Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor UJ

Dr hab. Joanna Dyduch

Dr hab. Joanna Dyduch

e-mail:
dyżur:

 

czwartek 14.00-15.00, p. -1.10

 

Funkcje administracyjne:

Od 2023 kierownik Zakładu Izraela w IBiDW UJ

Od 2021 członek Rady Doradczej przy Israel Institute, https://israelinstitute.org/about/leadership/prof-joanna-dyduch

Od 2019 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich https://ptse.eu/

Od 2018 -2022 przewodnicząca Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Izraelskich, obecnie członek Zarządu, https://www.israelstudies.eu/

Notka biograficzna:

Profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, kierownik Zakładu Izraela. Przez wiele lat związana z Wydziałem Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskała tytuł doktora i doktora habilitowanego. Jej zainteresowania badawcze lokują się w obszarze studiów izraelskich i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy polityk publicznych (w tym polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki energetycznej).

Wykładowca wizytujący m.in. na Uniwersytecie w Poczdamie w 2020 roku, na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 2019 roku, na Uniwersytecie Wiedeńskim w 2017 roku. W minionych latach J. Dyduch odbyła również staż naukowy na Uniwersytecie Maryland (USA) w 2022 oraz staż badawczy w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP) w 2018 roku.

Autorka wielu publikacji naukowych. Kierownik i wykonawca w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (więcej poniżej).

W 2023-2024 stypendystka programu NAWA im Bekkera na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografie: 

J. Dyduch, I. Kosir, S. Jakubowski, J. Usiak, Poland and Slovakia - bilateral relations in the multilateral context (2004-2016), Ibidem Press Stuttgart 2017,ss. 268. 

J. Dyduch, Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 460. 

J. Dyduch, M. Klimowicz, M. Michalewska-Pawlak, Selected Politics of the European Union. Evolution in the context of the Lisbon Treaty and the Europe 2020 Strategy, Publishing House ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 290. 

J. Dyduch, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 367. https://www.researchgate.net/publication/274392107_Stosunki_Polsko-Izraelskie_w_latach_1990-2009  

J. Dyduch, P. Mikiewicz, S. Rzeszótko, Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, ss. 180. 

Redakcja specjalnych numerów czasopism

“Israel Studies Review” 2023 (forthcoming), special issue co-editor (with Raphael Cohen-Almagor and Joanna Dyduch).

“Polish Political Science Yearbook PPSY”, 47(2) (2018). Special Issue on Israeli Studies - (https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppsy) 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w publikacjach wieloautorskich: 

(wybrane najnowsze publikacje)

Dyduch J. (2023). Israel and the EU: Ambivalent Relations in a Changing World. In P. R. Kumaraswamy (ed.), The Palgrave International Handbook of Israel, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2023, https://doi.org/10.1007/978-981-16-2717-0_89-1

Dyduch J. Menachem Marcela Zoufalá, and Olaf Glöckner (2022). Jews and Muslims in Dubai, Berlin, and Warsaw: Interactions, Peacebuilding Initiatives, and Improbable Encounters. Religions. 2022; 13(1):13. https://doi.org/10.3390/rel13010013

Dyduch J., R.M. Elavarasan, R. Pugazhendhi, G.M. Shafiullah, Nallapaneni Manoj Kumar, Mohammad Taufiqul Arif, Taskin Jamal, Shauhrat Singh Chopra (2021).Impacts of COVID-19 on Sustainable Development Goals and effective approaches to maneuver them in the post-pandemic environment. Environ Sci Pollut Res (2022). https://doi.org/10.1007/s11356-021-17793-9

Dyduch J. (2021). Electoral Reforms in Israel. In: Kumaraswamy P.R. (eds) The Palgrave International Handbook of Israel. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2717-0_33-1

Dyduch J. (2021). Bilateralism within the European Union: Examining the explanatory power of horizontal Europeanisation and interdependence, in: Poland and Germany in the European Union. The Multi-dimensional Dynamics of Bilateral Relations, edited by E. Opiłowska, M.Sus, Routledge, 2021 DOI: 10.4324/9781003046622-3

Dyduch J., M. Müller, (2021). “Populism meets EU Foreign Policy: The de-Europeanization of Poland´s Foreign Policy toward the Israeli-Palestinian Conflict”, Journal of European Integration, forthcoming Special Issue on de-Europeanization. DOI: 10.1080/07036337.2021.1927010.

Dyduch J. (2021). Israel and East-Central Europe. Case Studies of Israel Relations with Poland and Hungary, Israel Studies Review, Volume 36, Issue 1, Spring 2021: 7–25, doi:10.3167/isr.2021.360103.

Dyduch J., Rajvikram Madurai Elavarasan, Rishi Pugazhendhi, Taskin Jamal, (et.al.) (2021). Envisioning the UN Sustainable Development Goals (SDGs) through the lens of energy sustainability (SDG 7) in the post-COVID-19 world, Applied Energy, April 2021, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116665

Dyduch J. (2020). Consequences of securitization for the future of the European integration. Polish perspective, in: European Integration. Polish Perspective, edited by: T. G. Grosse, W. Paruch, Z. Czachór, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020.

Dyduch J., A. Skorek (2020). Go South! Southern dimension of the V4 states’ energy policy strategies – An assessment of viability and prospects, "Energy Policy", Volume 140, May 2020, 11137, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111372G, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520301282?via%3Dihub

Dyduch J. (2019). Die Visegrád-Staaten und Israel Dimensionen und Funktionen einer Sonderbeziehung, Osteuropa 9-11, Berlin , ss. 351–367.

Dyduch J., Z. Czachór (2019)., Polityka unijna Polski po wyborach, [w]: J. Barcz, Z. Czachór [red.], „Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe”, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce 2019/ Wydawnictwo Elipsa. (20 pkt.).

Dyduch, J., Z. Czachór, (2019). Poland’s Policy on EU following the Elections, Priorities of the new European Commission and the interests of Poland. Team Europe’s assessments and conclusions, Publications Office of the EU, p. 2013-2017. https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/fe6da311-31de-11ea-af81-01aa75ed71a1/language-en

Dyduch J., J. Jarząbek, A. Skorek, (2018), Israel’s gas discoveries in the Eastern Mediterranean and the Levant Security Subcomplex, “Sprawy Międzynarodowe”, no.4, 2018, s. 127-141.

Dyduch J., J. Jarząbek, A. Skorek, The dependence of Gulf Countries on hydrocarbons export: a perspective of regional securitycomplex theory, “Polityka i Społeczeństwo”, 2018 t. 16 nr 3, s. 131-143.

Dyduch J., K. Olszewska, Israeli innovation policy –important instrument of perusing political interest on the global stage, “Polish Political Science Yearbook”, PPSY 47(2) (2018)

 

Realizowane obecnie i zrealizowane w przeszłości granty naukowo-badawcze:

aktualnie realizowane

OPUS-22 - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Bezpieczeństwo energetyczne a rosnąca współzależność międzynarodowa. Izraelska polityka energetyczna w procesie tranzycji” (2022-2025) kierownik projektu.

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY - projekt finansowanym przez Komisje Europejską pt.: „Rethinking and Reshaping the EU's Democracy support in its Eastern and Southern Neighbour”, (wykonawca w pojekcie. Project realizowany w latch 2022-2025.

COOPERATION PARTNERSHIPS IN HIGHER EDUCATION (KA220-HED) pt.:“Jews, Muslims and Roma in the 21st Century Metropolises: Reflecting on Polyphonic Ideal and Social Exclusion as Challenges for European Cohesion" realizowany we współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze (lider projektu) oraz Moses Mendelssohn Centre for European-Jewish Studies (Uniwersytet Poczdamski). Kierownik zespołu polskiego

zrealizowane

NATIONAL SCHOLARSHIP PROGRAMME OF THE REPUBLIC OF SLOVAKIA, for the purpose of an individual research project entitled: Internationalization of innovativeness Visegrad Group cooperation with Israel: Slovak and Polish study cases in comparative perspectives. Scholarship granted by the SAIA, n. o. (Slovak Academic Information Agency) The research was conducted at the Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia) September 2019-February 2020

THE EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST), Action CA17119 “EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations”, 2018-2022 participation

VISITING FELLOW IN STIFTUNG WISSENSCHAFT UND POLITIK / the German Institute for International and Security Affairs (SWP), with research project: “New dynamics in the relations between Israel and Central European states. July-October 2018

VISEGRAD SCHOLARSHIP PROGRAMME / V4EAP SCHOLARSHIP PROGRAMME, granted for the purpose of an individual research project entitled “Polish-Slovak relations in the context of Visegrad Group dynamics” (contract no. 51600225). October 2016, to March 2017.

Linki do oficjalnych profili naukowych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4879-5079

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pL6CjmcAAAAJ&hl=pl

Repozytorium UJ 

Academia.edu: https://uj-pl.academia.edu/JoannaDyduch 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Dyduch  

USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=258239