Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Marek Świstak

Dr hab. Marek Świstak

e-mail:
dyżur dla studentów
środa 13.00-14.30 pokój -1.07
Funkcje administracyjne:

Członek Komisji Wyborczej na lata 2020-2024 Wydziały Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddział w Krakowie 

Notka biograficzna:

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce UJ (2010). Jest absolwentem politologii, europeistyki a także studiów podyplomowych: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej oraz ekonomii społecznej. Jego zainteresowania obejmują analizę polityk publicznych (w tym krajów Dalekiego Wschodu), politykę regionalną, rozwoju, chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego, relacje Unia Europejska-Azja, fundusze Unii Europejskiej, zarządzanie projektami. Pięciokrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia naukowe. Wyróżniony zespołowo za Leksykon funduszy UE podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010). 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – Działania – Środki (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą), Kraków 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 585. 

Leksykon Funduszy Unii Europejskiej (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą), Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 484. 

Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Elżbietą Sztorc), Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 584. 

Fundusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego, Kraków 2012, Wydawnictwo Lettra-Graphic 2012, ss. 295. 

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 602. 

Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej Stan i perspektywy pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 324. 

Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Kraków 2018 

Azjatycki model polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wybrane aspekty w świetle standardów i doświadczeń Unii Europejskiej (pod redakcją Marka Świstaka i Jana W. Tkaczyńskiego), Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, ss. 327

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6346-672X 

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=R5Z5WuMAAAAJ