Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

Dr Magdalena Pycińska

Dr Magdalena Pycińska

e-mail:
dyżur dla studentów
wtorek 10.30-11.15,  pokój -1.10
Funkcje administracyjne:

2016-2020 – samodzielny referent techniczny, asystent Dyrektora Instytutu 

2016-2020 - independent technical clerk, assistant to the Director of the Institute 

Notka biograficzna:

Adiunkt, kulturoznawca, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują: współczesne dyskursy narodowe na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Palestynie, przemiany społeczne w społeczeństwach arabskich, kolonializm osadniczy, „urasowienie” religii i płci. Obecnie skupia swoje badania na 2 głównych problemach: religijności młodzieży muzułmańskiej, w celu opracowania nowej strategii badania religijności z perspektywy intersekcjonalnej oraz na postkolonialnym procesie „urasowania” płci i doświadczeń religijnych w regionie MENA. 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Pycińska, M. (2019). Palestinian experiences of shaping the relationship between national politics and Islamic religious tradition. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica, 52(1), 49–62. doi:10.4467/20844077SR.19.004.10786 

2. Pycińska, M. (2017). Local and international politics and  the expression of Palestinian identity. In Ö. Öztürk (Ed.), Dakam’s II. International Interdisciplinary Conference on Identity and Philosophy of the Self, Otherness Studies (pp. 145–162). İstanbul : DAKAM  

https://www.researchgate.net/publication/320149012_DAKAM%27S_INTERDISCIPLINARY_STUDIES_MEETING_A_Contemporary_Issue_of_the_World_Refugees_Solution_to_a_Problem_Educational_Need_of_Refugees_In_a_Multicultural_World 

Monografie lub rozdziały w monografiach:

3. Pycińska, M., & Wiciarz, K. (Eds.). (2013). Nacjonalizm i religia : refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej (pp. 337, [2]). Kraków : Wydawnictwo UNUM. 

https://unum.ptt.net.pl/product/Nacjonalizm-i-religia-Refleksje-nad-uniwersalnoscia-pojec-i-teorii-w-kontekscie-badan-Azji-i-Afryki--s100496 

4.Pycińska, M. (2013). Religijny nacjonalizm czy religijne elementy w świeckim nacjonalizmie? : refleksje nad relacją pomiędzy sekularyzmem a nacjonalizmem na przykładzie palestyńskiego dyskursu nacjonalistycznego. In M. Pycińska & K. Wiciarz (Eds.), Nacjonalizm i religia : refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej (pp. 131–166). Kraków : Wydawnictwo UNUM. 

5.Wiciarz, K., & Pycińska, M. (2013). Nacjonalizm i religia : założenia teoretyczne. In K. Wiciarz & M. Pycińska (Eds.), Nacjonalizm i religia : refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej (pp. 5–22). Kraków : Wydawnictwo UNUM. 

6.Pycińska, M. (2012). Palestinian national pragmatics and social performance. Case of Hamas [in:] Participation, Socialization and Revolution in the Middle East ", ed. Łukasz Fyderek, UNUM, Krakow 

https://unum.ptt.net.pl/product/Participation-Socialization-and-Revolution-in-the-Middle-East-s100464?Keyword=Participation,%20Socialization%20and%20Revolution%20in%20the%20Middle%20East& 

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9294-3230 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2zXZRIUAAAAJ&hl=pl 

Academia: https://independent.academia.edu/magdalenapycinska 

Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2/discover?query=%22Pyci%C5%84ska%2C+Magdalena%22&submit=Id%C5%BA&filtertype_1=title&filter_relational_operator_1=contains&filter_1=