W2015 roku został Pomorzaninem Roku zwyciężając w plebiscycie Homo Popularis TVP Gdańsk, Radia Plus i "Twojego Wieczoru". Od 2017 do 2020 roku był  członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Od 1 marca 2018 – profesor zwyczajny Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 28 maja 2019 r.został wyróżniony  przez Radę Naukową Uniwersytetu Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, w  uznaniu zasług naukowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz obronności, aktywnej działalności w ramach programu DEEP NATO oraz osobistego udziału w rozwoju edukacji i nauki Uniwersytetu -nadaniem tytułu doktora honoris causa.  Jest kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Krzyża Wojskowego oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony również Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu Narodowego Zasługi.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Pacek B., Oddziały specjalne Żandarmerii Wojskowej, „Bellona”, Warszawa 2006.

Pacek B., Policje wojskowe świata, „Bellona”, Warszawa 2006.

Pacek B., Żandarmeria Wojskowa: komponent Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, ​Warszawa 2007.

Pacek B., Żandarmeria Wojskowa w nowych uwarunkowaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Myśl Wojskowa”, dodatek specjalny, Warszawa 2006.

Pacek B., Działania Żandarmerii Wojskowej, Wyd. Bellona S.A., Warszawa 2012.

Pacek B., Operacje Wojskowe Unii Europejskiej na przykładzie misji EUFOR Tchad/ RCA, Wyd. AON,  Warszawa 2010.

Pacek B., Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, Wyd. AON, Warszawa 2013.

Pacek B., Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, Wyd. AON,  Warszawa 2013.

Pacek B., Hofmann R., Działania SZ w cyberprzestrzeni, Wyd. AON, ​Warszawa 2013.

Pacek B., Suliński J., Od Napoleona do III Rzeczypospolitej. 200 lat Żandarmerii Wojskowej, Wyd. Bellona, ​Warszawa 2013.

Pacek B., Różne Barwy WSW, Wyd. Bellona, ​Warszawa 2014.

Pacek B., Polscy żołnierze w Afganistanie 2002–2014​, Wyd. MON, Warszawa 2015.

Pacek B., Żołnierskie dzieje, Wyd. Solman​, Warszawa 2014.

Pacek B., Żandarmskie przygody, Wyd. Bellona​, Warszawa 2009.

Pacek B., Polak A., Mazurek W., 7. Łużycka Dywizja Desantowa 1963–1986. Miejsce, rola i zadania Wojsk Obrony Wybrzeża w systemie obronnym Polski. Historia dywizji, działania desantowe, wspomnienia żołnierzy, Wyd. AON, i Bellona​, Warszawa 2014.

Pacek B., Żandarmeria Wojskowa. Wyd. Adam Marszałek​, Toruń 2016.

Pacek B., Wojna hybrydowa na Ukrainie, Wyd. Rytm​, Warszawa 2018.

Pacek B., Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP, Wyd. Rytm, Warszawa 2019.

Pacek B.,P., Psychologia wojny hybrydowej, Wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach​, ​​Warszawa - Siedlce 2019.

 

 

 

Linki do oficjalnych profili naukowych: