Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Joanna Bar

Dr hab. Joanna Bar

e-mail:
dyżur dla studentów

środa: godz. 13.00-14.00 -  p. 0.07

Funkcje administracyjne:
Zastępca Dyrektora Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu ds. dydaktycznych
Notka biograficzna:

Absolwentka historii i etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński), doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński). Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego i Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie

J. Bar, Burundi: państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności) Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021, ss. 200

K. Bachmann, J. Bar, K. Marcinkowska, M. Kowalak,  Every Day Life in Early Colonial Rwanda : Insights from German and Polish Sources, Wiesbaden : Harrassowitz, 2020, ss. 157.

J. Bar, Tanzania: państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności) Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020, ss. 237

J. Bar, Po ludobójstwie. Państwo i społeczeństwo w Rwandzie 1994-2012, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 280. 

J. Bar, Rwanda (w serii „Historia państw świata w XX wieku”), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2013, ss. 274.

J. Bar, Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956-1980, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, ss. 316.

J. Bar, Afrykanistyczne badania Jana Czekanowskiego w stulecie wyprawy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, ss. 159.

 

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych / rozdziały w pracach zbiorowych:

J. Bar, History and its Impact on Contemporary International Relations: The Case of Rwanda, Instrumentalizing the Past in: The Impact of History on Contemporary International Conflicts, edited by: Jan Rydel and Stefan Troebst, Oldenbourg: De Gruyter, 2022, p. 231-244.

J. Bar, African Topics in Andrzej Waligórski's and Leszek Dzięgiel's Research, in: Pioneers of African Studies in Kraków : in memory of Professor Roman Stopa (1895-1995), edited by Robert Kłosowicz, Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 139-162.

J. Bar, East African Communities (1967-1978, 1999- ) and their Activity for Political Stability of the Region, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, nr 56, s. 247-266.

J. Bar, Misja Unii Afrykańskiej w Somalii (African Union Mission in Somalia, AMISOM) - ocena skuteczności działań prowadzonych przeciwko organizacji terrorystycznej al-Shabaab, w: Terroryzm versus terror w Afryce: aspekty historyczne i polityczne / pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2018, s. 75-94.

J. Bar, Polish experience of transformation and their value for the contemporary processes of change and development in African countries, in: Development in East Africa: politics, security and conflicts management, edited by Degefe Kebede Gemechu, Evaristo Haulle, Arkadiusz Żukowski, Iringa: Mkwawa University College of Education (MUCE), a Constituent College of the University of Dar es Salaam; Olsztyn: Institute of Political Science. University of Warmia and Mazury, 2018, s. 93-114.

J. Bar, Królestwa Afrykańskiego Międzyjezierza (tradycja i współczesność), w: Monarchia - alternatywa, mit, anachronizm, red. R. Kantor, R. Hołda, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, s. 179 – 200.

J. Bar, Przystąpienie Republiki Sudanu Południowego do Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (East African Community, EAC): geneza i przebieg procesu akcesyjnego, w: Bilad as-Sudan -  kultura i polityka, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin: Bernardinum 2016, s. 139-168.

J. Bar, The problem of Islamic terrorism in Kenya in terms of regional security in East Africa, w:  „Politeja”, Nr 42, African Studies, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 147-164.

J. Bar, Polityka państw Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej wobec kryzysu w regionie Wielkich Jezior, w: Konteksty bezpieczeństwa w Afryce : konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, red. A. Żukowski, Seria „Forum Politologiczne”, T. 19,  Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2015, s. 259-278

J. Bar, Współpraca polityczna i gospodarcza w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC) jako przykład nowych form komunikowania w Afryce, w: Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka - gospodarka - społeczeństwo – media, Seria „Forum Politologiczne”, T. 19, red. A. Żukowski,  Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2015, s. 91 - 106

J. Bar, Status kobiet w polityce rządu Rwandy, w:  Ex Africa semper aliquid novi,  T. 3, Kobiety w Afryce,  red. A. Żukowski, Muzeum Miejskie w Żorach, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2014, s. 133-146

J. Bar, Rola podmiotów trzecich w kształtowaniu relacji wewnętrznych suwerennego państwa - ONZ wobec Rwandy (1959-2010) [w:] Stare i nowe mocarstwa w Afryce - stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, „Forum Politologiczne”, t. 13, [red:] Arkadiusz Żukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, s. 649-675.

J. Bar, Wkład polskiej myśli politycznej w budowanie idei europejskiej jedności, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, „Studia Politologica” VII, [red.] J. Bar, T. Falęcki, J. Łaptos, Ł. Stach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2012, s. 19-33.

J. Bar, Współczesna Rwanda – szanse i wyzwania na przyszłość [w:] Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość, [red.] Katarzyna Jarecka-Stępień, Jakub Kościółek, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s 11- 22.

J. Bar, Rwanda – perspektywy rozwoju kraju, [w:] Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, „Forum Politologiczne”, t. 12, [red:] Arkadiusz Żukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011, s. 517-540.

J. Bar, Political Factors in Anthropological and Historical Research on Twentieth-century Rwanda [in: ] Anthropology of Politics, „Ethnologia Polona”, 31-32, [ed.] Mirosława Drozd-Piasecka, Warszawa 2010-2011, s. 151-167.

J. Bar, Polityczne uwarunkowania antropologicznych i historycznych badań XX-wiecznej Rwandy, [w:] Antropologia polityki i polityka w antropologii, [red.] Mirosława Drozd-Piasecka, Aleksander Posern-Zieliński, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa 2010, s. 75-82.

J. Bar, Wartości pogranicza… nauk – politologii i antropologii (stosunki etniczne jako przedmiot badań politologii i antropologii [w:] Polityczne wymiary etniczności, [red.] Małgorzata Mieczkowska, Dietrich Scholze,  Kraków: Wydawnictwo DANTE 2009, s. 41-47.

J. Bar, African Studies of Jan Czekanowski, [in:] Africana Bulletin, 48, [ed.] Rajmund Ohly, Jean-Christian Tulet, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002 s. 11-45.

J. Bar, An Evaluation of Czekanowski`s Research on Africa in the Light of Later Research, with Special Reference to Poland [in:] Jan Czekanowski. Africanist Ethnographer and Physical Anthropologist in Early Twentieth-Century Germany and Poland, [ed.] Adam Jones, University of Leipzig Papers on Africa, History and Culture Series, No. 10 (2002), Leipzig, S. 31-46.

 

Redakcja naukowa

Jan Czekanowski, Dziennik podróży afrykańskiej, oprac. naukowe Joanna Bar, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa 2014, ss. 146.

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

2001-2004 program badawczy FOROST, dotyczący badania uwarunkowań polityczno-historycznych oraz społecznych w procesie transformacji postsocjalistycznej krajów Europy Środkowej wobec poszerzenia Unii Europejskiej, grant Uniwersytetu w Monachium; 

od 2017 roku grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2 oraz grant Union Académique Internationale, przyznane na rzecz projektu „Publikacja rękopisu Jana Czekanowskiego Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907-1909";

od 2019 grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki przyznany na rzecz projektu “Die Errungenschaften der deutschen und polnischen Anthropologie im Bezug auf Rwanda”. 

Linki do oficjalnych profili naukowych: